Vägen framåt är att avreglera mera

STUDENTBOSTÄDER Det är oacceptabelt att ett land som Sverige inte klarar av att möta efterfrågan på bostäder. Det får förödande konsekvenser för de unga som idag tvingas tacka nej till utbildningsplatser i brist på boende. Enda vägen framåt för Alliansregeringen är att våga avreglera mera.

De senaste veckorna har tusentals studenter fått glädjande besked om att de är välkomna att påbörja studier vid landets universitet och högskolor. Utbildningsplatsen innebär för de flesta unga ett stort steg på väg mot egen försörjning, familj och förverkligande av livsdrömmar. Det finns därför anledning för de antagna att känna stolthet och stor glädje.

Glädjen grusas dock av den brist på studentbostäder som råder i våra större städer. Studentbostadsföretagen beräknar att det behövs 20 000 nya studentbostäder i landet som helhet och bara i huvudstaden, där antalet antagna vid Stockholms Universitet slog rekord i år, beräknas ett behov av hela 7000 nya bostäder.

Orsakerna till den omfattande bostadsbristen är en totalt sönderreglerad bostadsmarknad som levererat alldeles för få bostäder till alldeles för höga kostnader under alldeles för lång tid. Detta är ett arv från socialdemokratin som lett till att det endast byggts hälften så många bostäder i vårt land som i våra nordiska grannländer under de senaste 20 åren.

Det är oacceptabelt att ett land som Sverige inte klarar av att möta den efterfrågan på bostäder. Det får förödande konsekvenser inte minst för de unga som önskar bilda sig och forma sin egen framtid, men som idag tvingas tacka nej till utbildningsplatser i brist på boende. Det får också förödande konsekvenser för samhället. Bristen på bostäder riskerar på allvar att urholka Sveriges konkurrenskraft och kan bli ett hinder för tillväxten. För att vi ska kunna locka både inhemska och utländska studenter, investerare, forskare och entreprenörer att etablera sig i Sverige måste vi erbjuda bra boenden.

Alliansregeringen med Kristdemokraterna i spetsen har tagit viktiga steg för att förbättra den svenska bostadsmarknaden. KDU välkomnade avskaffandet av den förhatliga fastighetsskatten och sossarnas kostnadsdrivande byggsubventioner samt införandet av det nya hyressättningssystemet. Det behövs dock göras mer och istället för politisk detaljstyrning behövs mer frihet, färre förbud och fler marknadslösningar. Hyrorna på bostadsmarknaden motsvarar fortfarande inte hushållens verkliga värderingar vilket inte enbart leder till bostadsbrist utan också till att unga människor luras ut på den ohederliga och otrygga svarta marknaden. För att sätta fart på bostadsbyggandet och öka rörligheten på bostadsmarknaden behöver det bli mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Ett successivt avskaffande av den hyresregleringen är därför nödvändig om vi på allvar vill komma till rätta med bostadsproblematiken i Sverige.

Bostadsbristen är dock akut. Den drabbar människor här och nu. Det är därför viktigt att regeringen fortsätter tillåta Universitet att tillhandahålla studentbostäder, vilket tidigare var förbjudet. Det är också bra att regeringen fortsätter att stimulera andrahandsuthyrningen men vi anser att det är dags att gå steget längre. Det borde vara möjligt att helt skattefritt få hyra ut upp till halva sin bostad. Det skulle öka viljan att hyra ut i andra hand och färre unga skulle behöva stå utan bostad inför terminstarten nästa år.

Utöver detta måste landets kommuner nu göra allt för att ge bästa tänkbara möjligheter för byggbolagen att sätta spaden i marken. Processerna för att planlägga mark och bygga bostäder måste kortas. Det är hög tid att leverera vallöftet om minskad byråkrati för bostadsbyggande. Regelkrångel driver upp kostnaderna och genom att bättre behovsanpassa bostäderna skulle det bli möjligt att bygga billigare.

Den största bostadssegregationen i Sverige består utan tvekan av klyftan mellan de som har en egen bostad och de som inte har det. Situationen kräver att Sverige får fart på bostadsbyggandet och enda vägen framåt för bostadsminister Stefan Attefall och Alliansregeringen är att avreglera mera.

Christian Carlsson, Andre vice ordförande (KDU)
Carl-Johan Schiller, Distriktsordförande KDU Stockholms stad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s