S enda förslag kontraproduktivt

I en replik på SVT debatt kritiseras Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förslag för en fungerande bostadspolitik som presenterades på SVT Debatt 2012-08-28. S-studenternas Magnus Nilsson ifrågasätter vårt påstående att orsakerna till den omfattande bostadsbristen är en totalt sönderreglerad bostadsmarknad som levererat alldeles för få bostäder till alldeles för höga kostnader under för lång tid samt att den sönderreglerade bostadsmarknaden är ett arv från socialdemokratin. Påståendet kallas ett slag i luften och ett försök att skylla bostadsbristen på socialdemokratin.

Sedan Kristdemokraterna och Alliansen tog över makten 2006 har mycket bra hänt på det bostadspolitiska området. En ny plan- och bygglag har införts, fastighetsskatten har avskaffats, andrahanduthyrning har underlättats och mer flexibel hyressättning har införts. Mer måste dock göras för att komma till rätta med dagens bostadsbrist.

Magnus Nilsson och S-studenter riktar framförallt in sin kritik mot vårt förslag om marknadsanpassade hyror. Han försvarar hyresregleringen och  kommer med en rad påståenden. Nilsson hävdar för det första felaktigt att unga och studenter skulle få det svårare med marknadsanpassade hyror. Problemet för oss unga på bostadsmarknaden är dock som bekant att det byggs för få bostäder och det beror bland annat på att hyresregleringen leder till efterfrågeöverskott.

Det stämmer att hyrorna skulle komma att öka i vissa områden om hyresregleringen successivt avskaffades, men i andra områden skulle de samtidigt sänkas och framförallt skulle det löna sig att möta efterfrågan på hyresfastigheter och studentbostäder. Vi skulle få fart på bostadsbyggandet och det skulle framförallt gynna unga och studenter som idag står utan bostad.

KDU står fast vid att den största bostadssegregationen i Sverige består av klyftan mellan de som har en egen bostad och de som inte har det och vi anser dessutom att människor måste kunna få välja om de vill prioritera ett dyrare boende i innerstaden eller ett billigt boende utanför. Idag får alltför många ungdomar inte möjlighet att välja något.

Magnus Nilsson efterlyser för det andra förslag från KDU för att unga människor lättare ska få råd med sitt boende. Det är oerhört viktigt att även studenter kan påverka sin ekonomiska situation och vi presenterar gärna våra förslag. Slopad fastighetsskatt, behovsanpassade byggnormer som leder till lägre kostnader samt att tillåta Universitet att fortsätta tillhandahålla studentbostäder är några viktiga förslag. Kristdemokraterna vill också införa ett bosparkonto för unga där man skattefritt ska kunna sätta in pengar för en kontantinsats till en första bostad och vi vill inte minst slopa fribeloppet i CSN. Vi anser nämligen att man ska kunna arbeta så mycket man vill vid sidan av sina studier och samtidigt erhålla stöd från CSN utan att i förtid riskera att bli återbetalningsskyldig. 

Det enda förslag som Magnus Nilsson och s-studenterna i sin tur kan komma på för att lösa bostadsbristen är dessvärre att återinföra offentliga bostadssubventioner, vilket man kallar ”ett seriöst och beprövat förslag för att lösa bostadskrisen”. Det är visserligen ett beprövat men icke-fungerande förslag vilket därmed inte heller är att betrakta som särskilt seriöst. Offentliga byggsubventioner är bidrag från skattebetalarna rakt ner i fickorna på de stora byggbolagen för att de ska bygga mer men till och med Sveriges byggindustrier ratar socialdemokraternas bidragspolitik eftersom den inte fungerar. Sverige har byggt hälften så många bostäder som våra nordiska grannar med eller utan statliga byggsubventioner vilket talar för att de varit verkningslösa.

Det är inte socialdemokraternas fel att Alliansen inte för en tillräckligt borgerlig bostadspolitik. Det ansvaret bär Alliansen. Socialdemokraternas enda förslag om att återinföra byggsubventioner och deras försvar av en sönderreglerad bostadsmarknad är dock direkt kontraproduktivt. Det är ett problem att socialdemokraterna ser rött så fort någon säger sanningen om vad som behöver göras på svensk bostadsmarknad.

Christian Carlsson,
Andre vice ordförande för KDU Sverige
Carl-Johan Schiller,
Ordförande för KDU Stockholm stad

Vägen framåt är att avreglera mera

STUDENTBOSTÄDER Det är oacceptabelt att ett land som Sverige inte klarar av att möta efterfrågan på bostäder. Det får förödande konsekvenser för de unga som idag tvingas tacka nej till utbildningsplatser i brist på boende. Enda vägen framåt för Alliansregeringen är att våga avreglera mera.

De senaste veckorna har tusentals studenter fått glädjande besked om att de är välkomna att påbörja studier vid landets universitet och högskolor. Utbildningsplatsen innebär för de flesta unga ett stort steg på väg mot egen försörjning, familj och förverkligande av livsdrömmar. Det finns därför anledning för de antagna att känna stolthet och stor glädje.

Glädjen grusas dock av den brist på studentbostäder som råder i våra större städer. Studentbostadsföretagen beräknar att det behövs 20 000 nya studentbostäder i landet som helhet och bara i huvudstaden, där antalet antagna vid Stockholms Universitet slog rekord i år, beräknas ett behov av hela 7000 nya bostäder.

Orsakerna till den omfattande bostadsbristen är en totalt sönderreglerad bostadsmarknad som levererat alldeles för få bostäder till alldeles för höga kostnader under alldeles för lång tid. Detta är ett arv från socialdemokratin som lett till att det endast byggts hälften så många bostäder i vårt land som i våra nordiska grannländer under de senaste 20 åren.

Det är oacceptabelt att ett land som Sverige inte klarar av att möta den efterfrågan på bostäder. Det får förödande konsekvenser inte minst för de unga som önskar bilda sig och forma sin egen framtid, men som idag tvingas tacka nej till utbildningsplatser i brist på boende. Det får också förödande konsekvenser för samhället. Bristen på bostäder riskerar på allvar att urholka Sveriges konkurrenskraft och kan bli ett hinder för tillväxten. För att vi ska kunna locka både inhemska och utländska studenter, investerare, forskare och entreprenörer att etablera sig i Sverige måste vi erbjuda bra boenden.

Alliansregeringen med Kristdemokraterna i spetsen har tagit viktiga steg för att förbättra den svenska bostadsmarknaden. KDU välkomnade avskaffandet av den förhatliga fastighetsskatten och sossarnas kostnadsdrivande byggsubventioner samt införandet av det nya hyressättningssystemet. Det behövs dock göras mer och istället för politisk detaljstyrning behövs mer frihet, färre förbud och fler marknadslösningar. Hyrorna på bostadsmarknaden motsvarar fortfarande inte hushållens verkliga värderingar vilket inte enbart leder till bostadsbrist utan också till att unga människor luras ut på den ohederliga och otrygga svarta marknaden. För att sätta fart på bostadsbyggandet och öka rörligheten på bostadsmarknaden behöver det bli mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Ett successivt avskaffande av den hyresregleringen är därför nödvändig om vi på allvar vill komma till rätta med bostadsproblematiken i Sverige.

Bostadsbristen är dock akut. Den drabbar människor här och nu. Det är därför viktigt att regeringen fortsätter tillåta Universitet att tillhandahålla studentbostäder, vilket tidigare var förbjudet. Det är också bra att regeringen fortsätter att stimulera andrahandsuthyrningen men vi anser att det är dags att gå steget längre. Det borde vara möjligt att helt skattefritt få hyra ut upp till halva sin bostad. Det skulle öka viljan att hyra ut i andra hand och färre unga skulle behöva stå utan bostad inför terminstarten nästa år.

Utöver detta måste landets kommuner nu göra allt för att ge bästa tänkbara möjligheter för byggbolagen att sätta spaden i marken. Processerna för att planlägga mark och bygga bostäder måste kortas. Det är hög tid att leverera vallöftet om minskad byråkrati för bostadsbyggande. Regelkrångel driver upp kostnaderna och genom att bättre behovsanpassa bostäderna skulle det bli möjligt att bygga billigare.

Den största bostadssegregationen i Sverige består utan tvekan av klyftan mellan de som har en egen bostad och de som inte har det. Situationen kräver att Sverige får fart på bostadsbyggandet och enda vägen framåt för bostadsminister Stefan Attefall och Alliansregeringen är att avreglera mera.

Christian Carlsson, Andre vice ordförande (KDU)
Carl-Johan Schiller, Distriktsordförande KDU Stockholms stad