Dömda huliganer ska befinna sig på polisstation under match

Allsvenskan 2012 har nyligen dragit igång och många av oss supporters ser fram emot fotbollssäsongen med stor förväntan. Det finns dock de som alltför länge kastat en mörk skugga över svensk idrott, och inte minst fotbollen, huliganerna. Vi i KDU ser med stort intresse fram emot den särskilda skrivelse om anmälningsplikt som kommer att presenteras i augusti. KDU är nämligen starka förespråkare av att införa anmälningsplikt för dömda huliganer. Den som döms för huliganism bör vara skyldig att vid matchtillfälle infinna sig på bestämd polisstation och kvarstanna tills matchen är över.

Allsvenskan 2012 har nyligen dragit igång och många av oss supporters ser fram emot fotbollssäsongen med stor förväntan. Svensk fotboll och resten av idrottsrörelsen är en oerhört viktig del av det civila samhället. Inte enbart för att den skänker glädje och stämningsfull gemenskap åt människor med en stark kärlek till sitt lag utan inte minst tack vare det ideella arbete som läggs ner i klubbar och föreningar runt om i vårt land för att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid.

Idrottsrörelsen låter unga få möjlighet att utvecklas och fostras i gemenskap med andra och i en anda av ansvarstagande, respekt, samspel, och sammanhållning. På så vis har Idrottsrörelsen förbättrat många ungdomars uppväxtvillkor och det förtjänar att uppmärksammas och uppmuntras.

Det finns dock de som alltför länge kastat en mörk skugga över svensk idrott, och inte minst fotbollen. Det handlar om personer som sökt sig till utkanterna av supporterkulturen och sedan tagit sporten som intäkt för att rättfärdiga meningslösa våldsbrott och vandalism.

Vårt tålamod med huliganismen är lika med noll. Vi har tröttnat på att barnföräldrar inte längre kan ta med sina barn på fotbollsmatcher. Sveriges unga ska inte behöva förnekas möjligheten att ta del av svensk fotbollskultur på grund av bråkmakare och huliganer. Istället ska brottsligheten bekämpas med kraft. Det är därför glädjande att Kristdemokraterna och resten av Alliansen så starkt driver på för att förbättra situationen och KDU välkomnade det delbetänkande som Regeringens samordnare mot huliganism presenterade i dagarna.

Det är lätt att instämma i samordnare Björn Erikssons syn att det är orimligt att en klubb ska tvingas stå för kostnaderna för polisövervakning vid högriskmatcher bara för att den drivs i bolagsform. Polisen är den myndighet som bör stå för polisiära kostnader. Det yttersta ansvaret att upprätthålla lag och ordning är och ska alltid vara statens – inte företagens eller enskilda idrottsklubbars.

Det är mycket positivt att Eriksson i delbetänkandet föreslår att tiden för tillträdesförbud ska förlängas till tre år samt att ett nationellt register över personer med tillträdesförbud ska få upprättas. KDU anser nämligen att kameraövervakning ska vara ett måste på samtliga allsvenska arenor. Det tillsammans med det nationella register som nu föreslås skulle kunna bli ett effektivt vapen mot brottsligheten. Identifikationsarbetet skulle underlättas avsevärt samtidigt som vi förhoppningsvis skulle kunna döma fler som begår brott.

Vi i KDU ser med stort intresse fram emot den särskilda skrivelse om anmälningsplikt som kommer att presenteras i augusti. KDU är nämligen starka förespråkare av att införa anmälningsplikt för dömda huliganer. Den som döms för huliganism bör vara skyldig att vid matchtillfälle infinna sig på bestämd polisstation och kvarstanna tills matchen är över. På ett effektivt sätt skulle vi försäkra oss om att den dömde omöjligenkan befinna sig i närheten av en arena vid match för att ställa till med bråk.

Effektiva lösningar är vad som behövs. Ordning och reda ska gälla även i samband med idrott och onsdagens delbetänkande innebar ett tydligt steg i rätt riktning. Redan i höst förväntar sig KDU fler skarpa förslag för att stoppa huliganismen och enlagstiftning om en anmälningsplikt värd namnet bör då vara ett sådant. Det är dags för en politik som upprätthåller lag och ordning.

Christian Carlsson
andre vice förbundsordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Kommentera artikeln på SVT Debatt: Dömda huliganer ska befinna sig på polisstation under matcher