KDU: Sverige hör hemma i Nato

Den västerländska civilisationen är för en fredlig framtid och fortsatt ekonomiskt välstånd beroende av ökat politiskt, ekonomiskt och militärt samarbete mellan Europa och Nordamerika. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle vara ett viktigt steg i denna riktning, skriver Christian Carlsson, andre vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). 

Försvarsmaktens främsta uppgift måste alltid vara att garantera den nationella säkerheten och att skydda svenska medborgare från fientliga angrepp. Samtidigt har vi ett ansvar för våra medmänniskor i andra länder. Sverige får aldrig någonsin förhålla sig neutralt till terror, övergrepp och förtryck. Vi har ett ansvar att stå upp för, och kunna försvara, friheten, demokratin och människovärdet, oavsett om dessa värden är hotade hemma eller utomlands.

Sverige medverkar idag i internationella insatser runt om i världen och våra insatser är betydelsefulla. Vi i KDU är stolta över våra soldaters insatser som bidrar och bidragit till en bättre vardag för människor i länder som Afghanistan, Kosovo och Kongo och KDU anser att Sverige ska spela en än större roll i internationella insatser framöver. Samtidigt känner vi oro över att det nationella försvaret inte är tillräckligt starkt. Sveriges försvar måste stärkas, men säkerheten också byggas gemensamt med andra.

KDU har sedan länge förespråkat ett nära samarbete med Nato utan att vi har velat se ett svenskt medlemskap. Vi har befarat att ett inträde i Nato skulle kunna medföra ökade spänningar i vårt närområde. I och med Lissabonfördraget och den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen från år 2009 är Sverige dock inte längre ett land som för en neutral säkerhetspolitik. Det har vi med tydlighet också visat för omvärlden. KDU anser därför att det nu är dags att ta konsekvenserna av detta och så fort den folkliga opinionen vänder ansöka om ett fullvärdigt svenskt medlemskap i den nordatlantiska försvarsalliansen.

Nato är utan tvekan den främsta garanten för fred, säkerhet och operativ förmåga i världen och det är en försvarsallians som har utvecklats mycket under senare år. Ett nytt strategiskt koncept har nyligen antagits, flera av de före detta Warszawapaktsländer har anslutit sig som medlemmar och Ryssland bjuds numera in till Nato som partner. Som fullvärdiga medlemmar skulle Sverige få en bättre insyn i Nato och vi skulle få möjlighet att påverka försvarsalliansens utveckling. Våra soldater skulle till skillnad från idag få fullständig information om de Nato-insatser som de medverkar i. Idag försvåras arbetet vid internationella insatser av att Nato tvingas undanhålla viktig information därför att Sverige inte är fullvärdiga medlemmar. Det nordiska försvarssamarbetet är också något som försvåras eftersom Norge, Danmark och Island är förhindrade att delge relevanta uppgifter om Natos försvarsplanering.

Sveriges alliansfrihet harförmodligen aldrig haft så liten betydelse som idag, samtidigt som ett starkare transatlantiskt band är av mycket stor vikt för hela västvärlden och vår konkurrenskraft i omvärlden. Den västerländska civilisationen är för en fredlig framtid och fortsatt ekonomiskt välstånd beroende av ökat politiskt, ekonomiskt och militärt samarbete mellan Europa och Nordamerika. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle vara ett viktigt steg i denna riktning. Sverige hör helt enkelt hemma i Nato.¨

Christian Carlsson
andre vice ordförade för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
 

Läs och kommentera artikeln på Newsmill: KDU: Sverige hör hemma i Nato

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s