De bäst lämpade ska försvara landet

Svar till Erik Bengtzboe 15/11 (Hallandsposten): Muf-ordföranden Erik Bengtzboe påstår åter att risken för att den avskaffade värnplikten skulle leda till urholkad kvalitet inom försvaret är obefintlig, eftersom kraven till tjänsterna inom Försvarsmakten är desamma oberoende av vem som söker. Det är fel.

Lars Hammarlund, samordnare för den nya militära grundutbildningen (GMU), har sedan tidigare påtalat, exempelvis i Helsingborgs Dagblad (19/1), att Försvarsmakten sedan värnplikttidens avskaffande både har sänkt de fysiska antagningskraven och börjat använda positiv särbehandling i antagningen till GMU. Det är också orimligt att Bengtzboe jämför kvaliteten på dagens yrkessoldater med nivån på dem som genomförde militär utbildning under värnpliktens senare år, då försvaret i princip redan byggde på frivillighet.

KDU vill inte tillbaka till en illa fungerande värnplikt utan förespråkar ett värnpliktsystem värt namnet, där den som är bäst lämpad att försvara Sverige också får utbildning att kunna göra det. Tillämpande av kvotering och sänkta antagningskrav för att locka fler kvinnor till frivilligförsvaret är visserligen helt i linje med Bengtzboes och Sten Tolgfors nymoderata försvarspolitik, men för det inte mindre beklagligt.

Staten finns till för medborgarna, inte tvärtom. Också försvaret finns till för medborgarna, för att försvara deras frihet, demokratin och människovärdet. Att tumma på kvaliteten i Försvarsmakten är att föra en ansvarslös försvarspolitik och att sätta just vår frihet på spel. Den frihet som vi och våra förfäder kämpat för genom århundraden. Det är inte värdigt.

Aron Modig, förbundsordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
Christian Carlsson, andre vice förbundsordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs hela replikskiftet i Hallandsposten:

MUF: Försvarsmakten blir en del av Sveriges framtid
KDU: Sverige behöver sina soldater
MUF: Svenska soldater håller en hög nivå
KDU: De bäst lämpade ska försvara landet

Säpo borde få beställa signalspaning

Ardavan Khoshnood och Christian Carlsson

Sverige saknar sedan två år ett viktigt verktyg i kampen mot terrorismen. Det är olyckligt. Riksdagen borde snarast återge Säkerhetspolisen möjlighet att beställa signalspaning, skriver Christian Carlsson och Ardavan Khoshnood, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

I och med det omdiskuterade riksdagsbeslutet om FRA-lagen den 14 oktober 2009 förlorade Säkerhetspolisen möjlighet att beställa signalspaning från Försvarets Radioanstalt (FRA). Sedan dess får endast Regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten beställa signalspaning i Sverige. Det duger inte.

Säkerhetspolisen är den myndighet som ansvarar för rikets säkerhet genom att bedriva kontraspionage och att bekämpa terrorism. De arbetar med att upptäcka hot mot statsskicket och att förhindra, anskaffning, spridning och produktion av massförstörelsevapen. Myndigheten utgör med andra ord ett av våra främsta skydd för vårt demokratiska system, våra medborgerliga rättigheter och vår säkerhet.

Säkerhetspolisen är i stort behov av information och underrättelser för att utföra sina uppgifter och det är inte någon hemlighet att signalspaning på ett effektivt sätt kan bidra med information som annars inte kunnat inhämtas. Säkerhetspolisen borde därför snarast återfå sin möjlighet att beställa signalspaning från FRA. En anledning till varför säkerhetspolisen borde få beställa signalspaning är den olovliga underrättelseverksamhet som bedrivs i Sverige. Under de senaste åren har flera diplomater förklarats persona non grata efter att ha avslöjats med att bedriva olovlig underrättelseverksamhet och i Säkerhetspolisens årsbok från 2010 redovisas att mer än 15 länder bedriver sådan underrättelseverksamhet i Sverige.

Samtidigt fortsätter terrorismen att skaka länder i den fria världen och kampen mot den måste därför fortsätta att föras med full kraft på flera fronter. Vi är medvetna om att Säkerhetspolisens möjlighet att beställa signalspaning inte duger som enda verktyg i kampen mot terrorismen, men det är ett verktyg som borde användas.

Statens befogenheter i förhållande till enskilda måste alltid noga vägas. I det här fallet går KDU:s bedömning i linje med den från justitiedepartementets utredare Runar Viksten. Sverige saknar sedan två år tillbaka ett viktigt verktyg i kampen mot terrorismen. Det är olyckligt. Riksdagen borde snarast återge Säkerhetspolisen möjligheten att beställa signalspaning.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
Ardavan Khoshnood
Vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Malmö (KDU Malmö)