Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte

I världsekonomin avlöser nu de ekonomiska kriserna varandra. Europa kämpar för fullt med att rädda oss ur eurokrisen och rapporter om hanteringen av densamma når oss flera gånger dagligen. Konstigt vore det annars. Samtidigt pågår tusentals andra kriser i Sverige. Det är kriser av helt annan karaktär men som också förtjänar att belysas.

Det är fråga om de livskriser som drabbar barn och unga samt anhöriga i samband med att unga människor drabbas av psykisk ohälsa. Det är ingen hemlighet att ett av vår tids största samhällsproblem är ett av de svåraste att tala om. Det är hög tid att bryta tystnaden och våga tala om hur det förhåller sig med ungas psykiska välbefinnande.

Många av oss är smärtsamt medvetna om att människor i vår omgivning lider av psykisk ohälsa. Vi är också medvetna om att hon som plågas av ätstörningar, vännen som äter antidepressiva läkemedel eller klasskompisen som skär sig, dessvärre inte är ensamma om att befinna sig i sådana situationer. Den psykiska ohälsan ökar bland unga. I varje skolklass finns i genomsnitt två flickor som skär sig och en som har ätstörningar.

På tio år har utskrivningen av antidepressiv medicin ökat med 40 procent och självmordsförsöken fortsätter att öka bland 15 – 25 åringar. Det är omöjligt att från samhällets sida förhålla sig passivt inför en sådan situation.

Det återstår att se vilken förmåga politiken har att lyfta oss ur eurokrisen, men en sak är säker. Politiken kommer aldrig att ensam kunna leverera lösningen på det samhällsproblem som den psykiska ohälsan bland barn och unga utgör. Ungas psykiska ohälsa visar tvärtom med obehaglig tydlighet på politikens begränsningar.

KDU välkomnar satsningar på fler vårdplatser i barn- och ungdomspsykiatrin och verkar för att samtliga elever i den svenska skolan ska ha tillgång till en kurator. Vi inser dock att problemet med ungdomars psykiska ohälsa går mycket djupare än så. För att komma till rätta med detta krävs andra lösningar.

Det krävs en familje- och skattepolitik som ger större utrymme i människors privatekonomi och som på så vis förebygger de bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till familjesplittring och psykisk ohälsa, men det krävs också något så drastiskt som ett värderingsskifte.

Det flesta av oss känner med de som drabbas av psykisk ohälsa och inte sällan händer det att vi ställer oss frågan ”varför gör ingen något?”. Det som vi gemensamt behöver bli bättre på, istället för att förvänta oss att staten eller kommunen ska komma nedstigande och ställa allt till rätta, är dock att fråga vad vi själva kan göra för de människor som far illa i vår omgivning.

Staten eller politiken kommer nämligen aldrig att göra oss lyckliga. Människor kan endast själva göra varandra lyckliga. Vi måste därför bli bättre på att hjälpa människa till människa och då handlar det om att främja värderingar som omtanke, medmänsklighet och människovärde.

Barn och ungas psykiska ohälsa ska bekämpas men samhället är större än staten och för att klara av att bekämpa ett av vår tids största samhällsproblem duger det inte om solidariteten börjar i riksdagen – solidariteten börjar hos dig och mig.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Entreprenörsgalan Sverige – 10 år

I dag arrangerar Founders Alliance Entreprenörsgalan för tionde året i rad. I eftermiddag väntar smokingmiddag i Stockholm Waterfront. Sveriges främsta entreprenörer samlas för att knyta affärskontakter, finna inspiration, samt bidrar till ett starkare entreprenörssamhälle.

Entreprenörsgalan Sverige 2011 erbjuder affärsnätverkande men också framröstning av årets vinnare av Founders Alliance entreprenörsutmärkelser Årets grundare, Årets Unga Entreprenörer och Årets Entreprenörsföretag.

Personligen kommer jag att finnas på plats vid Entreprenörsgalan för att representera Kristdemokraterna och Stockholm Business Region AB. Det känns mycket glädjande att kunna konstatera att företagen blivit allt nöjdare med Stockholmskommunernas service. Mycket återstår dock att göra för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige.

Kristdemokraterna förespråkar:

  • Fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter
  • Reducerat sjuklöneansvar för landets småföretagare
  • Minskade marginalskatter
  • Ett riskkapitalavdrag på upp till 100 000 kr per år för investeringar i onoterade bolag
  • Ett etableringskonto.

Ikväll ska Sveriges främsta entreprenörer få reda på att KD är alternativet för ett mer företagsamt Sverige! 

Christian Carlsson (kd)
Suppl. Stockholm Business Region AB
 

YEPP Council Meeting – Kiev 2011

Christian Carlsson, Björn Dahlén, Erik Bengtzboe och Sara Skyttedal.

YEPP Council Meeting

I förra veckan deltog jag vid YEPP Council Meeting som hölls i Kiev, Ukraina. YEPP står för Youth of the European Peoples Party och är ungdomsorganisationen för EU-parlamentsgruppen European Peoples Party (EPP). Unga kristdemokrater och konservativa från hela Europa samlades för att diskutera politik och anta resolutioner. KDU representerades även av Aron Modig och  Sara Skyttedal och i den svenska delegationen ingick även moderata ungdomsförbundets Erik Bengtzboe och Björn Dahlén.

Torsdagskvällen bjöd på välkomstmingel medan seminarierna i Kievs parlament inleddes tidigt på fredagen. Temat för helgen var Ukrainas demokratiska utveckling mellan åren 1991 och 2011. Under lördagen var det dags för resolutionsbehandling och YEPP antog bland annat resolutioner om situationen i Libyen och utvecklingen i Ukraina och diskussioner ägnades åt eurokrisen. En utbildning om sociala medier stod på programmet dessförinnan och lördagen avslutades med en mycket trevlig ukrainsk festmåltid.

Sammantaget har det varit en intressant, trevlig och lärorik helg där KDU har fått diskutera viktiga frågor och lära oss mer om läget i Ukraina. Vi har också fått möjlighet att knyta många viktiga kontakter med våra kristdemokratiska och konservativa vänner i Europa.

Ukrainas odemokratiska utveckling

Den orangea revolutionen i Ukraina år 2004 gav stora förhoppningar om mer frihet och demokrati i landet. Sedan Viktor Janukovitj vann presidentvalet 2010 har dock friheten och demokratin pressats tillbaka på ett oroväckande sätt och grundläggande principer som yttrandefrihet, mötesfrihet och pressfrihet är hotade. Julia Tymoschenko och andra oppositionspolitiker utsätts för vad många skulle betrakta som politiska rättegångar och författningsdomstolen har upphävt flera konstitutionella reformer som tidigare genomfört för att begränsa presidentens makt.

Oppositionen försvagas medan president Janukovitj stärker sin makt över den lagstiftande, verkställande och dömande makten. Samtidigt är korruptionen inom polis, säkerhetstjänst, myndigheter, regering och åklagarämbete ett omfattande problem samt en av landets största utmaningar. Det visar Transparency Internationals korruptionsindex.

Korruptionen inom rättsväsendet och presidentens ökade makt kombineras dessutom med en ökad aktivitet från säkerhetstjänsten. Enskilda människor och journalister har hotats eller satts under övervakning och i oktober genomsöktes kontoren för en människorättsorganisation i landet utan beslut från domstol. En som medverkade under fredagens seminarium i Kiev som av egen erfarenhet kunde vittna om den oroväckande utvecklingen i landet var Nico Lange, chef för Konrad Adenauer Stiftungs kontor i Ukraina. Lange anhölls efter att ha författat en kritisk rapport om regionalvalen i landet.

Situationen förbättras inte av den intressekonflikt som det innebär att chefen för säkerhetstjänsten Valerij Khoroshkovskij sitter i styrelsen för Nationalbanken i Ukraina utan också är ägare av Inter Media Group. De flesta ägarna till TV-kanalerna i landet uppges vara i händerna på grupper som har nära band till det styrande partiet.

Den dagliga kampen för demokrati är i allra högsta grad verklig i Ukraina. Landet står vid ett vägskäl. Miljoner medborgare vill se ett EU-medlemskap men resan dit är lång och för tillfället rör sig landet i bort ifrån ett medlemskap, trots att president Janukovitj säger sig förespråka ett sådant.

Det blev för mig extra tydligt att kampen för demokrati är på allvar i Ukraina under en promenad tillsammans med KDU:s förbundspresidium genom Kiev i söndags. Vi passerade en obehaglig maktdemonstration från regeringspartiets sida med anledning av rättegången mot oppositionens Julia Tymoschenko.

Min video visar demonstrationerna utanför domstolen: Demonstration i Ukraina 

Till vänster i videon protesterar regeringspartiet med viftande flaggor och hög musik mot Julia Tymoschenko och till höger i bild syns oppositionsanhängare till stöd för Tymoschenko.  Personerna som viftar med regeringspartiets flaggor uppgavs vara avlönade av regeringen. Det är givetvis oroväckande att se hur ett lands regering lägger försöker påverka utfallet i en domstolsprocess.

Den odemokratiska utvecklingen i Ukraina är mycket allvarlig och den ukrainska demokratirörelsen förtjänar vårt och resten av Europas fulla stöd. EU måste se till att kräva att Ukraina står upp för grundläggande fri- och rättigheter för att vända utvecklingen.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
 

Läs också Vaclav Havel m fl. i Sydsvenskan: EU måste ställa krav på Ukraina

 
Oppositionens symbol i form av det röda hjärtat till stöd för Julia Tymoschenko.
 

World Trade Centre – We will never forget

Idag är det 10 år sedan New York drabbades av den fruktansvärda terrorattacken mot World Trade Centre. Budskapet från Europas kristdemokrater och konservativa inom European Peoples Party och Youth of the European Peoples Party är idag två.

  • Vi kommer aldrig att glömma World Trade Centre
  • Terrorismen kommer aldrig någonsin att vinna.

Kampen mot terrorism i alla dess former går vidare.

eb6jk.jpg

Skatteavdrag för gåvor till hjälporganisationer

Idag presenterades en stor framgång i det pågående budgetarbetet. Kristdemokraterna har äntligen fått med de liberala partierna i Alliansen på att införa skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer.

Regeringen inför från och med årsskiftet ett skatteavdrag för enskilda på 25 procent av gåvans värde upp till 6000 kr per år. För gåvogivare till exempelvis Barncancerfonden, Min stora dag eller Röda korset innebär det att en gåva på 6000 kr kommer att ge 1 500 kr mindre i skatt.

– Vi har stridit för frågan om skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet länge. Förslaget innebär att makt flyttas från staten till enskilda och samhället samt att incitamenten att ge mer ökar, säger Christian Carlsson, andre vice ordförande för KDU.

– Skattereformen skapar goda förutsättningar för ett starkare civilsamhälle och innebär därför inte enbart en seger för KD utan också en stor vinst för hela Sverige och det civila samhället, avslutar han.

För mer information:

Christian Carlsson
andre vice ordförande
0768937155

 

Kalle Bäck
Generalsekreterare
076 527 25 32