KDU: Vem var det som kasta?

I dagens Sverige är den viktigaste fråga som fotbollsintresserade, journalister och politiker ställer sig efter en allsvensk match mer sällan vem som blev matchens lirare eller vilka som vann? Istället tvingas frågan ställas: ”Vem var det som kasta?”

Det är en speciell känsla när man i veckor väntar på en match. Man bygger upp förväntningar och sätter av tid och pengar för att få se sina fotbollshjältar lira. Sedan när den stora dagen kommer följer alltför ofta ingenting annat än sorg, skam och vemod. Det var känslorna som många fotbollsälskare kände efter derbyt mellan Malmö FF och Helsingborg men det är också samma känsla som många kände i april efter Syrianska – AIK och efter Djurgården – Assyriska förra säsongen.

 I åratal har klubbar som AIK, Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg och Malmö FF skrikit efter politisk hjälp i samband med att media publicerat skandalrubriker om vad som sker på våra allsvenska arenor. Trots att klubbarna satsat miljontals kronor för att bekämpa idrottsvåldet på arenor så har politiker gång på gång hävdat att klubbarna inte gör tillräckligt. De tidigare nämnda händelserna visar tydligt att bollen i dagsläget inte alls ligger hos klubbarna utan hos våra svenska politiker. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har därför tydligt tagit ställning mot fotbollsvåldet och presenterar nu konkreta åtgärder för att bekämpa det idrottsrelaterade våldet.

De som besökt och sett allsvenska matcher under de senaste åren vet att idrottsvåldet har ökat. Samtidigt har huliganismen minskat i England genom kraftfulla politiska reformer. Om Sverige inspirerades av Englands effektiva arbete så skulle det kunna medföra minskad huliganism i vårt land.

För det första anser vi att det är dags att införa anmälningsplikt för dömda huliganer. Detta betyder att den som döms för huliganism får så kallat besöksförbud under en tid vilket innebär att personen i fråga inte får besöka arenan. Personen måste vid matchtillfälle anmäla sig på en bestämd polisstation och i vissa lägen stanna på stationen tills matchen är över. Detta skulle medföra att de huliganer som dömts omöjligt kan befinna sig på en arena vid match för att ställa till med bråk.

För det andra bör kameraövervakning vara ett måste på samtliga allsvenska arenor. En problematik idag har varit att man inte kunnat identifiera huliganer. Kameraövervakning på arenor skulle göra att identifikationsarbetet underlättades avsevärt samtidigt som man skulle kunna döma de individer som begått brotten vilket varit svårt idag.

En annan åtgärd som det ofta talas om är att införa åldersgräns på ståplats eller att dessa sektioner till och med skulle tas bort. Det är däremot inte något som KDU ställer sig bakom. Den som har varit på en allsvensk fotbollsmatch vet det unika som finns i ståläktarkulturen. Att avskaffa ståplats skulle vara att avskaffa en viktig del av den svenska fotbollskulturen. Det är inte rätt väg att gå.

KDU har beslutat att verka för ovanstående åtgärder i syfte att bekämpa huliganism. Vi har tröttnat på att barnföräldrar inte längre kan ta med sina barn på fotbollsmatcher. Sveriges framtid ska inte förnekas möjligheten att ta del av svensk fotbollskultur på grund av bråkmakare och huliganer.

Ordning och reda måste även gälla i samband med fotboll. Det är dags att Sveriges politiker tar sitt ansvar och inför förslagen om anmälningsplikt och kameraövervakning på våra arenor. Först då kan vi besvara den numera viktigaste frågan: ”Vem var det som kasta?”

Christian Carlsson
Andre vice ordförande KDU
 
Mattias Grängzell
Vice distriktsordförande KDU Skåne
 
Emil Svensson
Styrelseledamot KDU Stockholm Stad
 

Debattartikeln publicerades i Helsingborgs Dagblad 2011-06-21

Socialister och liberaler dumförklarar kvinnor

Ordförande för Liberala Kvinnor skriver att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla och att Kristdemokraternas politik för valfrihet åt familjen diskvalificerar partiet från fortsatt allianssamarbete. Det är hög tid att socialistiska och liberala debattörer slutar upp med att dumförklara Sveriges kvinnor, skriver Christian Carlsson (KDU).

Ordföranden för Liberala Kvinnor, Bonnie Bernström, beskriver vårdnadsbidraget som ett fiasko på grund av att majoriteten fortfarande inte väljer att utnyttja möjligheten att stanna hemma längre med barnen när de är små. I och med det visar hon att hon helt saknar förståelse för att poängen med valfrihetsreformer som vårdnadsbidraget är att erbjuda människor möjlighet att välja olika – inte att så många som möjligt ska välja lika.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser visserligen att vårdnadsbidraget skulle behöva utvecklas och att det behövs än mer kraftfulla valfrihetsreformer på familjepolitikens område. Vi kan dock konstatera att vårdnadsbidraget inneburit ökad valfrihet och att det gett barn mer tid med sina föräldrar. Det är vi stolta över. Barn är olika och familjer har olika behov. Därför måste samhället fortsatt genomsyras av valfrihet.

Socialistiska och liberala debattörer som Bernström gör dock allt för att förvägra människor denna valfrihet. I sin oblyga iver att få bestämma över andra avfärdar de vårdnadsbidraget som jämställdhetsfientligt och som en kvinnofälla. Det är en märklig syn på jämställdhet som Liberala Kvinnor ger uttryck för. För oss kristdemokrater handlar jämställdhet om värderingar. Det handlar om att varje människa ska ha möjlighet att göra sina egna livsval och påverka sin egen situation oavsett kön och utan att någon försöker motverka detta. Om en kvinna väljer att stanna hemma längre tid med sina barn eller att prioritera karriären så är de valen varken mer eller mindre jämställda.

Vem är Bonnie Bernström att tala om för Sveriges kvinnor att de saknar förmåga att bestämma barnomsorgsform åt sina barn utan att falla offer för en ”kvinnofälla”? Bernströms socialliberalism innebär ingenting annat än en dumförklaring av landets kvinnor. Som om kvinnor av idag inte skulle vara förmögna att fatta rationella beslut och se konsekvenserna av sina egna handlingar. Det är hög tid att socialister och liberala debattörer slutar upp med att dumförklara Sveriges kvinnor.

Det är dessutom osmakligt att använda lågutbildade invandrarkvinnor som slagträ i debatten för att begränsa andra kvinnors valfrihet. Det stämmer att kvinnor förtrycks i en del kulturer och att de hålls tillbaka. Det stämmer också att många invandrare har svårt att integreras. Det problemet löser vi däremot inte genom att beskära föräldrars rätt till valfrihet i Sverige utan genom en integrationspolitik med språk, arbete och värdegrund i fokus. En politik som främjar samhällsgemenskap.

Bonnie Bernström anser att Kristdemokraterna på grund av vårdnadsbidraget diskvalificerats för fortsatt allianssamarbete. Det är givetvis beklagligt men låt oss vara tydliga. Om Bernströms familjepolitik skulle vara rådande inom Alliansen som helhet så skulle det utan tvekan utgöra ett starkt skäl att lämna Alliansen. Socialliberalismen som Bernström utstrålar lyser nämligen lika röd som rosen på socialdemokraternas rockslag. En sådan politik som förvägrar familjen egenmakt och möjlighet till mer tid med barnen kommer KDU med kraft att bekämpa oavsett om det är socialister eller liberaler som står som avsändare för densamma.

Sverige behöver starkare och självständiga familjer och vi menar att valfrihet åt familjen leder till just det. Liberala Kvinnor har med tydlighet visat att ett starkare Kristdemokraterna inom Alliansen också är den enda garanten för en politik för starkare familjer i Sverige.

Christian Carlsson
Andre vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Kommentera på Newsmill: Socialister och liberaler dumförklarar Sveriges kvinnor