KDU ska gå i bräschen för politisk utveckling i Sveriges borgerlighet

Sverige präglas i dag av en avstannad borgerlig idédebatt. Vi har en regering vars arbete framförallt tycks gå ut på att behålla ”status quo” i opinionen, snarare än att försöka åstadkomma ett friare, tryggare och varmare samhälle. Samtidigt söker Kristdemokraterna sitt eget existensberättigande och går kräftgång i opinionen, trots att Sverige är i större behov än någonsin av en stark kristdemokratisk kraft som på ett övertygande sätt driver värderingsfrågor bortom de materiella.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har i detta läge en möjlighet, och ett ansvar, att visa vägen. Med ideologisk diskussion, vass och genomtänkt politik samt organisatorisk excellens kan KDU påverka Sveriges utveckling. Det gör KDU till Sveriges viktigaste ungdomsförbund tillika en av de viktigaste aktörerna i svensk politik just nu.

Vid förbundets riksmöte i juni kommer både Charlie Weimers och Ebba Busch, som under flera år lett KDU på ett erkännansvärt sätt, att lämna förbundets ledning. Det är naturligtvis ingen överdrift att säga att KDU då ställs inför mycket stora utmaningar – att på en och samma gång fylla på med ny kompetens, stärka den egna organisationen samt gå i bräschen för såväl Kristdemokraternas som hela borgerlighetens politiska utveckling. Detta är dock en utmaning som vi mer än gärna antar, och det är därför med både glädje och stor stolthet som vi på valberedningens förfrågan ställer upp som kandidater till KDU:s förbundspresidium.

KDU har under de senaste åren haft en starkt positiv utveckling. Vi har etablerat oss som ett tydligt värdeorienterat men samtidigt modernt, borgerligt ungdomsförbund. Vi har breddat vår medlemsbas med hjälp av en politisk profil som attraherat fler ungdomar att engagera sig inom KDU – under valåret 2010 värvades nära 1500 nya medlemmar till förbundet.

Dessutom är stämningen inom KDU i dag mer positiv än på länge, vilket gör det möjligt för förbundets företrädare att fokusera på vad som är allra viktigast: att stärka kristdemokratin i Sverige samt ta strid mot de sosserier som alltjämt existerar, inte bara inom oppositionen utan även inom Alliansens partier och ungdomsförbund.

Inför den tid som kommer så ser vi det som vår främsta uppgift att fortsätta arbetet med att stärka och sprida kristdemokratin i Sverige och på bästa sätt hjälpa partiet till framgångsrika valresultat år 2014. Vårt huvudfokus kommer därför under den närmaste tiden att vara att stärka KDUs organisation – att värva, utbilda och engagera fler medlemmar så att vi har en armé av unga kristdemokrater att sätta in på gator och torg då vi når supervalåret 2014.

När det gäller den politiska inriktningen så har KDU under de senaste åren på ett framgångsrikt sätt bedrivit kampanj för förbundets hållning inom rätts-, familje- och försvarspolitiken. Det har varit bra och effektivt, många nya medlemmar har värvats och det är för oss en självklarhet att KDU även i framtiden ska hålla fanan högt inom dessa områden. Ett stort och brett politiskt ungdomsförbund behöver dock ha en tydlig och genomtänkt politik inom fler områden som rör och berör unga. Därför är det vår ambition att KDU under de kommande åren ska flytta fram positionerna inom politikområdena skola och utbildning, jobb och företagande samt socialpolitik.

Som företrädare för KDU drivs vi av visionen om ett frihetligt Sverige, byggt på en fast värdegrund där människor tar ansvar för såväl sig själva som sina medmänniskor. Vi brinner för idén om det goda samhället, präglat av gemenskap och varje människas möjlighet att förverkliga sin egen potential. Vi önskar bidra till en god och öppen intern diskussion där den enskilde medlemmens möjlighet att påverka ökar och vi har många idéer om hur vi kan stärka KDU:s organisation inför supervalåret 2014. Med det som utgångspunkt ber vi ödmjukt om medlemmarnas förtroende inför valet av nytt förbundspresidium vid KDU:s riksmöte i Eskilstuna 2-5 juni.

Aron Modig
Sara Skyttedal
Christian Carlsson
 

Läs även artikeln på Tidningen Kristdemokratens hemsida.

KDU föreslås få nytt presidium

Aron Modig föreslås bli ny ordförande (Foto: Carl Eriksson/KDU)

För några veckor sedan presenterade valberedningen sitt förslag till ny förbundsordförande i KDU. Det var en enig valberedning som föreslog Aron Modig till ny förbundsordförande efter att Charlie Weimers, meddelat att han inte ställer upp för omval. Stort grattis Aron!

I och med att också Ebba Busch valt att inte ställa upp för omval utan att istället satsa på sin roll som kommunalråd för Kristdemokeaterna i Uppsala så föreslogs också ett nytt presidium. Det är med stolthet och glädje men också ödmjukhet som jag beslutat mig för att på valberedningens förfrågan kandidera till andre vice ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).  Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Aron Modig och Sara Skyttedal om vi får medlemmarnas förtroende på KDU:s riksmöte i juni. Vi är grymt taggade.

Sanningen om bostadsmarknaden får SSU att se rött

Det har blivit en ovana för socialdemokrater att se rött så fort någon ser klart och vågar säga sanningen om vad som behöver göras på svensk bostadsmarknad. Det är dags att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) plockar bort sina ideologiska skygglappar och får klarhet i vilken bostadspolitik som fungerar, skriver Christian Carlsson (KDU).     

KDU Stockholm Stads ordförande Andreas Braw skrev den 21 april att det byggs för lite bostäder i Stockholm och att det drabbar unga och studenter. Därför uppmanade han bostadsminister Stefan Attefall att avreglera mera. Braw pekar på huvudproblemen. Den dåliga lönsamheten i hyressystemet på grund av den hårda regleringen har lett till bostadsbrist och det orimliga i att en lika stor lägenhet i Hässelby gård eller Rinkeby kan kosta mer än en lägenhet på Södermalm, trots att de allra flesta hellre bor på Söder, medför trögrörlighet och inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har presenterat flera förslag för en bättre bostadsmarknad. Vi föreslår en mer marknadsanpassad hyressättning för att öka lönsamheten för den som väljer att bygga och förvalta hyresfastigheter och sänkta hyresinkomstskatter för att stimulera andrahandsuthyrning. Vi vill se behovsanpassade byggkrav och slopad fastighetsavgift för studentbostäder och vi välkomnar den borgerliga regeringens förslag om att universitet nu ska få äga och tillhandahålla studentlägenheter. Det har varit tidigare förbjudet trots att vi har haft stor brist på studentlägenheter. KDU förespråkar också införandet av ett skattefritt bosparkonto för ungdomar för att uppmuntra till sparande och för att man som ung lättare ska kunna få råd med sin första bostad. Våra kristdemokratiska förslag avfärdas dock snabbt av SSU:are som nyliberala floskler. Det är olyckligt men inte särskilt förvånande.

Det har blivit en ovana för socialdemokrater att se rött så fort någon ser klart och vågar säga sanningen om vad som behöver göras på svensk bostadsmarknad. Det är dags att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) plockar bort sina ideologiska skygglappar och får klarhet i vilken bostadspolitik som faktiskt fungerar. Det är dags att se klart.

Socialdemokraterna har hållit fast vid en hårt reglerad hyresbostadsmarknad som varit dominerande i Sverige ända sedan andra världskriget. Det är den som har lett till att bostadsmarknaden inte fungerar. Bostadsköerna är långa, det byggs ungefär hälften så många bostäder som i våra nordiska grannländer och priserna på bostadsrätter har stigit snabbt.

Vad har då SSU för förslag för att komma till rätta med problemen? Vad är alternativen till KDU:s föreslagna politik? Dessvärre är budskapet allt som oftast från socialdemokratiskt håll att vi behöver mer av detsamma. Den rödgröna vänsteroppositionen är rörande överens om att avregleringar som skulle leda till ökad lönsamhet för den som bygger och förvaltar hyreslägenheter är fullständigt förkastligt och helt fel väg att gå.

Den rödgröna lösningen heter istället ”satsningar” och att ”bygga bort bostadsbristen”. Det ska lösa problemen på bostadsmarknaden. Vad innebär då detta? Vanligtvis innebär det inget annat än att skattepengar ska pumpas i våra svenska byggbolag för att få dem att börja bygga fler bostäder. Statliga byggsubventioner är ett förslag som de rödgröna envisas med trots att det är ett beprövat och icke-fungerande kort som sågas vid fotknölarna av byggindustrin varje gång förslaget läggs fram. Byggindustrin efterfrågar istället långsiktiga spelregler för bostadsmarknaden.

Problemet på bostadsmarknaden har varit att hyrorna inte motsvarar hushållens verkliga värderingar varför den tillräckliga lönsamheten för fastighetsägarna lyst med sin frånvaro och rörligheten på bostadsmarknaden stagnerat. KDU välkomnade därför den senaste överenskommelsen om hyressättningssystemet. Det var ett steg i rätt riktning för att minska efterfrågeöverskottet på den svenska bostadsmarknaden.

Det är svårt att förstå hur SSU kan anse att det är rimligt att hyrorna ska vara nära nog samma i Stockholms innerstad som i förorterna? En stegvis förändring av hyresmarknaden måste givetvis ske med stor omsorg om äldre och socialt utsatta som bor i Stockholms innerstad, men det är obegripligt hur SSU kan försvara ett hyressättningssystem som gör att hårt arbetande låginkomsttagare i våra yttre förorter betalar nästan lika mycket eller mer i hyra än de som bor i innerstaden och på de mest exklusiva adresserna i hela Sverige. Vi anser att man måste kunna bo billigt i förort och lägga sina pengar på annat likaväl som att man ska kunna lägga mer pengar på att bo centralt i innerstaden.

KDU är inte intresserade av nyliberala floskler. Vi är intresserade av fungerande lösningar för att skapa en bättre bostadsmarknad. Däremot är vi trötta på rödgröna politiker som beklagar sig över den svenska bostadsmarknaden men som inte vågar vara ärliga mot svenska folket och tala om vad som behövs för att komma till rätta med problemen.

Den största bostadssegregationen består av klyftan mellan de som har en egen bostad och de som inte har det på grund av bostadsbristen på den sönderreglerade bostadsmarknaden. Det viktigaste är därför att vi nu får fart på det svenska bostadsbyggandet. Om regeringen är intresserad av att komma till rätta med detta så måste den våga avreglera mera.

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
 

Läs artikeln och kommentera den på Newsmill:

Sanningen om bostadsmarknaden får SSU att se rött

USA dödade Usama Bin Laden

Nyheten för dagen är att Al Qaidas ledare Usama Bin Laden dödats av amerikanska specialstyrkor. USA:s president Barrack Obama höll under natten till idag ett TV-tal där han bekräftade att mannen bakom terrorattentatet mot World Trade Centre den 11 september 2001 dödats norr om Islamabad, Pakistan. Obama själv beordrade insatsen för att gripa Bin Laden. Usama Bin Laden ska ha dödats efter att eldstrid uppstått.

Det innebär en stor seger för USA i kriget mot terrorismen att Usama Bin Laden är borta. Efter tio års sökande så har man äntligen funnit den man som genom fruktansvärda terrordåd orsakat tusentals människors död och genom sin wahabitiska lära gjort sig själv till västvärldens fiende nummer ett. Viktigt att komma ihåg är dock att kampen mot den islamistiska terrorismen inte upphör i och med detta. Kampen mot terrorismen måste fortsätta!

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Läs mer om nyheten:

SVD: Reinfeldt: Viktigt att bin laden är borta
SVD: Bildt: Hans hat var ett hot mot oss alla
SVD: Bin Laden dödad
SVD: Så dödades Bin Laden
DN: Usama bin Laden dödad i USA-attack
DN: Han var redan en slagen man
DN: Talibanhot mot USA och Pakistan 
Expressen: President Obama höll tal till nationen
 

Läs mer om KDU och terrorism:

Ideologisk kamp mot islamismen måste vinnas
Islamistisk extremism i Sverige
Terrorattack i Stockholm
Terrorism på svenska fritidsgårdar
CBN News: Om Sverige och radikal islam
 

Se även Storbritanniens David Cameron: