Försvarsrekrytering – olyckligt genusexperiment

Försvarsmaktens rekryteringsprocess har förvandlats till ett olyckligt genusexperiment där man i ambitionen att locka fler kvinnor sänkt antagningskraven och öppnat för diskriminering, skriver Ebba Busch och Christian Carlsson (KDU).

När Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson talade på Folk och Försvars rikskonferens var beskedet att den stora utmaningen för Försvarsmakten är det nya personalförsörjningssystemet. En annan stor utmaning enligt ÖB är även fortsatt att rekrytera kvinnor. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar frågan om fler kvinnor inom försvaret.

Sverige behöver kvinnor inom Försvarsmakten. Vi menar att män och kvinnor kan tillföra olika erfarenheter och på ett bra sätt komplettera varandra. Inte minst kan kvinnor inom försvaret vara en fördel i kontakten mellan soldater och lokalbefolkning under våra internationella insatser. KDU ser därför positivt på utvecklingen med fler kvinnor inom försvaret. Vi ser dock mörka orosmoln.

Det första är att Försvarsmaktens rekryteringsprocess har förvandlats till ett olyckligt genusexperiment där man i sin ambition att locka fler kvinnor till försvaret öppnat för diskriminering. Helsingborgs dagblad skriver den 19 januari 2011 att Försvarsmakten har som ambition att det ska vara lättare för kvinnor än för män att komma in till den militära grundutbildningen (GMU). Försvarsmakten använder sig av positiv särbehandling av kvinnor men blundar helt för det faktum att det alltid innebär negativ särbehandling och diskriminering av någon annan.

Det är för oss helt oacceptabelt att bättre lämpade personer sorteras bort enbart på grund av kön. KDU anser att all form av diskriminering och särbehandling i uttagningen är oacceptabel och bör vara förbjuden. Kompetens måste alltid vara utgångspunkten för rekrytering – inte positiv särbehandling eller kvotering. 

ÖB anser att attityder inom Försvarsmakten behöver ändras för att fler kvinnor ska söka sig till försvaret. I såna fall är kompetens som utgångspunkt och likabehandling vid rekrytering ett självklart första steg för att nå ökad respekt och en förbättrad attityd till kvinnor inom försvaret. Inte kan väl Försvarsmaktens syn på likabehandling vara att vi ska ha två parallella intagningssystem – ett för varje kön? Det känns ungefär så långt ifrån likabehandling som vi kan komma.

Det andra orosmolnet handlar om att man förblindad av samma ambition beslutat att sänka antagningskraven i samband med övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar. Den minskade ambitionsnivån för kvalitén på våra soldater är visserligen helt i linje med den moderate försvarsministern försvarspolitik, men inte desto mindre beklaglig. Sänkta antagningskrav är inte en nödvändighet för att locka fler kvinnor till försvaret. Den som påstår något sådant underskattar Sveriges kvinnor. 

De fysiska kraven är satta av en anledning. Under de senare åren med värnpliktsförsvaret skickades alltför många soldater hem för att de inte klarade fysiskt krävande utbildningar trots att de uppfyllde de högre antagningskrav som då rådde. Soldaterna skadade sig på grund av dålig fysik eller så orkade de inte. Det fick till konsekvens att enskilda soldater tvingades bära dubbel packning ute i fält eftersom att stridsparskamraterna inte orkade bära sin egen. Vissa plutoner fick svårt att lösa sina uppgifter eftersom alltför många soldater hade tvingats avbryta utbildningen och skickats hem.

Beslutet att sänka de redan låga antagningskraven i samband med omställningen till frivilligförsvaret var mot bakgrund av det inte bara oansvarigt utan också omdömeslöst. KDU anser att antagningskraven till Försvarsmakten borde höjas. Det är möjligt att höjda antagningskrav inte direkt underlättar rekryteringen till det nya frivilligförsvaret. Problemet består dock knappast i för högt ställda antagningskrav utan i det förhastade beslutet att införa ett bristande personalförsörjningssystem. Försvarsmaktens genusexperiment måste stoppas.

 Ebba Busch
Vice ordf. och jämställdhetspolitisk talesman
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs på SVD.se: Försvarsrekryteringen – ett olyckligt genusexperiment 

Läs även Tradition & Fasons: Försvaret: Krigsmakt eller genusprojekt?

Läs även GenusNytt: Politiker vill stoppa försvarets genusexperiment

Läs även Chefsingenjören: Antagningstester

Läs även Chefsingenjören: Inget positivt med positiv särbehandling

Läs även Wisemans Wisdoms: Det kvoterade landslaget 

Läs även Wisemans Wisdoms: Det kvoterade landslaget II

Läs även Jonas Segersam: För försvaret mot genushysterin 

Läs även GenusLeaks: Sveriges försvar går samma väg som brandkåren

5 tankar på “Försvarsrekrytering – olyckligt genusexperiment

 1. Hej Christian!

  Jag håller faktiskt dig och Ebba Busch. Det är givetvis helt absurt att ha olika formella krav för män respektive kvinnor. Sexistiska attityder bland en del manliga kolleger blir nog dessutom ännu värre med den här typen av kvotering. Det ger en signal om att de kvinnor som blivit antagna är sämre än männen

  Ironiskt blir det dock när ni unga kristdemokraterna engagerat talar om hur fel det är med diskriminering. Fakta är att Kdu ännu 2011 är för att samkönade par ska ha sämre juridiska rättigheter än olikkönade par när det gäller äktenskap, adoptioner och inseminationer. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn, något som jag skrivit om på min blogg Helds HBT-nyheter. Bl.a. i följande bloggpost.

  http://bengtheld.blogspot.com/2010/11/kd-maste-lamna-sin-familjefientliga.html

  Bengt

 2. Hej Bengt,

  Skönt att du står på Kristdemokraternas sida för en gångs skull och trevligt att det är i en försvarsfråga. Du har däremot fel när du påstår att KDU anser att samkönade par ska ha sämre juridiska rättigheter i samband med äktenskapet.

  KDU anser tvärtom att samkönade par ska ha samma juridiska skydd inom ramen för partnerskapet som en man och en kvinna har inom ramen för äktenskapet. Läs mer:
  https://christiancarlsson.wordpress.com/2008/09/16/forsvara-och-bevara-aktenskapet/

  När det kommer till adoption och insemination är vi varken mer eller mindre förespråkare av diskriminering än vad du själv är. Vi anser att barn så långt det är möjligt har rätt att växa upp med en mamma och en pappa. Du anser att det innebär diskriminering ur ett vuxenperspektiv.

  Om man som du vill tillåta samkönade par att adoptera diskrimineras istället vissa barn som förvägras möjligheten att växa upp med både en mamma och en pappa. Vi menar att det innebär diskriminering ur ett barnperspektiv.

  Som du själv inser blir det fel att slå varandra i huvudet med diskriminering- begreppet när det kommer till adoption. Barnets bästa ska sättas i fokus. När det gäller vad som är ”barnets bästa” så går våra uppfattningar isär.

  KDU menar att det bästa för barnet är att om möjligt växa upp med en nära relation till både en manlig och en kvinnlig förebild. Du menar med största sannolikhet att det inte spelar någon roll.

  Vi kan konstatera att våra uppfattningar i det avseendet skiljer sig och istället glädja oss åt att vi är överens om delar av försvarspolitiken.

  Christian

 3. Hej igen!

  ”Skönt att du står på Kristdemokraternas sida för en gångs skull”

  Jag och Kristdemokraterna har ganska många gemensamma åsikter, jag är liberal och borgerlig och för mycket av det regeringen gör för fler privata alternativ, sänkta skatter, engagemang i EU, ordning och reda i skolan etc.

  ”och trevligt att det är i en försvarsfråga.”

  För mig handlar det inte främst om en försvarsfråga i sig även den militära kapaciteten givetvis är en viktig aspekt i kvoteringsdebatten. För mig handlar det främst om att inte reducera människor till att bara vara en del i en grupp som ska kvoteras. Det gör att jag också är emot statligt beslutad könskvotering i bl.a. börsbolagsstyrelser,

  ”Du har däremot fel när du påstår att KDU anser att samkönade par ska ha sämre juridiska rättigheter i samband med äktenskapet.”

  Nix, Daniel, det är du som har fel och du erkänner ju själv det senare i ditt svar. Du vill att samkönade par ska ha färre rättigheter när det gäller adoptioner och inseminationer trots att du inte lämnar några som helst sakliga argument förutom ditt och ditt partis godtyckliga tyckande.

  ”När det kommer till adoption och insemination är vi varken mer eller mindre förespråkare av diskriminering än vad du själv är. Vi anser att barn så långt det är möjligt har rätt att växa upp med en mamma och en pappa. Du anser att det innebär diskriminering ur ett vuxenperspektiv.”

  Det ÄR diskriminering om ni inte har några sakliga orsaker att neka samkönade par att adoptera och lesbiska par att bli inseminerade vid kliniker. Jag hänvisade till forskning som visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Det tyder på att du har fel när du låtsas som att det är bättre för ett barn att bo ihop med en man och en kvinna i relation till ett samkönat par. Kan du länka till ETT forskningsresultat som stödjer att barn i samkönade familjer mår sämre än barn i olikkönade familjer?

  ”Om man som du vill tillåta samkönade par att adoptera diskrimineras istället vissa barn som förvägras möjligheten att växa upp med både en mamma och en pappa. Vi menar att det innebär diskriminering ur ett barnperspektiv.”

  Hehe det är ungefär som att kalla det för diskriminering om ett barn med vit hudfärg inte får adoptivföräldrar med samma hudfärg. Det blir ett synnerligen udda argument vilket du nog också konstaterar själv om du resonerar igen.

  Sedan är det också intressant att ditt parti kd aldrig någonsin föreslagit ett avskaffande av ensamstående adoptioner. Det visar hur hycklande du och andra i kd resonerar. Om barn har ”rätt till en pappa och en mamma” hur kan ni då acceptera ensamståendes adoptioner? Det visar att det är homosexualiteten när det gäller adoptivföräldrar ni har problem med.

  ”Som du själv inser blir det fel att slå varandra i huvudet med diskriminering- begreppet när det kommer till adoption. Barnets bästa ska sättas i fokus. När det gäller vad som är ”barnets bästa” så går våra uppfattningar isär.”

  Vi kan ju följa forskningen. Du struntar i den?

  ”KDU menar att det bästa för barnet är att om möjligt växa upp med en nära relation till både en manlig och en kvinnlig förebild.”

  Varför det? Kan inte barnet få de förebilderna i övriga omgivningen? Och var har ni fått den iden från?

  ”Vi kan konstatera att våra uppfattningar i det avseendet skiljer sig och istället glädja oss åt att vi är överens om delar av försvarspolitiken.”

  Jag hoppas att du precis som många andra i ditt parti nu omprövar er politik för bl.a. homoadoptioner. Läs Framtidsgruppens rapport om du inte redan gjort det. Den framför tex de inkonsekvensproblem när det gäller ensamståendeadoptionier vs samkönade pars adoptioner som jag här påvisat när det gäller er politik.

  Bengt

 4. Bengt,

  KDU anser visst att samkönade par ska ha samma juridiska skydd inom ramen för partnerskapet som en man och en kvinna har inom ramen för äktenskapet. Varken insemination eller adoption är rättigheter som direkt följer av äktenskapsbalken. Därför har du fel när du påstår att KDU anser att ”samkönade par ska ha sämre juridiska rättigheter än olikkönade par när det gäller äktenskap”.

  Vi kan konstatera att varje barn föds med en mamma och en pappa. Det är dessvärre inte alla barn som får möjlighet att växa upp med båda sina biologiska föräldrar. Om ett barn på ett eller annat sätt förlorar sina biologiska föräldrar är det därför samhällets ansvar att ge barnet nya föräldrar. I samband med detta bör man försöka återskapa så goda och naturliga förhållanden som möjligt. Därför ska barnet i första hand ha rätt att växa upp med både en mamma och en pappa.

  Du hänvisar till forskning som menar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn, men forskningen går isär. Personligen så är jag övertygad om att barn som växer upp med endast en förälder eller med föräldrar av samma kön kan må lika bra som andra barn. Det finns dock forskning som visar att barn som växer upp med en mamma och pappa generellt sett både mår bättre psykiskt, klarar sig bättre i skolan och mer sällan hamnar i kriminalitet än barn som exempelvis växer upp utan en fadersgestalt. Det finns flera forskningsresultat som stödjer ett sådant resonemang:

  Klicka för att komma åt utdrag_forskning2.pdf

  KDU utgår ifrån barnets bästa när vi menar att barn vid adoption ska få möjlighet att växa upp med både en mamma och en pappa. Du skriver: ”Vi kan ju följa forskningen” men frågan är dock bara vilken forskning vi ska följa? Vi kan fortfarande konstatera att våra bedömningar går isär när det kommer till vad som är att betrakta som barnets bästa.

  När det kommer till adoption och insemination vidhåller jag att vi varken är mer eller mindre förespråkare av diskriminering än vad du själv är. Du menar att min ståndpunkt är diskriminerande ur ett vuxenperspektiv men du bortser ifrån att det också är diskriminerande ur ett barnperspektiv att förvägra vissa barn möjligheten att växa upp med både en mamma och en pappa.

  Din jämförelse att det vore ”som att kalla det för diskriminering om ett barn med vit hudfärg inte får adoptivföräldrar med samma hudfärg” är felaktigt och missvisande. Varje människa föds nämligen med en mamma och en pappa, men inte nödvändigtvis med föräldrar av samma hudfärg.

  KDU menar att det bästa för barnet är att få växa upp med en nära relation till både en manlig och en kvinnlig förebild därför att män och kvinnor är olika. Inte minst biologiskt. Män och kvinnor har därför olika erfarenheter av vad det innebär att leva som man respektive kvinna i vårt samhälle. Visst kan barn få förebilder i omgivningen men det vore naivt att tro att man generellt skulle kunna jämföra den nära relation som ett barn har till sin mor med den relation som uppstår till pappans väninnor.

  Som ett förtydligande kan jag också påpeka att jag även motsätter mig ensamståendeadoption. Det har såvitt jag vet varit KDU:s politik sedan åtminstone 1998. Jag har läst framtidsstrategigruppens rapport och du kan läsa vad jag anser om den här:

  https://christiancarlsson.wordpress.com/2010/12/19/kristdemokraterna-kan-battre/

  Vi kommer inte att komma överens i den här frågan Bengt. Därför föreslår jag att vi avslutar den här debatten. Om du vill fortsätta att diskutera den här typen av frågor så kontakta KDU:s socialpolitiske talesman, Niclas Jacobsson.

  mvh

  Christian

 5. Pingback: REDAKTIONENS MÅNADSBREV – februari 2011 « Tradition & Fason

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s