Försvarsrekrytering – olyckligt genusexperiment

Försvarsmaktens rekryteringsprocess har förvandlats till ett olyckligt genusexperiment där man i ambitionen att locka fler kvinnor sänkt antagningskraven och öppnat för diskriminering, skriver Ebba Busch och Christian Carlsson (KDU).

När Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson talade på Folk och Försvars rikskonferens var beskedet att den stora utmaningen för Försvarsmakten är det nya personalförsörjningssystemet. En annan stor utmaning enligt ÖB är även fortsatt att rekrytera kvinnor. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar frågan om fler kvinnor inom försvaret.

Sverige behöver kvinnor inom Försvarsmakten. Vi menar att män och kvinnor kan tillföra olika erfarenheter och på ett bra sätt komplettera varandra. Inte minst kan kvinnor inom försvaret vara en fördel i kontakten mellan soldater och lokalbefolkning under våra internationella insatser. KDU ser därför positivt på utvecklingen med fler kvinnor inom försvaret. Vi ser dock mörka orosmoln.

Det första är att Försvarsmaktens rekryteringsprocess har förvandlats till ett olyckligt genusexperiment där man i sin ambition att locka fler kvinnor till försvaret öppnat för diskriminering. Helsingborgs dagblad skriver den 19 januari 2011 att Försvarsmakten har som ambition att det ska vara lättare för kvinnor än för män att komma in till den militära grundutbildningen (GMU). Försvarsmakten använder sig av positiv särbehandling av kvinnor men blundar helt för det faktum att det alltid innebär negativ särbehandling och diskriminering av någon annan.

Det är för oss helt oacceptabelt att bättre lämpade personer sorteras bort enbart på grund av kön. KDU anser att all form av diskriminering och särbehandling i uttagningen är oacceptabel och bör vara förbjuden. Kompetens måste alltid vara utgångspunkten för rekrytering – inte positiv särbehandling eller kvotering. 

ÖB anser att attityder inom Försvarsmakten behöver ändras för att fler kvinnor ska söka sig till försvaret. I såna fall är kompetens som utgångspunkt och likabehandling vid rekrytering ett självklart första steg för att nå ökad respekt och en förbättrad attityd till kvinnor inom försvaret. Inte kan väl Försvarsmaktens syn på likabehandling vara att vi ska ha två parallella intagningssystem – ett för varje kön? Det känns ungefär så långt ifrån likabehandling som vi kan komma.

Det andra orosmolnet handlar om att man förblindad av samma ambition beslutat att sänka antagningskraven i samband med övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar. Den minskade ambitionsnivån för kvalitén på våra soldater är visserligen helt i linje med den moderate försvarsministern försvarspolitik, men inte desto mindre beklaglig. Sänkta antagningskrav är inte en nödvändighet för att locka fler kvinnor till försvaret. Den som påstår något sådant underskattar Sveriges kvinnor. 

De fysiska kraven är satta av en anledning. Under de senare åren med värnpliktsförsvaret skickades alltför många soldater hem för att de inte klarade fysiskt krävande utbildningar trots att de uppfyllde de högre antagningskrav som då rådde. Soldaterna skadade sig på grund av dålig fysik eller så orkade de inte. Det fick till konsekvens att enskilda soldater tvingades bära dubbel packning ute i fält eftersom att stridsparskamraterna inte orkade bära sin egen. Vissa plutoner fick svårt att lösa sina uppgifter eftersom alltför många soldater hade tvingats avbryta utbildningen och skickats hem.

Beslutet att sänka de redan låga antagningskraven i samband med omställningen till frivilligförsvaret var mot bakgrund av det inte bara oansvarigt utan också omdömeslöst. KDU anser att antagningskraven till Försvarsmakten borde höjas. Det är möjligt att höjda antagningskrav inte direkt underlättar rekryteringen till det nya frivilligförsvaret. Problemet består dock knappast i för högt ställda antagningskrav utan i det förhastade beslutet att införa ett bristande personalförsörjningssystem. Försvarsmaktens genusexperiment måste stoppas.

 Ebba Busch
Vice ordf. och jämställdhetspolitisk talesman
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs på SVD.se: Försvarsrekryteringen – ett olyckligt genusexperiment 

Läs även Tradition & Fasons: Försvaret: Krigsmakt eller genusprojekt?

Läs även GenusNytt: Politiker vill stoppa försvarets genusexperiment

Läs även Chefsingenjören: Antagningstester

Läs även Chefsingenjören: Inget positivt med positiv särbehandling

Läs även Wisemans Wisdoms: Det kvoterade landslaget 

Läs även Wisemans Wisdoms: Det kvoterade landslaget II

Läs även Jonas Segersam: För försvaret mot genushysterin 

Läs även GenusLeaks: Sveriges försvar går samma väg som brandkåren

Kristdemokraterna – jubileumsinsamling

Sveriges viktigaste idéparti heter Kristdemokraterna. Vår idétradition är klassisk med anor längre tillbaka än någon annan ideologi i svensk politik, men partiet har ännu inte funnits i Sverige i ens 50 år. Vi är ett ungt parti med framtiden för oss!

Kristdemokraterna bildades 1964 som en reaktion mot den tidens kultur- radikalism och en familjefientlig samhällssyn. Vår fasta grund och utgångs- punkt är den människosyn som förvaltats av den kristna och västerländska idétradition som vårt svenska samhälle vilar på. Det har gjort oss till Sveriges främsta företrädare av personlig frihet, starkare familjer, mer gemenskap, mindre stat, personligt ansvar, omtanke om våra medmänniskor och stort ansvar för ekonomi, natur, kultur samt för vår gemensamma värdegrund.

Kristdemokraternas vision handlar om ett frihetligt Sverige byggt på en fast värdegrund och samhällsgemenskap, där människor tar ansvar för sig själva och sina medmänniskor och där enskilda får mer makt över sin egen vardag. Vi kämpar för ett bättre Sverige – för ett mänskligare Sverige. 

Kristdemokraterna fyller 50 år 2014. Partiet behöver nu ditt stöd för att växa sig starkare. Stöd därför Kristdemokraternas jubileumsinsamling. Ge en gåva och hjälp Sveriges viktigaste idéparti till ett framgångsrikt resultat i valet 2014.

Stort tack för ditt bidrag! 

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Ge en gåva till: Kristdemokraternas jubileumsinsamling