KDU får sista ordet i Sälen

Folk och Försvars rikskonferens är över för i år och KDU hade den stora förmånen att få sista ordet. Vår förbundsordförande Charlie Weimers reflekterade över konferensen. Se talet i sin helhet på Folk och Försvars hemsida eller läs det nedan:

Personalförsörjning och säkerhetspolitiska utmaningar

Vänner,

för ett år sedan här i Sälen frågade Värnpliktsrådet försvarsminister Sten Tolgfors om tillförlitligheten i befintliga planer för personalförsörjnings- systemets reformering.

Beskedet vi fick för ett år sedan var lugnande, precis som gårdagens besked från Tolgfors.

En del av oss befarade att beredskapen saknades för att uppfylla rekryteringsmålen. Igår kunde Svenska Dagbladet visa att farhågorna inte var helt obefogade. Vi kunde till morgonkaffet konstatera att det inte bara är Sälen som befunnit sig i en dimma. Att Försvarsmakten idag saknar 3000 soldater, och inom två år kommer att ha en brist på cirka 5000 man är en signal om att det råder allt annat än klar sikt fram till försvarsministerns lyckliga slut.

Överbefälhavaren slog tidigare idag fast att personalförsörjningen är den viktigaste frågan för Försvarsmakten under flera år framöver. Jag hoppas därför att programmet för nästa års rikskonferens upplåter utrymme för detta viktiga ämne och vi får lyssna till de som berörs, soldaterna.
Vad som måste ske i detta läge är en prövande diskussion, men avsaknaden av självkritik i Tolgfors anförande var påtaglig. Jag tar mig därför friheten att som en simpel borgerlig företrädare bidra med självkritik.

För det första: En stor reform som i fallet med personalförsörjningssystemet måste genomföras på ett sådant sätt att beredskapen kan garanteras i övergångsfasen. Så blev det inte. Istället kommer de soldater som idag finns att oftare behöva tjänstgöra utomlands.

För det andra: Om Försvarsmakten gör anspråk på att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare krävs en god dialog med personalen. Tyvärr visar införandet av obligatorium att många känner sig överkörda. Utan att ta ställning om obligatoriet så är kan jag konstatera att det även här visar sig att skyndsam hantering har gjort att andra viktiga värden, i detta fall personalpolitiken, har fått ge vika.

För det tredje: Unga människor tittar på lön och löneutveckling. 17 000 kr i månaden med möjlighet till 19 500 kr i månaden om åtta år kan vägas mot ÖB:s ord om att ”ett insatsberett försvar ställer höga krav på personalen”. Min slutsats är att sambandet mellan kravspecifikation och löneläge är vagt, och att lön och förmåner verkar vara en underskattad faktor i rekryteringsarbetet. Det är stort att kämpa för något som är större än sig själv, men det måste också belönas.

För det fjärde: Som ÖB konstaterat så finns inte lagregler, förordningar och kollektivavtal på plats förrän 2012. Nu står vi med ett underbemannat försvar. Så ser priset för den politiska skyndsamheten ut. Min förhoppning är att vi som skulle kunna framtidens beslutsfattare inte har glömt detta om vi någon gång hamnar i beslutsställning.

Slutligen: Med tanke på att rekryteringen av kontraktsanställda dröjer, så riskerar Försvarsmakten att få allt svårare att locka de värnpliktiga som muckade sommaren 2010. Att försvarsministern och försvarsutskottets vice ordförande kallar detta för ”ögonblicksbild” är därför förpliktigande för såväl politiker som försvarsmaktens ledning.

*
För ett år sedan skedde något av ett genombrott i den försvarspolitiska debatten. Det blev återigen salongsfähigt att tala om inifrån och ut som den självklara utgångspunkten för försvarsmakten.
I år har det från oppositionens sida talats om utvecklingen i närområdet. Det är utmärkt att Urban Ahlin pekar på Rysslands utveckling som en betydande faktor i försvarspolitiken. Att han tar avstånd från tankarna om upprustning av försvaret visar dock med all önskvärd tydlighet att den socialdemokratiska säkerhetspolitiken inte skulle innebära någon höjning av försvarsförmågan.

Men kanske kan vi hoppas på att såväl en realistisk analys av utvecklingen i närområdet som en politisk vilja att försvara Sverige kan vara normerande utgångspunkter för försvarspolitiken?

Min förhoppning är att detta inte stannar vid ungdomlig optimism.

Tack för ordet.

Överbefälhavaren talar i Sälen

 

Biståndsministern och Svenska FN-förbundet

I morse när vi vaknade upp till den tredje dagen på Folk och Försvars rikskonferens så kunde två mycket läsvärda ledare noteras om gårdagens händelser i Sälen. Den ena Svenska Dagbladets: Väderutsikterna enligt Tolgfors: Idel solsken. Den andra Dagens Nyheters: Sälens modelejon

Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson (m) inledde dagen med att tala på temat säkerhetspolitik och bistånd. Biståndsministern gjorde bra ifrån sig och talade om utvecklingspolitiken på temat biståndets utmaningar i en digital- iserad värld och deltog även i en paneldiskussion om FN:s roll.

Nästa talare var Aleksander Gablic från Svenska FN-förbundet. Hans presentation finns på Svenska FN-förbundets hemsida och han har dessutom publicerat en debattartikel i Svenska Dagbladet som handlar om att det är dags att börja använda Nordic Battlegroup: Stridsgrupper vilar trots kriser

Sveriges överbefälhavare

Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson var näste talare. Det som ÖB fokuserade på var utmaningarna med att få det nya personalförsörjnings- systemet att fungera. Göranson beskrev frågan som den viktigaste för Försvarsmakten under flera år framöver. Han betonade att ett insatsberett försvar ställer oerhört höga krav på personalen och att detta endast kan upprätthållas med hög nivå på övning och utbildning.

Det är ingen nyhet att Sveriges försvar behöver mer resurser men det var ändå bra att ÖB också var tydlig med att dagens ekonomiska förutsättningar inte räcker. Omställningen och det nya personalförsörjningssystemet är kostsamt. Dessutom behöver flera materielsystem bytas ut efter 2014 och vår befintliga materiel slits på ett helt annat sätt när vi bedriver insatser utomlands. KDU har tröttnat på att försvarsbudgeten har blivit finansministerns ständiga hjälpreda och budgetregulator. Försvarsbudgeten måste anpassas utifrån de uppgifter som Försvarsmakten har.  

Överbefälhavaren beskrev att en av Försvarsmaktens stora utmaningar även fortsatt är attt rekrytera kvinnor. För att lyckas med detta ansåg ÖB att attityden måste ändras i organisationen men han konstaterade att försvaret först och främst söker kompetens, inte kön eller hudfärg. Det var bra. Det är viktigt att det finns kvinnor inom försvaret, inte minst är det en fördel i samband med de internationella insatserna. Det är dock viktigt att försvaret inte förvandlas till något slags genusexperiment där det ställs olika krav på kvinnor och män enbart för att locka fler kvinnliga sökande. Det har förekommit tidigare och det är något som KDU vänder sig emot. Kompetens ska vara utgångspunkt för rekrytering – inte kvotering.  

Om värnplikten

Dagen präglades av visdomsord. Professor Wilhelm Agrell, som bland annat skrivit boken Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall, konstaterade fyndigt att Försvarsmaktens nedgång inte kan fortsätta länge till – eftersom det inte finns någon vidare fallhöjd kvar. Han kritiserade också svenska politiker för införandet av ett yrkesförsvar nu sker utan att kunna överblicka dess konsekvenser. KDU instämmer i den kritiken. Vi hade helst sett att Sverige behållit värnplikten: KDU och svenskarna vill behålla värnplikten, Ja till värnplikt – nej till frivillighet, Sämre soldater utan värnplikt och Värnpliktsrådet och KDU om värnplikten

Eric Erfors (Expressen) anser att det var rätt att avskaffa värnplikten men att den obligatoriska mönstringen skulle ha behållits. Detta för att ge Försvarsmakten ett bättre marknadsföringsvapen när det gäller att rekrytera soldater.  Erfors delade kritiken mot Tolgfors som han ansåg verka befinna sig i någon slags förnekelseprocess. Han påpekade att Tolgfors sagt att det finns sju sökande till varje plats – men ifrågasatte vilken kvalité som råder på de sökandena? Är det långtidsarbetslösa ungdomar som ska ta värvning, frågade Erfors retoriskt.

Den frågan borde Erfors kanske ha ställt sig själv innan han började förespråka avskaffad värnplikt på Expressens ledarsida. Om man ser till vilka personer som söker sig till försvaret i länder som exempelvis Holland och Storbritannien, som också gått över till frivilligförsvar, så borde det inte vara särskilt svårt att dra sina slutsatser utifrån det eller att se risken för att framtidens försvar just kommer att bestå av långtidsarbetslösa ungdomar.

Synpunkter på försvarspolitiken

Mats Engström (frilansjournalist) oroades över vilka konsekvenser som Natos försvarsplanering för de baltiska länderna kommer att få för Sverige samt och nämnde den intressanta uppgiften att NATO tänker använda svenskt luftrum. Engström frågade också vad det betyder det för försvarsförmågan för Gotland och han berörde NATO:s beslut om missilförsvar i Europa. Engström förklarar på sin blogg: Nato-besluten förändrar svensk försvarspolitik 

Karlis Neretnieks, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien drog några korta slutsatser. Sveriges försvarsförmåga står inte i proportion till solidaritetsförklaringen och strukturen är inte tillräcklig för att Sverige ens ska kunna ta emot militär hjälp från andra länder. Det är anmärkningsvärt! Den andra slutsatsen var att Gotland är nyckeln till Östersjön och att Sverige har en otillräcklig luftvärnsförmåga som inte kan kompenseras med jaktflyg. Gå gärna in på Kungliga krigsvetenskapsakademiens webbplats.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs även:

Folk och Försvars Rikskonferens 2011
Sälenkonferensens andra dag

stodvarasoldater.se (2,0)

Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten

Det känns riktigt skoj att hemsidan www.stodvarasoldater.se
nu får ett nytt utseende. Tanken är att hemsidan även ska beskriva
aktuella och relevanta nyheter som berör våra soldater som befinner
sig utomlands. Stort tack till KDU Stockholm Stads Erik Unogård för
arbetet med hemsidan!

I december 2009 initierades hemsidan www.stodvarasoldater.se som
snabbt mötte uppskattning och bland annat omnämndes av Claes
Arvidsson i Svenska Dagbladet. Hemsidan har nu omarbetats
något men syftet är detsamma: Att erbjuda svenska
folket möjlighet att visa uppskattning och stöd för våra
soldater hemma och utomlands – oberoende av relation till
soldaterna eller politisk ståndpunkt.

Besök www.stodvarasoldater.se

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
(KDU)

Sälenkonferensens andra dag

Veteranstödspolitik

Sälenkonferensens andra dag inleddes med en trevlig frukost tillsammans med Charlie Weimers och Mikael Oscarsson följt av ett möte mellan Folk och Försvars ordförande Sture Nordh och de politiska ungdomsförbunden.

Programmets tema för dagen var ”Sverige i säkerhetspolitisk förändring” och den första frågeställningen, ”Hur tar vi hand om våra sjömän och soldater?”. Medverkade gjorde Allan Widman (fp), Peter Öberg som är expert på Veteranstödsutredningen samt Bo Wranker, ordförande för Fredsbaskrarna. Allan Widman stöder förslaget om ett svenskt veterancentrum.

 Se vad KDU anser:  Inrätta ett svenskt veterancentrum.
Officerförbundets Lars Fresker skriver: Försvaret måste ta mycket större ansvar för skadade soldater.

Sveriges försvarsminister

Sedan hade det då blivit dags för Sveriges försvarsminister att ta plats på scenen. Försvarsministern talade om att Sverige har ett försvar som används och levererar och att den utveckling som sker inom det svenska försvaret också sker i andra länder. Talets innehåll handlade mest om en uppräkning av Sveriges försvarsförmåga. Synd bara att den inte sattes i relation till potentiella hot och utvecklingen i vår omvärld. 

Det var bra att försvarsministern nämnde Mistral-affären och att den får konsekvenser för svensk säkerhetspolitik, men dessvärre gavs inga besked om ökad svensk närvaro i Östersjön. Noterade särskilt Tolgfors formulering ”Den som vill åstadkomma höjd försvarsförmåga måste vara beredd att förändra – också när det är krävande. Annars nås inga resultat”. Betyder det att försvarsministern är beredd att förändra försvarsanslagen för att stärka det svenska försvaret, även om det är ekonomiskt krävande? Som KDU:are kan man alltid hoppas. Läs försvarsministerns tal i sin helhet: Sverige har ett försvar som används och levererar effekt.

Efter talet ställde KD:s försvarspolitiske talesman Mikael Oscarsson en fråga till försvarsministern om hur Rysslands odemokratiska utveckling och militära upprustning påverkar svensk säkerhetspolitik. Bra jobbat Mikael. Tur att Kristdemokraterna ställer frågor som få andra politiker vågar ställa.

Socialdemokraterna

Socialdemokraten Urban Ahlin fick möjlighet att delge sina tankar kring det säkerhetspolitiska området. Han sa visserligen ett par sanningens ord när han konstaterade att Rysslands utveckling går åt fel håll och att försvaret måste främst byggas här hemma. Problemet är att socialdemokraterna både vill minska anslagen till det nationella försvaret som anslagen till internationella insatser. Socialdemokraterna talar som vanligt helt utan trovärdighet i försvarsfrågorna. KDU anser att Sverige både ska ha ett starkt nationellt försvar och bedriva insatser utomlands.

NATO

”NATO’s New Strategic Concept” var nästa programpunkt och redogjordes av Jamie Shea, Deputy Assistent Secretary General (NATO). Den transatlantiska försvarsalliansen har diskuterats flitigt under dagen. Röster har höjts för att Sverige borde gå med i NATO, bland annat på DN-debatt i och med följande artikel: Regeringen har givit (s) vetorätt i frågan om NATO. Det finns dock de som inte håller med: Modernt alternativ till NATO-medlemskap.

Ljuspunkter

Några ytterligare ljuspunkter kan nämnas. Peter Wolodarskis reflektioner om europeisk säkerhet var riktigt bra. Wolodarski budskaps var att EU inte kan blunda för utvecklingen i vårt närområde, han framförde att EU måste värna sin roll som bärare av frihet, demokrati och mänskliga rättigheter samt att EU bör söka ett närmare samarbete med USA.

En annan ljuspunkt var att Karin Enström (m) och Allan Widman (fp) båda öppnade upp för höjda försvarsanslag framöver, precis som KD:s förra försvarspolitiska talesman, Else-Marie Lindgren, gjorde redan i somras! 

Se även: Folk och Försvars Rikskonferens 2011

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) 

Folk och Försvars Rikskonferens 2011

Folk och Försvar 2011

Så har det blivit dags för Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Det är årets höjdpunkt för Sveriges försvarspolitiker. På plats är 300 särskilt inbjudna politiker, generaler, journalister, företrädare för intresse- och försvarsorganisationer samt utländska representanter.

På plats i Sälen för att representera Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är förutom jag själv, också vår förbundsordförande Charlie Weimers. Det här blir min andra rikskonferens i Sälen. Efter förra årets seminarium och trevliga stämning är förväntningarna inför årets konferens höga.  

Dagen började tidigt i morse med en bilresa från Stockholm mot Sälen. Vädret och väglaget försenade inte bara oss utan också flyget med flera utav konferensdeltagarna. Det gjorde att konferensen inte inleddes förrän flera timmar efter utsatt programstart, kl 15.00.

Om extremism

Konferensen inleddes med välkomstord från Folk och Försvars ordförande Sture Nordh varefter diskussioner ledda av Lars Adaktusson följde. Den första handlade om hur vi motverkar extremism. Medverkade gjorde imamen från Aysha-moskén, Mohammad Eneborg Muslim samt generaldirektören och säpochefen Anders Danielsson. Ta gärna del av vad jag har skrivit i ämnet: Ideologisk kamp mot islamismen måste vinnas

Cyberattacker

Temat för dagen var annars Cyberattacker och medverkade gjorde bl a representanter för FOI, MSB och FRA. Dagens mest intressanta var ändå Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström och hennes tal på temat EU:s säkerhetsstrategi och cyberhot.  För den som missat hennes debattartikel på dagens DN-debatt så finns den här: ”NATO-samarbete nödvändigt i kampen mot cyberbrotten”

Christina Malm, överdirektör (FRA), beskrev IT-hoten som reella och menade att cyberattackerna ökar i omfattning. Det kan vi veta tack vare den signalspaning som FRA bedriver samt tack vare det skyddsarbete som de genomför inom ramen för  servicen mot myndigheter. Vi kan konstatera att kvalificerade IT angrepp pågår här och nu och cyberattackerna beskrivs som en ny typ av krigföring, en krigföring som bedrivs på den så kallade femte konfliktarenan. Under dagen betonades att det finns väldigt resursstarka aktörer på banan. Det handlar om stater och internationella brottssyndikat och inte huvudsakligen om enstaka hackers.  Cyberattackerna utgör ett hot mot vår infrastruktur och det var bra att den aktuella frågan lyftes under konferensen.

Försvarsindustrin och sköna värmlänningar

Fler intressanta områden och ämnen kommer att beröras under de närmaste dagarna. Jag noterar dock att försvarsindustrin inte tilldelats någon egen programpunkt under årets rikskonferens. Synd. Sverige behöver en stark försvarsindustri

Roligt att träffa KD:s försvarspolitiske talesman Mikael Oscarsson och sköna värmlänningar som Christian Holm (m) på plats i Sälen. Såg dessutom att Désirée Pethrus (kd) är på plats men har inte hunnit att prata med henne ännu! Roligt är också att Staffan Dopping valt att uppmärksamma KDU:s försvarspolitiska utspel: Media sover men björnen är vaken

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Se live vad som händer på rikskonferensen för Folk och Försvar och följ mina kommentarer på twitter!     

Se fler länkar om dagen:

Wisemans Wisdoms: Cyberhotet uppmärksammas i salen
Politikerbloggen: Extremism och cyberattacker i praktiken

Referat och tankar från förra rikskonferensen 2010:

Folk och försvars rikskonferens 2010
Sälenkonferensen (dag 2) 
Social oro i förorterna het säkerhetsfråga
Charlie Weimers på Folk och Försvar

Media sover men björnen är vaken

På söndag inleds Folk och Försvars rikskonferens. Förhoppnings- vis så kan det bli startskottet för en mer omfattande säkerhets- politisk mediebevakning, skriver Christian Carlsson försvarspolitisk talesman för (KDU).

Ryssland genomförde under förra hösten sin största militärövning i Östersjön sedan 1980-talet och beslutade nu i höstas att utöka sin försvarsbudget med 60 procent under de kommande tre åren. Det stod också nyligen klart att de ryska stridskrafterna kommer att förstärkas med 100 nya stridsflygplan under de närmaste fem åren samt att Ryssland nu köper fyra stycken amfibiefartyg av modellen Mistral från Frankrike.

Det handlar om militära fartyg som klarar av att transportera tjugotalet helikoptrar, femtiotalet stridsvagnar och mellan 450-900 soldater och som främst används offensivt för landstigning och som stöd åt egna förband långt hemifrån. Det är den största vapenaffären som någonsin avtalats mellan en NATO-stat och Ryssland och affären har väckt stor uppmärksamhet och oro i omvärlden, inte minst i USA, hos våra grannar i Polen och Baltikum samt i Georgien.   

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) ser inget direkt hot från Ryssland om väpnat angrepp, även om vi sedan länge kräver en ökad svensk närvaro i Östersjön och ett återupprättat regemente på Gotland för att fylla det säkerhetspolitiska vakuum i området som Sverige varit med och bidragit till. Rysslands militära upprustning och den stora vapenaffären väcker dock en del frågor.

Precis som kristdemokraten Mikael Oscarsson på ett förtjänstfullt sätt gjorde i en interpellation till utrikesminister Carl Bildt, så måste frågan ställas vad Ryssland ska använda en så omfattande invasionsförmåga till och vad det får för konsekvenser för Sverige och säkerheten i Östersjön samt Barents hav.

Rapporterna om 100 nya ryska stridsflyg aktualiserar dessutom frågan hur det står till med vårt svenska flygförsvar. KDU välkomnade så sent som i november tanken på en ny svensk stridsflygsatsning och vi anser att Mälardalen åter bör förses med en flygflottilj i närheten av Stockholm för att kunna försvara huvudstaden. Skulle flygvapnet behöva avvisa ett flygplan som flyger mot Stockholm så har huvudstaden idag endast att förlita sig på någon av beredskapsstyrkorna i Luleå och Ronneby.

Den främsta frågan som man bör ställa sig med anledning av den senaste tidens händelser är dock kanske hur det kan komma sig att den militära upprustningen i Ryssland och den senaste tidens oroande vapenaffärer kunnat få så oförklarligt lite uppmärksamhet i svenska medier.

Visan lyder att ”björnen sover” men den ryska björnen rör på sig och växer sig allt starkare. Svensk media sover, men björnen är vaken. På söndag inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Förhoppningsvis kan det bli startskottet för en mer omfattande säkerhetspolitisk mediebevakning. Klockorna ringer och det är dags att vakna!

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Se artikeln på Newsmill: Medierna sover men björnen är vaken

Läs mer om KD:s syn på Mistral-affären:

Dagens Nyheter: Ryskt fartygsköp rör upp känslor
Världen idag: ”Dags ompröva säkerhetsläget”
Polskie Radio: Sweden to call for tighter defence with Poland?
Chefsingenjören: Svar från regeringen 
Cornucopia: Alla svenskar tiger inte
Dagens Nyheter: Bildts lugn inför ryskt vapenköp oroar KD 

Läs mer om den rysk-franska vapenaffären:

Ryskt telegram: Russia opts for French Mistral-class warships for its Navy
YLE: Ryssland köper krigsfartyg från Frankrike
Kungl. Krigvetenskapsakademien: Medvedev informerade Sarkozy: Vi köper Mistral
The Moscow Times: Medvedev Confirms Mistral Purchase
Estonian Public Broadcasting: Sale of  Warship Would Set III Winds Blowing
Defence Talk: Baltic states fault France’s warship deal with Russia
The Washington Post: Russia to buy two warships in deal with France
The New York Times: French Deal to Sell Ships to Russians is Criticized
Sveriges Radio Blekinge: Landstigningsfartyg oroar
Wisemans Wisdoms: Se om huset
Polish-American Congress: Polish-Russian Relations and Implications for the Baltic Region
Stratfor (TV): Polish-Russian Relations and Implications for the Baltic Region
Barents Observer: Mistral to Northern fleet 
Bo Pellnäs: Vart syftar den ryska upprustningen

Stort tack till Lars Gyllenhaal för länktipsen!