Om rapporten ”Kristdemokraterna kan bättre”

Framtidsgruppen. Från vänster: Inger Davidson, Michael Anefur, Gudrun Brunegård och Edvard Agrell

Kristdemokraterna fick i fredags en ny partisekreterare i Acko Ankarberg Johansson. Samma dag presenterade också partiets framtidsstrategigrupp rapporten ”Kristdemokraterna kan bättre”. Rapporten innehåller många kloka tankar och förslag och i flera delar så har Framtidsstrategigruppen kommit fram till samma slutsatser som KDU:s kriskommission

Organisation & namnbyte

Framtidsstrategigruppen pekar på bristen av en sammanhållen politik och tydlig kommunikation, oklart ledarskap och en svag organisation samt på oförmågan att nå fram till väljarna med vad som är den egna politiken. I rapporten konstateras dessutom att många utanför partiet felaktigt upplever Kristdemokraterna som ett intresseparti för kyrkligt aktiva och att det är ett problem. I dessa delar är det bara att hålla med Framtidsstrategigruppen.

Framtidsstrategigruppen avfärdar dock diskussionen om ett namnbyte. Det är visserligen möjligt och högst troligt att de flesta av oss skulle landa i att det bästa för partiet är att behålla vårt nuvarande namn, men det är förmodligen så att namnet till viss del stärker den felaktiga bilden av Kristdemokraterna. Väljarnas tankar kring partinamnet samt för- och nackdelarna med ett eventuellt namnbyte skulle därför enligt min mening förutsättningslöst behöva utredas.

Fördomar och jämställdhet

En annan slutsats från framtidsstrategigruppen är att många väljare uppfattar Kristdemokraterna som bakåtsträvande när det kommer till HBT och jämställdhet samt att det gör att många känner att det skulle vara svårt att rösta på partiet. När det gäller HBT så är jag alldeles övertygad om att många har en felaktig uppfattning om att Kristdemokraterna skulle ha en negativ syn på homosexuella. Den fördomen måste göras upp med en gång för alla.

När det kommer till Kristdemokraternas jämställdhetspolitik så ser jag den som en oerhörd styrka för partiet. Det är många som väljer att rösta på oss för att vi står för jämställdhet utan att för den sakens skull ansluta oss till den kollektivistiska och konfliktbetonande feminismen.

Vårt avståndstagande från könskvotering, positiv särbehandling och genus- extremism samt vår uppfattning att verklig jämställdhet handlar om varje människas rätt till möjligheten att förverkliga sin fulla potential är något som borde marknadsföras mer. Vi bör definitivt inte närma oss de förslag som handlar om ökad detaljstyrning som Framtidsstrategigruppen vill lyfta till diskussion. Istället borde partiet söka inspiration från ungdomsförbundets framgångsrika kampanj ”We can do it – utan kvotering!”

Politisk positionering

Framtidsstrategigruppen konstaterar mycket riktigt att Kistdemokraterna nu måste inta en tydlig position i svensk politik som fångar upp tunga politiska frågeställningar där det lämnats ett tomrum och där partiet utifrån sina grundläggande värderingar kan driva en tydlig politik! Gruppen anser att partiet bör lyfta fram och prioritera sex politiska områden särskilt mycket. Det handlar om familjepolitiken, rättspolitiken, integration, global rättvisa och miljöfrågor, landsbygdsfrågor och företagspolitiken.

Personligen så är jag särskilt nöjd med att familjepolitiken, rättspolitiken och företagsfrågorna återfinns bland de sex områdena. Det är de områden som jag anser att Kristdemokraterna främst bör profilera sig inom. Framförallt så tror jag att partiet har mycket att vinna på att betona kopplingen mellan starka familjer, en gemensam värdegrund och ett tryggare Sverige samt på att utveckla Mats Odells företagarlinje!   

Påståendet att partiet skulle behöva göra miljö och global rättvisa till en av sina huvudfrågor är däremot inte något som jag håller med om. Vårt ansvar för naturen och fattigdomsbeskämpning är viktigt, men det är områden som till stor del saknar konfliktyta. Vi skulle därför riskera att göra ett strategiskt misstag genom att profilera oss särskilt inom det området.

Vad det gäller miljöfrågorna så finns det redan två partier i Centerpartiet och Miljöpartiet som är starkt förknippade med dessa. Det är därför svårt att se vilket tomrum som Kristdemokraterna skulle kunna fylla genom att särskilt profilera sig på området miljö. 

En av framtidsstrategigruppens främsta argument för att Kristdemokraterna särskilt bör lyfta fram ”miljö och global rättvisa” som ett profilområde är att detta skulle attrahera fler unga väljare att rösta på partiet. Charlie Weimers förklarar varför den slutsatsen innebär ett felslut på sin hemsida: Poänger och felslut från Framtidsstrategigruppen.

Partisekreteraren

Det är positivt att Framtidsstrategigruppen vill se att partisekreteraren får en mer framträdande politisk roll så att denne kan driva på förnyelsearbetet i partiet och tillsammans med gruppledaren i riksdagen föra partiets talan då våra ministrar är bakbundna av regeringens politik.

Det är många med mig som hoppas och tror att vår nya partisekreterare Acko Ankarberg Johansson kommer att kunna fylla den rollen på ett bra sätt. Det kommer dock säkert att bli en utmaning och därför vill jag passa på att önska henne ett stort lycka till.

Läs rapporten: Kristdemokraterna kan bättre

Fler röster om rapporten:

Charlie Weimers: Poänger och felslut från Framtidsstrategigruppen
PJ Anders Linder (SVD): En förlamande önskan att bli omtyckt av alla
Henrik Barvå (NWT): Våga ta steget fullt ut
Karl Henriksson: En händelserik dag för Kristdemokraterna
Patric Rylander: Lovande val av ny partisekreterare
Barometern: KD och Saab, profilera er!
Anders Bergsten: Kristdemokraterna kan bättre – grattis Anefur!
Gudrun Brunegård: Framtid med solidaritet som honnörsord
Kristdemokraten: Kristdemokraterna bör satsa på miljö och global rättvisa 
Dagens Nyheter: KD ska ändra uppfattning i HBTQ-frågor
Helsingborgs Dagblad: På jakt efter en ny identitet 
Göteborgs Posten: Ohly och KD lika illa ute
Eskilstuna-Kuriren: Släpp greppet om heteronormen
Göran Eriksson (SVD): KD vässar sin profil
Dagen: KD:s framtidsgrupp efterlyser tydligare kristdemokratisk profil
Dagen: ”KD måste bli tydligare och tuffare”
Dagen: Ingen självklar väg
Värlen idag: Otydlighet ett problem för KD
Dagens opinion: Kristdemokraternas kriskommission: Vi vågade exponera bristerna

 

1 tanke på “Om rapporten ”Kristdemokraterna kan bättre”

  1. Efter att ha läst rapporten tycker jag det mest ”bedrövliga” är att de åtgärder som föreslogs efter valet för 4 år sedan har nonchalerats.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s