Stärk skyddet mot retroaktiva skatter

I Sverige råder förbud mot retroaktiva straff och brottspåföljder. Det är viktigt för rättsäkerheten i vårt land. Ett gott samhälle där människor får möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och att bygga sin egen framtid i gemenskap med andra kräver att lagarna är förutsebara.

I vårt land råder därför också ett förbud, eller snarare ett juridiskt hinder, mot att staten får ta ut retroaktiva skatter och avgifter. Regleringen går ut på att man inte ska behöva beskattas i efterhand, för mer än vad som var bestämt då omständigheterna som utlöste skattskyldigheten inträffade.

Skyddet mot retroaktiva skatter och avgifter är grundlagsstadgat  i Regeringsformens 2 kap. 10 §, men trots det är skyddet oroväckande svagt. Det räcker att regeringen eller ett riksdagsutskott lämnar ett meddelande till riksdagen om att ett förslag om retroaktiva skatter är på gång, så är det sedan möjligt för riksdagen att stifta lag som tvingar medborgarna att betala retroaktiva skatter. Skatterna kan då tas ut från den dagen som meddelandet från regeringen inkom till riksdagen.

Det enda som krävs för detta är att riksdagen finner ”särskilda skäl” för att införa dessa retroaktiva skatter. Särskilda skäl skulle med en socialistisk regering kunna vara att man ser ett omfattande behov av ekonomisk omfördelningspolitik eller skapande av nya myndigheter för att öka sysselsättningen inom offentlig sektor. Särskilda skäl är nämligen inte ett begrepp som väger särskilt tungt inom juridiken.

Det här är en orimlig ordning. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att retroaktiva skatter eller avgifter kan behöva tas ut i extrema undantagsfall, men att dessa situationer starkt bör begränsas och endast omfatta situationer som uppstår i samband med krig eller krigsfara.

Vår nuvarande lagstiftning rimmar inte bara illa med vad det sunda förnuftet säger utan också med vad de europarättsliga kraven om förutsebarhet, proportionalitet och en restriktiv syn på retroaktivitet säger.  KDU anser därför att medborgarnas skydd mot retroaktiva skatter och avgifter måste stärkas!

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

3 tankar på “Stärk skyddet mot retroaktiva skatter

  1. Pingback: Tweets that mention Stärk skyddet mot retroaktiva skatter « Christian Carlsson (kd) -- Topsy.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s