Sveriges enda borgerliga idéparti

Om bara några minuter inleder Kristdemokraterna sitt partifullmäktige på Scandic Anglais i Stockholm. Den senaste tiden har präglats av en eftervalsdebatt och en kriskommission tillsatt av Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har tidigare under veckan presenterat en rapport med flera konkreta åtgärder för att KD ska kunna vinna framgång i valet 2014.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund kommer snart att hålla tal inför partifullmäktige och mot bakgrund av vad Göran Hägglund idag skriver på DN-debatt idag så ser jag fram emot talet med tillförsikt.

Nedan följer några utdrag från Göran Hägglunds debattartikel:

”För ett år sedan dristade jag mig till att påpeka att det finns en tyckarelit som talar över huvudet på verklighetens folk. Och jag ansåg att människor ska få vara i fred från elitens pekpinnar och få fatta sina vardagsbeslut själva. Politiken ska – om någonstans – göra halt vid människors köksbord.”

”Jag har velat att vi kristdemokrater ska vara politikens gränspoliser. Det är vår uppgift som idéparti och har varit kärnan i den förnyelse som pågått under det senaste året.”

”Jag är övertygad om att vi måste fördjupa vårt arbete med politikens gränser. Vi måste konkretisera vad det i praktiken innebär att företräda verklighetens folk.”

”Det finns inga områden som vi inte ska titta på med öppna och förutsättningslösa ögon. Jag är övertygad om att den själsstyrkan finns hos oss. Liksom att vår bästa tid är framför oss.”

”Mellan de två stora partierna i respektive block finns i dag egentligen ingen större ideologisk spänning, och det präglar förstås samhällsdebatten. Moderaternas förskjutning mot mitten har inneburit att politikens konfliktyta tenderar att reduceras till – den i för sig viktiga – frågan om jobb eller bidrag. Men politiken handlar om mycket mer.

Här har vi fröet till Kristdemokraternas revansch. Utvecklingen talar för Sveriges enda borgerliga idéparti. Ett parti för människovärde, förvaltarskap och personlig frihet.”

Läs hela debattartikeln: Idédebatten bär fröet till kristdemokratisk revansch

Se Göran Hägglunds tal på partifullmäktige i SVT Play

Läs mer Kristdemokraternas förnyelse:

Charlie Weimers: Kristdemokratisk eftervalsrannsakan
PJ Anders Linder: Fortsatt snällism blir KD:s fall
Dick Erixon: Kristdemokraterna måste se förbi fördomarna

Kriskommissionen om Kristdemokraterna

Image
Charlie Weimers, Jonatan Hedin och Caroline Szyber

Igår presenterade vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) resultatet av kriskommissions arbete. Kriskommissionen har analyserat varför Kristdemokraterna gjorde sitt näst sämsta val sedan inträdet i riksdagen och vad som behöver göras i Kristdemokraterna framöver. Kommissionen har analyserat partiet ur ett politiskt och organisatoriskt perspektiv och diskuterat Kristdemokraternas roll inom Alliansen.

I pressmeddelandet som skickades ut framhävdes otydligt ledarskap och frånvaro av ett koncept som bundit samman politiken som två orsaker som fällde Kristdemokraterna i valet 2010. Kriskommissionen anser att partiets koncept måste vara enkelt och entydigt och att Kristdemokraterna måste våga ta större plats och ta för sig mer inom Alliansen.   

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers kommenterade rapporten så här;

”  – Nu måste partiledningen klargöra vad som är det kristdemokratiska projektet i svensk politik, förnya partiets image och skapa ett sammanhållet politiskt ledarskap.”

Kriskommissionen presenterade delar av vad man kommit fram till på DN Debatt. Kriskommissionens rapport ”Steg mot ett tydligare parti” är dock betydligt mer omfattande och inehåller fler förslag än vad som framkommer i artikeln och pressmeddelandet.

Läs därför hela Kriskommissionens rapport här.

Se Kriskommissionen presentera sin rapport i SVT Play.

Några reflektioner om Kristdemokraterna:

 • Vi behöver en tydlig politisk profil – ett enkelt koncept som definierar svensk kristdemokrati.
 • Politikutvecklingen måste ta fart på allvar.
 • Förnyelsen bör ske i frihetlig riktning – Visa för väljarna att vi är det självklara alternativet för klassiskt borgerliga väljare i en tid då moderaterna blivit ett socialliberalt mittenparti.
 • Kristdemokraterna måste ta för sig mer inom Alliansen. Visa på skillnaderna mellan oss och de socialliberala partierna och våga kritisera moderaterna när de exempelvis öppnar upp för kvoterade bolagsstyrelser och minskad valfrihet inom barnomsorgen.
 • Nya politikområden måste erövras. Rättspolitiken borde göras till ett kristdemokratiskt profilområde eftersom det finns en naturlig koppling mellan värderingar, trygga familjer och brottsbekämpning.
 • Vår trovärdighet i mjuka frågor måste kompletteras med att partiet driver fler hårda frågor så som brottsbekämpning, företagande och skattepolitik.
 • Vi behöver en partiföreträdare som kan profilera vår politik när våra ministrar är bakbundna av av regeringens politik. Partisekreteraren skulle kunna fungera som en sådan liksom riksdagens gruppledare.
 • Partisekreteraren bör ges i uppdrag att vara pådrivande när det gäller partiets förnyelseprocess. För detta krävs ett tydligt mandat från partiledningen. 
 • Fördomarna mot partiet måste en gång för alla brytas. Vi måste tillgängliggöra partiet för fler väljare.
 • Partiet måste fånga upp unga personer med nya idéer som kan vara med och sätta den nya bilden av Kristdemokraterna.
 • Namnfrågan bör noga analyseras. Vi behöver förutsättningslöst väga för- och nackdelar med ett namnbyte och undersöka väljarnas faktiska inställning till partinamnet. Frågan om partinamnet begränsar potentiella väljare från att rösta på oss är befogad.

Läs mer om Kristdemokraternas förnyelse:

Jessica Nyberg: Förutsättningarna att förnya KD har aldrig varit bättre än nu
Dagen: Kristdemokraterna blir utmanade av KDU
Dagen: Krismedvetande hos KD
Världen idag: KD överväger namnbyte
Världen idag: Nu kommer KDU:s eftervalsanalys
Världen idag: KDU vill ha tydligare profil
SVD: Missnöje inom KD kan ge namnbyte
SVD: Namnbyte i KD anses osannolikt 
DN Debatt: Fördomar om KD skrämmer
Västerviks Tidningen: Nästan uppäten 
Politikerbloggen: Krisen inom KD utvärderad
Politikerbloggen: Szyber ”Jag skulle bli förvånad om vi bytte namn”
Allehanda.se: Mer än familjepolitik
Dagens opinion: Det sitter inte i partinamnet
Uppsala Nya Tidning: Tea Party på svenska?
Expressen: Kristdemokraterna behöver ett nytt folk
Barometern: Krisdemokraterna omprövar
Lotsen Kommunikation: Visst har Kd en framtid

Heder åt soldaten Kenneth Wallin

Kistan draperades med den svenska flaggan under den ceremoni som genomfördes i en av hangarerna på Camp Marmal.
Foto: Wilhelm Guldbrand, Försvarsmakten.

Det har gått några dagar sedan Sverige nåddes av beskedet att en svensk soldat stupat i Afghanistan. Sergeant Kenneth Wallin avled i lördags efter att hans pansarterrängfordon sprängdes av en hemmagjord sprängladdning. Samtidigt skadades två av hans kamrater. Kenneth Wallin stupade i samband med sitt uppdrag att i Sveriges namn sprida frihet, säkerhet och demokrati till omvärlden. Hans insatser för Sverige och för det afghanska folket hedrar honom.

Idag transporterades stupade Kenneth Wallin till Sverige och möttes av en hedersceremoni vid Ärna flygplats. Vid ceremonin deltog försvarsminister Sten Tolgfors, överbefälhavare Sverker Göransson, representanter från Försvarsmaktens ledning och regementsledningen från Norrbottens regemente I19. Sergeant Wallin tilldelades postumt Försvarsmaktens hedersmedalj i guld med svärd.

”Vår stupade soldat har betalat det yttersta priset för sin insats för freden och andra människors säkerhet och trygghet. Det är en uppoffring vi aldrig får glömma.” – Överbefälhavare Sverker Göranson.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) känner med Kenneth Wallins familj, anhöriga och med soldaterna på FS 19. Våra tankar går till dem. Vårt fulla stöd för våra svenska soldater hemma och utomlands ligger fast liksom vårt stöd för den svenska insatsen i Afghanistan. Sveriges insats i Afghanistan är viktig och den gör skillnad för det afghanska folket.    

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet arbetar för att våra svenska soldaters goda insatser ska uppmärksammas oftare. Därför har vi sedan tidigare tagit initiativ till www.stodvarasoldater.se. Gå gärna med i  facebookgruppen Stöd våra soldater och visa ditt stöd för våra svenska soldater!

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)    

Läs mer om den stupade svensken Kenneth Wallin:

Försvarsmakten: Svensk stupad i Afghanistan
Försvarsmakten: ÖB: En uppoffring vi aldrig får glömma
Försvarsmakten: Kenneth Wallin hedrades på Ärna flygplats
Caroline Szyber (kd): Parentation för att hedra Kenneth Wallins minne
Wisemans Wisdoms: Var inte smärtgränsen högre än 5?
Svenska Dagbladet: Stupad soldat nu i Sverige
Svenska Dagbladet: Fredrik Reinfeldt träffar ÖB Sverker Göransson
Dagens Nyheter: Därför måste svensk trupp stanna i norra Afghanistan

KDU tillsätter en kriskommission

KDU tillsätter en kriskommission med anledning av Kristdemokraternas valresultat. Kristdemokraterna gör sitt näst sämsta val sedan man kom in i riksdagen och man har backat i varje riksdagsval sedan 1998. Det har dessutom visat sig i en undersökning att Kristdemokraterna inte hade nått upp till fyra procent utan stödröster från andra partier. Det är oroväckande.

Partistyrelsen har själva valt att tillsätta en framtidsstrategigrupp som ska presentera en bred analys av partiets framtid under de kommande två mandatperioderna. Vi i KDU anser dock att vi behöver agera snabbt och  därför har vi tillsatt en kriskommission som ska presentera sin syn på partiets organisation, politiska profil och samarbetet inom ramen för Alliansen.

Kriskommissionen kommer att presentera sitt arbete den 19 oktober, exakt en månad efter valet! 

Kriskommissionens sammansättning:

Jonatan Hedin, omvärdsanalytiker, United Minds och förbundsstyrelseledamot i KDU.

Conny Brännberg, gruppledare för Kristdemokraterna i Skövde.

Jessica Nyberg, initiativtagare för nätrotrörelsen Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet (FFFF) och gruppledare för Kristdemokraterna i Lidingö Stad.

Magnus Oscarsson, kommunalråd i Ödeshög där Kristdemokraterna ökade från 22,4 procent till 30,5 procent i kommunalvalet.

Fredrik Segerfeldt, borgerlig debattör och författare av ”Verklighetens folk möter politikens gränser” från tankesmedjan Civitas.

Erik Slottner, vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad och tidigare förbundsordförande KDU.

Sara Skyttedal, förbundsstyrelseledamot KDU och kommunpolitiker i Haninge.

Caroline Szyber, riksdagsledamot (statsrådsersättare för Göran Hägglund) för Stockholms kommun.