Reflektioner om valet 2010

Det har gått en vecka sedan det stod klart att Sverige kommer att kunna fortsätta att styras av en borgerlig regering. Valet 2010 är över och det känns fantastiskt skönt att väljarna valde Alliansen framför den rödgröna oppositionen. Sverige kan dra en lättnadens suck!

Känslorna efter valet är ändå blandade. Sverigedemokraternas inträde i riksdagen är olyckligt. Vi hade hoppats på egen majoritet för Alliansen men vi nådde inte hela vägen fram.

Kristdemokraterna minskade dessutom från 6,6 procent i valet 2006  till  5,6 procent i årets val. Partiet har därmed backat i varje riksdagsval sedan rekordåret 1998. Kristdemokraterna i Värmland förlorade sitt enda riksdagsmandat och i Stockholm Stad backade vi till endast ett mandat i fullmäktige. Det känns som en stor besvikelse.

Det är nu tid för djupgående eftervalsanalyser och framtidsstrategier ska dras upp. Min uppfattning är att Göran Hägglunds förnyelse av Kristdemokraterna måste få fortsätta. Vi är partiet på medborgarnas sida och vi har Sveriges bästa politik på de allra flesta områden. Vi behöver dock i vissa fall spetsa vår politik och vi måste onekligen bli bättre på att kommunicera den.

Det blir en intressant tid framöver. Nu börjar en ny mandatperiod. Vi kristdemokrater tänker förvalta våra väljares förtroende för att sedan ta nya tag och komma igen starkare än någonsin.

Stort tack till alla som röstat på mig och Kristdemokraterna i valet 2010!

KD för ett företagsammare Sverige

Sverige är ett bra land att leva i men vissa saker kan fortfarande bli bättre. I spåren av den värsta krisen sedan 1930-talet så har Sverige idag en hög arbetslöshet. Den måste fortsätta att bekämpas.

Det är genom att skapa ett företagsammare Sverige som vi kan se till så att jobben växer fram och det är genom framgångsrika företagare och deras anställda som vi får resurser att även skapa fler jobb inom den offentliga sektorn. Grunden för välfärden och ekonomin läggs genom att strävsamma människor bedriver företag. Kristdemokraterna har därför kompletterat arbetslinjen med en företagarlinje. 

Sverige behöver en politik som sätter jobben och företagandet i främsta rummet.  Kristdemokraternas politik syftar till att fler människor ska våga starta företag och till att våra befintliga företag ska ges förutsättningar att växa. Regelförenklingarna måste fortsätta och arbetsgivaravgifterna sänkas för att skapa fler jobb. 

Kristdemokraterna vill sänka arbetsgivaravgiften med 10 procentenheter för de tio första anställda i varje företag på löner upp till 25 000 kronor i månaden. En företagare med tio anställda skulle alltså då kunna få en skatterabatt på 300 000 kronor. Det skulle innebära att drygt en kvarts miljon företag med färre än tio anställda skulle få ekonomiskt utrymme att anställa en till. Jobben skulle kunna växa fram.

Sänkta inkomstskatter genom ett fjärde steg i jobbskatteavdraget är också ett viktigt steg för att skapa ett företagsammare Sverige. Om det lönar sig bättre att arbeta och människor får behålla mer pengar i plånboken när skatten är betald så får människor större utrymme i sin privatekonomi. Det sätter fart på den svenska ekonomin, företagen kan växa och fler människor komma i arbete.

Sverige har under en lång tid haft en särskilt hög ungdomsarbetslöshet oavsett vilket politiskt block som har styrt Sverige. Vi kristdemokrater har tröttnat på detta. Vi har under den gångna mandatperioden halverat arbetsgivaravgiften för företag som anställer unga under 26 år och vi har infört nystartsjobb som innebär att den som anställer en ung person, som varit arbetslös i mer än sex månader, får en skattesänkning som motsvarar hela arbetsgivaravgiften. Vi föreslår nu även en fördubblad provanställningstid så att det blir mer attraktivt att anställa ung arbetskraft.

De rödgrönas svar på vår jobb- och företagarpolitik är att riva upp de halverade arbetsgivaravgifterna och att införa en straffskatt på vikariat. Så skapar vi varken fler jobb för unga eller ett bättre företagsklimat. Vi säger nej till de rödgrönas förslag att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga. En röst på Kristdemokraterna är en röst för fler jobb och ett företagsammare Sverige.

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Marcus Karlsson
Distriktsordförande i Norra Älvsborg för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)