Bostadsbristen är ett hot mot Sveriges ekonomi

På dagens SVD Brännpunkt skriver representanter från Stockholms Handelskammare om den akuta bostadsbristen och den illa fungerande bostadsmarknaden. Bostadsbristen i Stockholms län målas upp som ett hot mot hela Sveriges ekonomi.

Det stämmer att den dåligt fungerande bostadsmarknaden med bostadsbrist och höga bokostnader försämrar rörligheten på arbetsmarknaden. Inte minst så håller den unga människor tillbaka från att fritt välja utbildning och den hindrar familjer med låga inkomster att bosätta sig där de skulle önska. 

Det står klart att något måste göras för att komma till rätta med bostadsbristen. Alliansregeringen med bostadsminister Mats Odell (kd) i spetsen har förtjänstfullt påbörjat arbetet för en bättre fungerande bostadsmarknad men vi behöver se fler åtgärder.

Representanterna från Stockholms Handelskammmare föreslår ett stegvis införande av marknadshyror utan att besittningsskyddet hotas och man menar att planprocesserna måste kortas och förenklas. Dessutom föreslås att Sverige precis som Norge ska göra det möjligt att skattefritt hyra ut upp till halva sin bostad vilket redan är något som Kristdemokraterna och Mats Odell driver på för inom regeringen.  Enligt en undersökning som Skop gjorde för ett antal år sedan på Handelskammarens uppdrag skulle skattebefrielse av hyresintäkter ge upp till 55000 nya bostadstillfällen i Stockholms län.             

Som bostadspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar jag Stockholms Handelskammares debattartikel. Vi menar att mer lägesanpassade hyror är en nödvändighet för att öka bostadsbyggandet och för att komma till rätta med den svarta marknaden på området. Det är dessutom orimligt att en låginkomsttagare som väljer att bosätta sig i någon av Stockholms mindre attraktiva förorter får betala lika mycket i hyra som den som bosätter sig i Stockholms innerstad. Vi i KDU ser mot bakgrund av det positivt på att Sverige nu på initiativ från regeringen får ett nytt hyressättningssystem.

Precis som Sveriges byggindustrier gjorde under det lunchseminarium i Almedalen som jag medverkade i så sågar Stockholms Handelskammare de rödgrönas förslag om återinförda byggsubventioner.

” Politiska krafter ropar nu åter på att subventioner är lösningen på bostadsproblematiken. Detta är inte en lösning på dagens problem utan riskerar precis som tidigare att dopa byggbranschen. Dessutom vill branschen inte ha dessa bidrag eftersom de snedvrider konkurrensen på marknaden och driver upp priserna ytterligare.”

Vi unga kristdemokrater är starka motståndare till de rödgrönas byggsubventioner. Socialdemokraternas subventionspolitik har gjort att vi i Sverige har högst byggpriser i EU och att vi byggt hälften så många bostäder som i övriga norden under hela 2000-talet och 1990-talet sedan 90-talskrisen. Kurvorna för bostadsbyggandet i de nordiska länderna följer dessutom varandra åt över tid vilket talar för att de byggsubventioner som Alliansen avskaffade 2007 var verkningslösa i och med att våra grannländer inte haft några byggsubventioner under samma period.

Istället menar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet att vi måste göra det mer lönsamt att bygga och förvalta hyresfastigheter och att vi måste öka andrahandsuthyrningen. Vi föreslår därför bland annat:

  • Sänkta hyresinkomstskatter
  • Halverad byggmoms
  • Fortsatt möjlighet till ägarlägenheter
  • Skattegynnat bosparkonto för unga
  • Förenklade byggreglar för studentlägenheter

Läs även: Extrem bostadskris hotar höstens studenter

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

3 tankar på “Bostadsbristen är ett hot mot Sveriges ekonomi

  1. Pingback: Tweets that mention Bostadsbristen är ett hot mot Sveriges ekonomi « Christian Carlsson (kd) -- Topsy.com

  2. På vilket sätt kan du också tänka dig att stödja kooperativa hyresrätter? Enkel förklaring: den kooperativa hyresrätten skiljer sig från bostadsrätter i huvudsak genom att den insats som betalas fås tillbaka vid en avflyttning. Ingen marknadsprissättning tillåts.

  3. KDU anser att kooperativa hyresrätter är en boendeform som ska få finnas bland flera andra. Vi står för mångfald när det gäller boendeformer eftersom människor har olika förutsättningar och olika behov i olika skeden av livet. Vi är också övertygade om att vi måste tillåta flera typer av boendeformer för att kunna lösa bostadsbristen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s