Universitet får äntligen hyra ut studentbostäder

Som student i Sverige har det länge varit svårt att få tag på en bostad. En orsak är naturligtvis den bostadsbrist som råder i landet i stort, men en annan bidragande orsak är att det inte har varit möjligt för Universitet att hyra ut studentbostäder. Det har av någon märklig anledning varit förbjudet enligt lag, trots att vi har haft stor brist på studentbostäder.

Som bostadspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är jag mycket nöjd över att regeringen nu äntligen beviljat nio universitet och högskolor tillstånd att hyra ut bostäder till sina studenter. Det är givetvis fel när universitet och högskolor i vissa storstadsregioner har problem med att rekrytera studenter på grund av att det är svårt att få tag på en bostad. Det är framförallt fel att studenter tvingas välja bort en utbildning på grund av att det råder bostadsbrist.

Kristdemokraterna och bostadsminister Mats Odell förtjänar beröm för att ha drivit på för den reform som nu genomförts. Vi i KDU är övertygade om att möjligheten för universitet att hyra ut studentbostäder tillsammans med våra förslag om ökad lönsamhet för byggande och förvaltande av hyresfastigheter, ökad andrahandsuthyrning samt förenklade byggregler för studentbostäder kommer att resultera i fler bostäder åt Sveriges unga!  

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
  
Läs mer:
 
Nyhetskanalen: Universitet får hyra ut bostäder
Aftonbladet: Universitet och högskolor får hyra ut studentlägenheter
Sydsvenskan: Skolor får hyra ut bostäder
SVT: Skolor får hyra ut bostäder
Dagens Nyheter: Skolor får hyra ut bostäder
Göteborgs Posten: Skolor får hyra ut bostäder
Helsingborgs Dagblad: Skolor får hyra ut bostäder
Privata affärer: Skolor får hyra ut bostäder
Svenska Dagbladet: Skolor får hyra ut bostäder
 

Bostadsbristen är ett hot mot Sveriges ekonomi

På dagens SVD Brännpunkt skriver representanter från Stockholms Handelskammare om den akuta bostadsbristen och den illa fungerande bostadsmarknaden. Bostadsbristen i Stockholms län målas upp som ett hot mot hela Sveriges ekonomi.

Det stämmer att den dåligt fungerande bostadsmarknaden med bostadsbrist och höga bokostnader försämrar rörligheten på arbetsmarknaden. Inte minst så håller den unga människor tillbaka från att fritt välja utbildning och den hindrar familjer med låga inkomster att bosätta sig där de skulle önska. 

Det står klart att något måste göras för att komma till rätta med bostadsbristen. Alliansregeringen med bostadsminister Mats Odell (kd) i spetsen har förtjänstfullt påbörjat arbetet för en bättre fungerande bostadsmarknad men vi behöver se fler åtgärder.

Representanterna från Stockholms Handelskammmare föreslår ett stegvis införande av marknadshyror utan att besittningsskyddet hotas och man menar att planprocesserna måste kortas och förenklas. Dessutom föreslås att Sverige precis som Norge ska göra det möjligt att skattefritt hyra ut upp till halva sin bostad vilket redan är något som Kristdemokraterna och Mats Odell driver på för inom regeringen.  Enligt en undersökning som Skop gjorde för ett antal år sedan på Handelskammarens uppdrag skulle skattebefrielse av hyresintäkter ge upp till 55000 nya bostadstillfällen i Stockholms län.             

Som bostadspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar jag Stockholms Handelskammares debattartikel. Vi menar att mer lägesanpassade hyror är en nödvändighet för att öka bostadsbyggandet och för att komma till rätta med den svarta marknaden på området. Det är dessutom orimligt att en låginkomsttagare som väljer att bosätta sig i någon av Stockholms mindre attraktiva förorter får betala lika mycket i hyra som den som bosätter sig i Stockholms innerstad. Vi i KDU ser mot bakgrund av det positivt på att Sverige nu på initiativ från regeringen får ett nytt hyressättningssystem.

Precis som Sveriges byggindustrier gjorde under det lunchseminarium i Almedalen som jag medverkade i så sågar Stockholms Handelskammare de rödgrönas förslag om återinförda byggsubventioner.

” Politiska krafter ropar nu åter på att subventioner är lösningen på bostadsproblematiken. Detta är inte en lösning på dagens problem utan riskerar precis som tidigare att dopa byggbranschen. Dessutom vill branschen inte ha dessa bidrag eftersom de snedvrider konkurrensen på marknaden och driver upp priserna ytterligare.”

Vi unga kristdemokrater är starka motståndare till de rödgrönas byggsubventioner. Socialdemokraternas subventionspolitik har gjort att vi i Sverige har högst byggpriser i EU och att vi byggt hälften så många bostäder som i övriga norden under hela 2000-talet och 1990-talet sedan 90-talskrisen. Kurvorna för bostadsbyggandet i de nordiska länderna följer dessutom varandra åt över tid vilket talar för att de byggsubventioner som Alliansen avskaffade 2007 var verkningslösa i och med att våra grannländer inte haft några byggsubventioner under samma period.

Istället menar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet att vi måste göra det mer lönsamt att bygga och förvalta hyresfastigheter och att vi måste öka andrahandsuthyrningen. Vi föreslår därför bland annat:

  • Sänkta hyresinkomstskatter
  • Halverad byggmoms
  • Fortsatt möjlighet till ägarlägenheter
  • Skattegynnat bosparkonto för unga
  • Förenklade byggreglar för studentlägenheter

Läs även: Extrem bostadskris hotar höstens studenter

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Ung Vänster och förfalskade flygblad

I dag har Säkerhetspolitiskt sommartorg arrangerat en rad seminarier. Morgonen inleddes med ”Försvarsministern i fokus” där försvarsminister Sten Tolgfors redogjorde för hur det säkerhetspolitiska läge ser ut idag. Därefter följde en paneldebatt mellan Sten Tolgfors, Anders Karlsson (s), Allan Widman (fp) och Gunilla Wahlén (v) om vad som kommer att hända med försvarspolitiken efter valet .

Försvarsminister Tolgfors var ovanligt taggad och stundvis så körde han fullkomligt över de rödgrönas representantern är han påvisade den oenighet som i själva verket råder mellan de rödgröna när det gäller försvarspolitiken . Tolgfors rev också ner seminariets enda applåder.

Anders Karlsson (s) påstod att socialdemokraterna vill ha ett starkt försvar som kan verka avskräckande. Den stora frågan är varför man då vill genomföra kraftiga nedskärningar inom försvarets verksamhet på i stort sett alla områden.

I dag var Vänsterpartiets dag i Almedalen. Lars Ohlys tal överskuggades dock av Ung Vänster vars medlemmar än en gång över gränsen när det gäller politisk kampanj. Den här gången har Ung Vänster förfalskat Kristdemokraternas flygblad.

Charlie Weimers:

Ren valrörelse istället för negativa kampanjer 
Lite folkvett ska det vara så svårt?   
Är det en sådan valrörelse ni vill ha?
SVT Rapport

Dagens snedseglare: Ung Vänster som förfalskat Kristdemokraternas flygblad!

Säkerhetspolitiskt sommartorg
Alliansen hjälper människor från utanförskap till arbetsgemenskap!
Simon Westberg och Aron Modig från KDU

Ship to Visby får förstärkning

Ship to Visby har bordats. Inte av ”specialtränade elittyckare från Södermalm” som Expressen Kultur önskat utan av vänligt sinnade kristdemokrater. Almedalsveckan har dragit igång och Ship to Visby har fått förstärkning. Varmt välkomna till Gotland!

Samtidigt som almedalsveckan drar igång så har Kristdemkoraterna också lanserat en almedalsblogg som vi kallar för Politikens gränser. KDU:s förbundsstyrelseledamot Sara Skyttedal, som förövrigt drev igenom förslaget om frivillig sambeskattning på Kristdemokraternas riksting, är en av de som bloggar. 

Först ut av partiledarna i Almedalen var Statsminister Fredrik Reinfeldt! Ship to Visby uppskattade Reinfeldts tal om Sveriges sunda statsfinanser och inte minst att han hade med sg en lista på alla de höjda skattar som väntar om den rödgröna opppsitionen vinner valet i höst. Det är viktigt att väljarna får reda på att deras privatekonomi kraftigt kommer att urholkas vid en rödgrön valseger.

Reinfeldts lista över de rödgrönas föreslagna skattehöjningar:

1. Inför en pensionärsskatt
2. Inför en ungdomsskatt
3. Höjd skatt för tre miljoner löntagare
4. Återinför fastighetsskatten
5. Inför en kilometerskatt
6. Höjd bensinskatt
7. Återinför förmögenhetsskatten
8. Kommunalskatteökning
9. Landstingsskatteökning
10. Avskaffa RUT och ROT- avdragen
11. Höjd skatt för företagen

Se talet på SVT Play

Dagens kanonkula: Statsminister Fredrik Reinfeldt

Dagens snedseglare: De rödgröna för sina föreslagna skattehöjningar!

Bilden är hämtad från bloggen: Bakom kulisserna

Ship to Visby och HMS Visborg

Dagen började med ett morgondopp i havet och därefter frukost i en solig Visby hamn. Roligt att SSU:s ordförande Jytte Guteland uppmärksammat Ship to Visby. Hoppas att hon vågar bemöta kritiken mot hennes rödgröna pekpinnepolitik och att hon svarar på frågan i vårt tidigare inlägg Breaking news from Ship to Visby. Vi frågar oss med vilken rätt Jytte Guteland och SSU påstår sig veta bättre än Sveriges befolkning hur de ska leva sina liv?

Besättningen på Ship to Visby käkade lunch på Kallbadhuset där vi bland annat träffade Sofia Arkelsten (m) och Martin Källstrand från Diplomat PR. Trevligt att fler och fler nu börjar anlända för den kommande almedalsveckan.

Eftermiddagen gick åt till att förbereda möten och debatter och på kvällen fick Ship to Visby besök av kristdemokraternas riksdagskandiat Sofia Modig. Med sig hade hon flera personer från nystartade Unga KRIS. Ship to Visby önskar förståss lycka till med den nya organisationen. KRIS är ett positivt exempel på hur det civila samhället kan spela en viktig och betydelsefull roll!

Ship to Visby har också fått trevligt båtsällskap under dagen. Vi har för det första fått en segelbåt från Moderaterna som granne och dessutom så har HMS Visborg angjort Visby. Senare delen av kvällen ägnades åt en inofficiell rundvisning på HMS Visborg samt trevligt sällskap i officersmässen.

Dagens kanonkulor: 

1. Civilsamhället.

2. HMS Visborg

3. Kallbadhuset i Visby.   

Dagens snedseglare:

Jytte Guteland och SSU

 

Breaking news from Ship to Visby

Breaking news! Breaking news! Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) reagerar negativt på att Ship to Visby försöker att bryta den socialistiska och socialliberala blockering som råder inom svensk politik.

SSU:s ordförande Jytte Guteland drar ut i Göteborgs Posten och ondgör sig över vår expedition för att öka människors inflytande över vardagen. Känns det som århundradets skräll? Knappast. Givetvis reagerar den som själv förespråkar socialism och pekpinnepolitik när någon utmanar deras tankegods.

Jytte Guteland förklär sitt förakt mot vår politik genom att kritisera namnet för vår expedition. Kanske för att hon vet att hon förlorar väljare om hon försöker bemöta vår kritik och prata om sin egen politik. Verklighetens folk uppskattar nämligen i regel inte att de rödgröna vill tvångskvotera föräldraledigheten för Sveriges barnfamiljer, förvägra människor möjligheten att stanna hemma längre med barnen när de är små eller minska utrymmet i människors privatekonomi genom kraftigt höjda skatter.

Det är lättare för Jytte att smutskasta Ship to Visby för vårt namn, än att försöka bemöta den kritik som vi riktar mot det socialistiska tänkande som hon och den rödgröna oppositionen företräder. En sak är dock säker. Ship to Visbys enda ambition är att föra fram viktiga förslag för ett frihetligare Sverige.

Kristdemokraterna strävar efter att flytta makten från politiker till verklighetens folk medan socialdemokraterna strävar efter det omvända, att flytta makten från verklighetens folk till politiker och att försöka politisera mera. Vi säger att det är dags att diskutera politikens gränser medan socialdemokraterna och Mona Sahlin säger att ”även det privata är politiskt”. Där går den stora skiljelinjen i svensk politik. Det är den som Ship to Visby önskar belysa och det är den som betyder något inför höstens val.

Jytte Guteland och SSU borde förklara med vilken rätt de påstår sig veta bättre än Sveriges befolkning hur de ska leva sina liv!

Ship to Visby noterar förövrigt att Expressen Kultur uppmärksammat vår båtmanifestation: Sjösatta tankar