Universitet får äntligen hyra ut studentbostäder

Som student i Sverige har det länge varit svårt att få tag på en bostad. En orsak är naturligtvis den bostadsbrist som råder i landet i stort, men en annan bidragande orsak är att det inte har varit möjligt för Universitet att hyra ut studentbostäder. Det har av någon märklig anledning varit förbjudet enligt lag, trots att vi har haft stor brist på studentbostäder.

Som bostadspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är jag mycket nöjd över att regeringen nu äntligen beviljat nio universitet och högskolor tillstånd att hyra ut bostäder till sina studenter. Det är givetvis fel när universitet och högskolor i vissa storstadsregioner har problem med att rekrytera studenter på grund av att det är svårt att få tag på en bostad. Det är framförallt fel att studenter tvingas välja bort en utbildning på grund av att det råder bostadsbrist.

Kristdemokraterna och bostadsminister Mats Odell förtjänar beröm för att ha drivit på för den reform som nu genomförts. Vi i KDU är övertygade om att möjligheten för universitet att hyra ut studentbostäder tillsammans med våra förslag om ökad lönsamhet för byggande och förvaltande av hyresfastigheter, ökad andrahandsuthyrning samt förenklade byggregler för studentbostäder kommer att resultera i fler bostäder åt Sveriges unga!  

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
  
Läs mer:
 
Nyhetskanalen: Universitet får hyra ut bostäder
Aftonbladet: Universitet och högskolor får hyra ut studentlägenheter
Sydsvenskan: Skolor får hyra ut bostäder
SVT: Skolor får hyra ut bostäder
Dagens Nyheter: Skolor får hyra ut bostäder
Göteborgs Posten: Skolor får hyra ut bostäder
Helsingborgs Dagblad: Skolor får hyra ut bostäder
Privata affärer: Skolor får hyra ut bostäder
Svenska Dagbladet: Skolor får hyra ut bostäder
 

Bostadsbristen är ett hot mot Sveriges ekonomi

På dagens SVD Brännpunkt skriver representanter från Stockholms Handelskammare om den akuta bostadsbristen och den illa fungerande bostadsmarknaden. Bostadsbristen i Stockholms län målas upp som ett hot mot hela Sveriges ekonomi.

Det stämmer att den dåligt fungerande bostadsmarknaden med bostadsbrist och höga bokostnader försämrar rörligheten på arbetsmarknaden. Inte minst så håller den unga människor tillbaka från att fritt välja utbildning och den hindrar familjer med låga inkomster att bosätta sig där de skulle önska. 

Det står klart att något måste göras för att komma till rätta med bostadsbristen. Alliansregeringen med bostadsminister Mats Odell (kd) i spetsen har förtjänstfullt påbörjat arbetet för en bättre fungerande bostadsmarknad men vi behöver se fler åtgärder.

Representanterna från Stockholms Handelskammmare föreslår ett stegvis införande av marknadshyror utan att besittningsskyddet hotas och man menar att planprocesserna måste kortas och förenklas. Dessutom föreslås att Sverige precis som Norge ska göra det möjligt att skattefritt hyra ut upp till halva sin bostad vilket redan är något som Kristdemokraterna och Mats Odell driver på för inom regeringen.  Enligt en undersökning som Skop gjorde för ett antal år sedan på Handelskammarens uppdrag skulle skattebefrielse av hyresintäkter ge upp till 55000 nya bostadstillfällen i Stockholms län.             

Som bostadspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar jag Stockholms Handelskammares debattartikel. Vi menar att mer lägesanpassade hyror är en nödvändighet för att öka bostadsbyggandet och för att komma till rätta med den svarta marknaden på området. Det är dessutom orimligt att en låginkomsttagare som väljer att bosätta sig i någon av Stockholms mindre attraktiva förorter får betala lika mycket i hyra som den som bosätter sig i Stockholms innerstad. Vi i KDU ser mot bakgrund av det positivt på att Sverige nu på initiativ från regeringen får ett nytt hyressättningssystem.

Precis som Sveriges byggindustrier gjorde under det lunchseminarium i Almedalen som jag medverkade i så sågar Stockholms Handelskammare de rödgrönas förslag om återinförda byggsubventioner.

” Politiska krafter ropar nu åter på att subventioner är lösningen på bostadsproblematiken. Detta är inte en lösning på dagens problem utan riskerar precis som tidigare att dopa byggbranschen. Dessutom vill branschen inte ha dessa bidrag eftersom de snedvrider konkurrensen på marknaden och driver upp priserna ytterligare.”

Vi unga kristdemokrater är starka motståndare till de rödgrönas byggsubventioner. Socialdemokraternas subventionspolitik har gjort att vi i Sverige har högst byggpriser i EU och att vi byggt hälften så många bostäder som i övriga norden under hela 2000-talet och 1990-talet sedan 90-talskrisen. Kurvorna för bostadsbyggandet i de nordiska länderna följer dessutom varandra åt över tid vilket talar för att de byggsubventioner som Alliansen avskaffade 2007 var verkningslösa i och med att våra grannländer inte haft några byggsubventioner under samma period.

Istället menar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet att vi måste göra det mer lönsamt att bygga och förvalta hyresfastigheter och att vi måste öka andrahandsuthyrningen. Vi föreslår därför bland annat:

  • Sänkta hyresinkomstskatter
  • Halverad byggmoms
  • Fortsatt möjlighet till ägarlägenheter
  • Skattegynnat bosparkonto för unga
  • Förenklade byggreglar för studentlägenheter

Läs även: Extrem bostadskris hotar höstens studenter

Christian Carlsson
Bostadspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Ung Vänster och förfalskade flygblad

I dag har Säkerhetspolitiskt sommartorg arrangerat en rad seminarier. Morgonen inleddes med ”Försvarsministern i fokus” där försvarsminister Sten Tolgfors redogjorde för hur det säkerhetspolitiska läge ser ut idag. Därefter följde en paneldebatt mellan Sten Tolgfors, Anders Karlsson (s), Allan Widman (fp) och Gunilla Wahlén (v) om vad som kommer att hända med försvarspolitiken efter valet .

Försvarsminister Tolgfors var ovanligt taggad och stundvis så körde han fullkomligt över de rödgrönas representantern är han påvisade den oenighet som i själva verket råder mellan de rödgröna när det gäller försvarspolitiken . Tolgfors rev också ner seminariets enda applåder.

Anders Karlsson (s) påstod att socialdemokraterna vill ha ett starkt försvar som kan verka avskräckande. Den stora frågan är varför man då vill genomföra kraftiga nedskärningar inom försvarets verksamhet på i stort sett alla områden.

I dag var Vänsterpartiets dag i Almedalen. Lars Ohlys tal överskuggades dock av Ung Vänster vars medlemmar än en gång över gränsen när det gäller politisk kampanj. Den här gången har Ung Vänster förfalskat Kristdemokraternas flygblad.

Charlie Weimers:

Ren valrörelse istället för negativa kampanjer 
Lite folkvett ska det vara så svårt?   
Är det en sådan valrörelse ni vill ha?
SVT Rapport

Dagens snedseglare: Ung Vänster som förfalskat Kristdemokraternas flygblad!

Säkerhetspolitiskt sommartorg
Alliansen hjälper människor från utanförskap till arbetsgemenskap!
Simon Westberg och Aron Modig från KDU