Ship to Visby kastar loss

Ship to Visby har nu lämnat Lidingö bakom sig och satt kurs mot Gotland och Almedalsveckan. Vädrets makter har varit med oss och vi har haft en fantastisk första dag på vår segling. Dagen avslutades med en mycket trevlig kväll hos familjen Setterwall på Tyresö- Brevik!

Roligt att makthavare.se skriver om Ship to Visby!

Dagens kanonkula:

Vårdval Stockholm. Se om den senaste rapporten om vårdvalet på DN-debatt.

Dagens snedseglare:

Mikaela Valtersson (mp) för hennes och de rödgrönas vilja att återinföra fastighetsskatten och för att hon sagt att den som inte har råd att betala får låna. Skatt på bundet kapital är dåligt och ingen medborgare ska behöva låna pengar för att betala skatt!

Ett kristdemokratiskt skepp kommer lastat…med vårdval och en politik för ett Sverige utan fastighetsskatt!

Vi organiserar Ship to Visby

Ship to Visby

”Vår intention är att sända politiska förnödenheter till Sveriges maktelit. Vi gör det för att häva den socialistiska blockering hos våra makthavare som förtrycker människor och som håller verklighetens folk tillbaka.”

Om några dagar samlas Sveriges maktelit på Gotland för Almedalsveckan. Politiska makthavare, media, betydande intresseorganisationer och opinionsbildare kommer åter att träffas i Visby för att diskutera Sveriges framtid.

Samtidigt påbörjar många andra svenskar semesterfirandet. Sol och bad och fläskkotletter är istället det som kommer att prägla vardagen för verklighetens folk, de som lever sina liv som folk gör mest. Det handlar om människor som vill ta ansvar för sig och sin familj, som vill att det ska finnas en värdig vård om någon far illa och att polisen ska komma när man ringer, men som i övrigt anser att politiker i stor utsträckning bör lämna människor ifred.

Verklighetens folk har tröttnat på klåfingriga politiker som styr och ställer i deras privatliv och som vill tvinga dem att leva under ett av världens högsta skattetryck. Det finns en befogad oro när Sverige efter fyra år med Alliansen nu åter hotas av en rödgrön regering. 

De rödgröna har hotat att göra det mindre lönsamt att arbeta genom kraftigt höjda inkomstskatter om de vinner valet den 19 september. De tänker återinföra den omoraliska fastighetsskatten och den skadliga förmögenhetsskatten. Dessutom kan verklighetens folk vänta sig kraftigt höjda bensinpriser, minskad valfrihet i familjepolitiken samt tvångskvoterad föräldraförsäkring om de rödgröna får bilda regering.

Sverige har bortsett från fyra befriande år med Alliansen under lång tid präglats av ett snedvridet politiskt klimat. Den politiska korrektheten har med det kulturradikala vänsteretablissemangets hjälp klätts i socialism och socialliberal pekpinnepolitik. När till och med Moderaterna som ett före detta högerparti överväger kvotering som tvångsmedel vet man att något har gått väldigt snett. Därför har vi organiserat Ship to Visby.

Vår intention är att sända politiska förnödenheter till Sveriges maktelit. Vi gör det för att häva den socialistiska blockering hos våra makthavare som förtrycker människor och som håller verklighetens folk tillbaka. Vi samlas kring visionen om ett frihetligt Sverige byggt på en fast värdegrund där människor tar ansvar för sig själva och sina medmänniskor och där människor får mer makt över sin egen vardag.

Vi sänder i dagarna en segelbåt från Stockholms skärgård till Visby med kristdemokratisk besättning i syfte att befria verklighetens folk från allt vad kollektivism, detaljregleringar och politiska pekpinnar heter. Vi är fast beslutna om att skjuta de rödgrönas politiska fartyg i sank.

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Carl- Johan Schiller
Distriktsombudsman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Stockholm Stad

 

Sveriges monarki är nu och framtiden

Den stora dagen har kommit. Det är en historisk dag. Silverbeklädda hästhovar smattrar snart mot Stockholms gator och salut kommer att ljuda från Kastellholmen. Det har blivit dags för Europas kungligheter att samlas i Storkyrkan. Sveriges kronprinsessa Victoria ska gifta sig med herr Daniel Westling.

Idag är en glädjens dag för Kronprinsessan som funnit kärleken, men det är också en glädjens dag för Sverige. Det är en dag värd att fira och en dag som kommer att firas. Svenskar från hela landet samlas i Stockholm för att hylla sin Kronprinsessa och för att delta i bröllopsfirandet.

Idag är först och främst en kärlekens dag och en dag för fest, men en dag som denna finns också anledning att ägna en tanke åt den svenska monarkins förträfflighet.

Sverige är en av världens äldsta monarkier och den grundar sig på mer än tusenåriga traditioner. Vår monarki är en praktfull symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över.

Varje samhälle är i behov av kontinuitet, viss kulturell gemenskap och en känsla av samhörighet. I en tid då Sverige genomgått stora förändringar på relativt kort tid och mycket skiljer oss åt är monarkin en tradition som för människor närmre varandra och som stärker samhällsgemenskapen.

Styrkan i monarkin ligger i att den är en enande kraft och symbol för hela nationen, en institution som står ovanför parlamentarismen och den grå vardagen och något för svenska folket att samlas kring och sluta upp bakom i goda såväl som svåra tider.

I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så representerar statschefen idag hela svenska folket. Det gäller alla medborgare oavsett politisk färg. Något sådant skulle vara omöjligt i en republik där statschefen istället utses genom politiska val. Det finns således ett egenvärde i att hålla den nationella symboliken och statschefens ämbete åtskilda från den politiska makten så som i vår monarki.

Som bärare av det svenska kulturarvet är monarkin också en viktig länk tillbaka till vår historia och vårt kulturella arv. Monarkin står för historisk förankring och den förenar oss med tidigare och kommande generationer.

Republikaner menar att monarkin skulle vara omodern. Det är nonsens. Monarkin är inte omodern. Monarkin är en del av vår historia, den är här och nu och den är framtiden. Republikanismen är omodern. Den är en förlegad kvarleva från en svunnen tid då kungar styrde enväldigt. Det är dags för våra kulturradikala fiender att vakna upp och inse att Sverige styrs av Sveriges riksdag och regering.

Sveriges monarki står som sagt för kontinuitet och trygghet och den är en samlande kraft för Sverige. Den är en värdefull symbol för vårt land och en länk tillbaka till vår historia och vårt kulturarv. Monarkin har dessutom ett starkt folkligt stöd och vårt svenska kungahus är värdiga representanter för Sverige.

Det är därför med stor glädje som jag och mina vänner idag deltar i firandet när Sverige bjuder in till landets första Kronprinsessbröllop någonsin. Jag önskar Kronprinsessan Victoria och vår blivande Prins Daniel all lycka i äktenskapet och i representationen av Sverige – här och nu och i framtiden!

Christian Carlsson
Föbundsstyrelseledamot för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Så här såg det ut när Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia gifte sig 1976.

Värnpliktskongress 2010

I torsdags besökte jag Värnpliktskongressen. Det var den sista i och med att värnplikten nu avskaffas. Värnpliktskongressen 2010 anordnades i Södertälje och den bjöd bland annat på ett seminarium om medinflytande i det nya personalförsörjningssystemet. 

Vid seminariet deltog Vänsterpartiets ledare Lars Ohly och hans uppmaning till de värnpliktiga som kommer att fortsätta inom försvaret var tydlig. Uppmaningen löd ”Organisera er!” och en av de kvinnliga ombuden svarade genom att gå raka vägen fram till vårt bokbord för att bli medlem i KDU!

Jesper Holm, Ordförande Värnpliktsrådet samt Christian Carlsson

KDU:s kampanj ”Stöd våra soldater” och vårt motstånd mot kvotering inom försvaret gick hem hos de flesta och ”We can do it – utan kvotering” var så populär att våra knappar till och med kom väl till användning under kongressbanketten (se bilden nedan).

Stämmobanketten var trevlig och bjöd förövrigt på en rad spex där ombuden drev med såväl frivilligheten som kvotering inom försvarsmakten. Glädjande var att se kristdemokraten och kanonjären Fredrik Wallén på plats under banketten!   

Stort tack till Jesper Holm och Värnpliktsrådet för ett trevligt arrangemang!

Försvarsmaktens kampanj

Nu pågår en kampanj från Försvarsmakten. Videoklipp rullar på TV och affischer syns i tunnelbanan och på andra platser.  

Värnplikten upphör att gälla den 1 juli och Försvarsmakten som i höst blir Sveriges största rekryterare måste därmed årligen rekrytera  mellan 4 000 och 6 000 frivilliga som ska arbeta som soldater, sjömän eller i hemvärnet. Det kommer att bli en utmaning för försvaret att rekrytera tillräckligt många kompetenta soldater på frivillig väg.     

 Försvarsmakten har gjort undersökningar som visar att det finns låg kunskap om grundläggande uppgifter för våra soldater och sjömän. Kampanjen som pågår är ett sätt att väcka och uppmärksamhet kring Försvarsmakten och ett försök att beskriva dess verksamhet.

Försvarsmaktens rekryteringskampanj diskuterats flitigt. Vissa anser att den är otydlig och andra att den är för macho. Oavsett vad man anser om reklamfilmerna eller kostnaderna för kampanjen så är det av stor vikt att skapa ett intresse kring försvaret för att Försvarsmakten ska lyckas väl med sin rekrytering. 

Demokrati och säkerhet kan aldrig tas som självklart. Försvarsmakten är vår yttersta garant för fred, frihet, säkerhet och människovärde och dess verksamhet hemma och utomlands är därför av stort värde! Gå in på Försvarsmaktens hemsida och gör din åsikt om försvaret hörd!

Se reklamfilmerna: 

Värna Sveriges gränser
Internationella insatser
Nationella katastrofinsatser