Grattis Hemvärnet 70 år!

Idag fyller Hemvärnet 70 år. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) tackar för de 70 åren i rikets tjänst och väljer därför att närvara vid dagens 70-årsfirande i Kungsträdgården. Hemvärnet är inte bara en fin tradition att vara stolt över. Sveriges frivilliga soldater är också framtiden.

Hemvärnet bildades år 1940 som en organisation för de som inte togs ut i fronttjänst men som ändå ville försvara Sverige. Det var från början mer av en medborgarmilis än en aktiv del av armén och ett tydligt tecken på en hög svensk försvarsvilja under andra världskriget. Armbindlar, jaktgevär och sega gubbar lade grunden till Hemvärnet, och på bara några veckor rekryterades 90000 män och pojkar till att ideellt försvara Sverige.

Idag är hemvärnet något annat. Hemvärnet är ingen milis. Hemvärnet är en av de allra viktigaste byggstenarna i Sveriges försvar, och 70-åringen blir bara starkare hela tiden. Hemvärnet idag har varken jaktgevär eller armbindlar – och även om många sega gubbar finns kvar i organisationen, sänks medelåldern på soldaterna ständigt. Kvaliteten höjs. Utrustningen förbättras. Under de senaste åren har hemvärnet slutat ärva materiel från övriga försvaret, och köper nu istället in ny och uppgiftsanpassad materiel – kvalitetshöjningen är fantastisk!

När invasionsförsvaret försvunnit helt, finns fortfarande ett behov av säkerhetsberedskap runt om i landet. Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna måste därför fortsätta att vidareutvecklas och när värnplikten nu vilandeförklarats måste vi göra allt för att uppmuntra de frivilligas försvarsvilja.

Satsningarna på Hemvärnet måste fortsätta. Det är viktigt att Hemvärnet ges god möjlighet till återkommande nationella övningar på samma sätt som arméns förband för att säkerställa att de fysiska och tekniska kraven som kan ställas uppfylls. Som unga kristdemokrater kommer vi att fortsätta att understödja vår urstarka 70-åring för att säkra försvaret av Sverige.

Ett upprustat hemvärn kan inte försvara Sverige på egen hand men Hemvärnet är en central del av både det svenska försvaret och den svenska krisberedskapen. Det är runt sådan frivillighet som vi kan bygga ett svenskt folkförsvar. Det är med sådan försvarsvilja som vi kan behålla en viss nationell beredskap när försvaret i övrigt krymper samtidigt som våra internationella åtaganden ökar.

Hemvärnet åldras inte bara med värdighet – det är en 70-åring som blir starkare, klokare och skickligare. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) vill tacka Hemvärnet för de 70 åren i rikets tjänst och vi deltar med glädje vid dagens firande i Kungsträdgården. Vi önskar organisationen och dess soldater all lycka framöver. Hemvärnet är inte bara en del av en fin tradition att vara stolt över. Sveriges frivilliga soldater är också framtiden!

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Andreas Braw
Hemvärnssoldat och medlem
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Läs debattartikeln på Newsmill: KDU: Grattis Hemvärnet 70 år!

Läs också:
SVD: Hemvärnsövning mitt i Stockholm 
Hela Gotland: Hemvärnet firar 70 år i Visby
Jönköpingsnytt: Hemvärnet – pigg sjuttioåring 
Dalarnas tidningar: Största övningen i Dalarna på 70 år
Caroline Szyber (kd): Hemvärnet 70 år och all heder åt våra vteransoldater

Vote for the Conservatives

Idag går Storbritannien till val. Storbritannien behöver precis som vi i Sverige en politik för starkare familjer, lägre skatter, mindre stat och lag och ordning. Det är David Cameron och The Conservative Party som står för detta. Därför hoppas jag att the Conservatives vinner valet och att David Cameron utses till ny premiärminister efter Gordon Brown. Det är David Cameron som kan få Storbritannien på fötter igen!

Vote for the Conservatives!

Svensk försvarsmakt eller rödgrön försvarsslakt

De rödgröna har presenterat sitt alternativ till regeringens vårproposition. Det är upprörande men dessvärre inte särskilt förvånande att nedskärningar inom Försvarsmakten ska betala de rödgrönas bidragslinje och överbudspolitik.

Förbandsverksamheten och beredskapen ska minskas, internationella insatser avslutas, materielanslagen reduceras och likaså anslagen för forskning och teknikutveckling. Utöver det så ska de rödgröna spara pengar inom underrättelsetjänsten och på Kustbevakningen. Sammanlagt rör det sig inledningsvis om en rödgrön nedskärning inom försvaret på hela 2 miljarder kronor.    

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) säger nej till de försvars-nerläggningar som kommer att bli följden av oppositionens budgetalternativ. Sverige är värt att försvaras och försvarsanslagen måste öka och försvaret stärkas.

Svensk försvarsmakt står emot rödgrön försvarsslakt. Vi kommer att göra vad vi kan för att rädda försvarsmakten från de rödgrönas försvarspolitiska ambitionssänkningar, oförsvarliga mål om försämrad beredskap och reducerade försvarsförmåga. 

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 

Aftonbladet: Försvaret får betala rödgrön budget
SVD: Kraftiga besparingar på försvaret
Corren: De rödgröna lämnar Sverige försvarslöst
Expressen: Här är oppositionens skuggbudget
GP: Rödgröna vill höja bensin och a-kassa
Wisemans Wisdoms: Papperskorgen nästa