Intervju om valet i UNT

I dagens nummer av Uppsala Nya Tidning intervjuas jag med anledning av valet 2010. Det var i samband med en debatt i Uppsala mellan de politiska ungdomsförbunden som jag fick möjlighet av svara på följande frågor. Vilken är valets viktigaste fråga? Vad har Kristdemokraterna gjort för att förbättra ungdomars situation under mandatperioden? Vad har KDU för plan för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och hur vill ni förbättra ungdomars situation i Uppsala? 

Läs intervjun i UNT: Christian Carlsson KDU 

Christian Carlsson – valet 2010

Christian Carlsson – valet 2010

Den 19 september går Sverige till val. Sverige har blivit ett bättre och mer frihetligt land att leva i sedan valet 2006. Valfrihet har införts inom skolan, vården och familjepolitiken. Sverige har dessutom klarat av att hantera den värsta finanskrisen sedan 1930-talet.

Nu satsar vi framåt! Kristdemokraterna har en politik för fler jobb och ett företagsammare Sverige. Vi tänker fortsätta våra satsningar på rättsväsendet och arbetet med att stärka människors inflytande genom jobbskatteavdrag och ökad valfrihet.

Min vision handlar om ett frihetligt Sverige byggt på en fast värdegrund där människor tar ansvar för sig själva och sina medmänniskor och där människor får mer makt över sin egen vardag.

Om Mona Sahlin får bilda regering tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet väntar rödgröna återställare i form av skattechocker och detaljregleringar i familjepolitiken. Sverige har inte råd med en rödgrön politik och vi behöver inga kommunister i regeringen!

Rösta på Kristdemokraterna den 19 september!

Starkare familjer
 

I Sverige ska föräldrar själva få bestämma över barnomsorgen, om de vill stanna hemma lite längre när barnen är små och hur föräldraledigheten ska fördelas. Bort med de politiska pekpinnarna och lämna familjen ifred. Nej till de rödgrönas kvoterade föräldraförsäkring!
Vi vill också skapa större utrymme i människors privatekonomi genom låga skatter. Det ger mer frihet åt familjen och minskar risken för bråk om tid och pengar. Större utrymme i människors privatekonomi ger starkare och tryggare familjer. Trygga familjer ger vinst åt Sverige!

Lag och ordning

Vi har ökat antalet poliser sedan valet 2006. Det är bra men Sverige har fortfarande nästan bara hälften så många poliser per invånare som EU-genomsnittet. Vi behöver fler poliser på gator och torg och fler poliser som utreder och bekämpar brott!
Vålds- och sexualbrotten måste dessutom bestraffas hårdare. Straffen ska stå i proportion till den kränkning som brottet innebär. Det är dags för en politik som sätter brottsoffret i centrum!
 

Ett företagsammare Sverige

Sverige är ett bra land att leva i men vissa saker kan fortfarande bli bättre. Vi behöver ett bättre företagsklimat. Grunden för välfärden och ekonomin läggs genom att strävsamma människor startar och driver företag. Regelförenklingarna måste fortsätta och arbetsgivaravgifterna sänkas för att skapa fler jobb. Nej till (s) förslag att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga! En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett företagsammare Sverige!

Christian Carlsson (kd)

”Kristdemokraternas företagarvänligaste riksdagskandidat i Värmland 2006” enligt Företagarna.