H.M. Konungens jultal 2009

För den som missade Konungens årliga jultal som hölls på juldagen så finns hela talet upplagt på royalcourt.se. Kung Carl XVI Gustaf inledde med att tala om arbetslösheten och miljön. Han uppmärksammade 20 års jubileerna av Berlinmurens fall samt författandet av FN:s barnkonvention och han presenterade sitt och Drottningens projekt World Child and Youth Forum. Konungen berörde också 2010 års prinsessbröllop och de människor vilka Kungen benämner som ”vardagens hjältar”. Se Konungens jultal 2009 här.

David Cameron följer KDU:s exempel

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har uppmärksammats i nationell media för vårt initiativ www.stodvarasoldater.se. Samtidigt som antalet medlemmar i facebookgruppen för hemsidan passerat över 1000 medlemmar kan vi glatt konstatera att The Conservatives partiledare, David Cameron, följer vårt exempel och uppmärkammar soldaterna i Afghanistan med anledning av jul.

David Cameron skriver på the Blue blog:

”As the snow falls across our country this week, let’s remember the soldiers who are serving in the wind and frost of Afghanistan. Christmas is a tough time to be away from your family, and for many families, this Christmas will be especially painful as they think of the loved ones they have lost this past year. But every single soldier and all their families should know that the whole country is right behind them and incredibly grateful for the work that they do.”

David Cameron och partikollegan Liam Fox besökte nyligen soldaterna i Afghanistan.

Se filmen nedan:

Debatt NWT: Stöd de svenska utlandssoldaterna

Idag skriver jag och KDU:s ordförande, Charlie Weimers, en debattartikel i Nya Wermlandstidningen (NWT). Debattartikeln handlar om vikten av att svenska folket visar sitt stöd för våra svenska utlandssoldater och den presenterar de initiativ som  Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har tagit för att förenkla för människor att visa detta stöd.

Läs hela debattartikeln: Stöd de svenska utlandssoldaterna 

En av de viktigaste förändringarna av den svenska säkerhetspolitiken under 2000-talet är att vi sedan årsskiftet 2001/2002 varit en del av den internationella styrka som varje dag riskerar sina liv för ett friare och säkrare Afghanistan. Anledningarna till vårt engagemang är flera, men framförallt handlar det om en moralisk plikt att bidra i de svåraste stunderna. Sverige har en lång tradition av medmänsklighet och stöttning av våra medmänniskor i de fattigare och oroligare delarna av världen. Utöver vårt jämförelsevis höga bistånd har omkring 100 000 svenskar deltagit i internationella fredsbevarande insatser under de senaste drygt 50 åren.

Situationen i Afghanistan har förvärrats under det senaste året. Svenska soldater har tidigare dödats, och flera svenska soldater har skadats allvarligt på sistone. I en sådan situation är det viktigt att soldaterna i Afghanistan inte ska behöva känna att de bedriver insatsen för fred och frihet i ensamhet, bortglömda av resten av samhället. Det är Sverige som nation som bedriver insatsen i Afghanistan. Soldaterna förtjänar därför med rätta hela det svenska folkets stöd. Det minsta vi här hemma kan göra för att dra vårt strå till stacken är att stödja våra soldater i deras strävanden för frihet och demokrati.

Det finns få som engagerar sig för våra soldater utomlands. Få vet ens om vad insatserna egentligen handlar om och många politiker verkar inte vilja kännas vid vad man varit med och beslutat om. Skulle man som privatperson vilja visa sitt stöd för utlandsstyrkan är det svårt att veta vart man kan vända sig. Det är i princip endast anhöriga som skickar hälsningar till Afghanistan och Kosovo. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) vill ändra på detta. Vi vill visa vårt stöd för de soldater som tjänstgör i dag, de som återvänt hem, som tidigare tjänstgjort och dessas familjer. Därför lanserar vi nu hemsidan http://www.stodvarasoldater.se, och skickar julklappar i form av DVD-boxar, saltlakris och annat smått och gott till utlandssoldaterna i Mazar-e-Sharif.

På hemsidan har KDU samlat information om insatserna och om hur man som privatperson eller företag kan stödja våra soldater. Det finns information om hur man kan köpa ”Gula bandet”, stödja stiftelser, veteran- och anhörigstödsorganisationer till förmån våra soldater. Det finns också information om hur man kan komma i kontakt med svenska soldater och det finns möjlighet att framföra hälsningar direkt på hemsidan.

Skriv ett brev, skicka ett julkort eller en julklapp. Skolklasser i andra länder skriver brev och ritar teckningar till sina utlandssoldater, varför skulle inte det kunna ske i Sverige? För oss här hemma är ett brev en liten insats, men förhoppningsvis kan det göra skillnad i Mazar-e-Sharif eller Pristina.

Vi har att se fram emot ett fridfullt julfirande i dessa tider av advent. Vi önskar även en fridfull jul åt våra soldater utomlands – så långt det är möjligt när man dagligen lever med risken att bli utsatt för eldöverfall och indragen i strid. Kristdemokratiska Ungdomförbundet har valt att sända en julklapp till de svenska soldaterna i Afghanistan. Vi hoppas att våra små julklappar och uppmuntrande hälsning ska kunna bidra till att sprida glädje och julefrid bland soldaterna på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Besök http://www.stodvarasoldater.se och gör samma sak. Visa stöd för våra soldater!

Charlie Weimers
Förbundsordförande, KDU
Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman, KDU

SVD:s ledare om KDU och Stöd våra soldater

I dag skriver Svenska Dagbladets ledarskribent Claes Arvidsson om Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) och vårt initiativ www.stodvarasoldater.se.

Skoj att Svenska Dagbladet uppmärksammar vår nya hemsida! 

”Vi ska skänka en tacksamhetens tanke till de svenska soldater som vågar livet för vår skull. Men vi kan i all enkelhet göra mer än så.

Kristdemokraternas ungdomsförbund har på hemsidan www.stodvara soldater.se lagt upp information om hur vi kan stödja våra soldater i utlandstjänst. Och uppmanar KDU:

”Skriv ett brev, skicka ett julkort eller en julklapp. Skolklasser i andra länder skriver brev och ritar teckningar till sina utlandssoldater, varför skulle det inte kunna ske i Sverige?”

Ja, varför skulle vi inte kunna göra den lilla insatsen för att ge stöd och visa vår tacksamhet?”

Läs hela Claes Arvidssons ledare om stodvarsoldater.se här.

Läs även Blekinge läns tidnings ledare (2009-12-14) här.

Läs även Helsingborgs dagblads ledare här.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Soldaterna i Afghanistan tackar KDU

Soldater i FS-18, Isaf, Mazar-Sharif, Afghanistan. (2009-12-10)

Soldaterna i FS18 har skrivit och tackar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU ) för vårt stöd och för initativet www.stodvarasoldater.se. I ett mail till oss från Kapten Eskilsson bifogades dessutom ovanstående bild på soldater ur FS18. Bilden är tagen så sent som igår och finns även publicerad på FS18 anhörigblogg. Soldaterna uttrycker tacksamhet för intiativet och för alla som stöder dem när de är på insats! Vi tycker naturligtvis att det är fantastiskt roligt att soldaterna och så många andra uppskattar och uppmärksammar vårt initativ!

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)    

Svarar på DN.se: Så klarar Stockholm miljömålen

På DN.se har jag svarat på frågor om hur Stockholm ska klara miljömålen med anledning av klimatmötet i Köpenhamn! 

Vilka tre konkreta satsningar vill Kristdemokraterna göra kommande mandatperiod för att sänka utsläppen av växthusgaser i Stockholm? Hur mycket kommer desa åtgärder att minska utsläppen och hur ska de finansieras?

Kristdemokraterna vill möjliggöra kollektivtrafik på vatten och vi vill även behålla en hög investeringstakt i kollektivtrafiken för att underlätta klimatsmart resande med bland annat en spårvagnslinje innanför tullarna. Dessutom verkar vi för att energieffektiviseringarna som kommit igång i Stockholm fortsätter och att man ska bejaka ny miljövänlig teknik vid all ny- och ombyggnation. När det gäller ambitionen att minska utsläppen så håller vi fast vid målet om att vi i Stockholm inte ska förbruka mer än tre ton koldioxid per person och år senast 2015. Vi håller också fast vid stadens långsiktiga mål om att Stockholm ska vara helt fossilbränslefritt år 2050.

Läs hela sammanställningen: Så ska Stockholms partier klara klimatmålen

Christian Carlsson (kd)
Stockholm Stads miljö och hälsoskyddsnämnd