Svenska folket: Nej tack Mona!

I Dagens Nyheter stod idag att läsa att Demoskop genomfört en undersökning om hur svenska folket vill ha det med föräldraförsäkringen!

Mona Sahlin har lovat att tvångsdela föräldraförsäkringen om de rödgröna vinner valet 2010. Det löftet framstår inte som annat än ett direkt hot!

Så många som 84 procent av svenskarna stöder kristdemokraternas syn att föräldrar själva ska få bestämma hur föräldraförsäkringen ska fördelas. 8 procent förespråkar socialdemokraternas krav att politiker ska tvångsdela föräldraledigheten.

Beskedet från svenska folket är tydligt: Nej tack, Mona!

Klasspress i Farsta

I morse ringde KDU Stockholm Stads ordförande. Vår ombudsman Carl-Johan var sjuk och därför behövdes någon som kunde ta en klass-presentation. Eftermiddagen spenderades därför på Farsta gymnasium!

CUF och SSU var också där för att berätta om sin politik och det som skulle ha varit en klasspresentation utvecklades ganska snart till en het debatt. Familjepolitik, rättspolitik, ungdomsarbetslöshet och bostadspolitiken stod i centrum.

Det här tryckte jag extra mycket på:

 • Starkare familjer – valfrihet åt familjen och större utrymme i familjers privatekonomi.
 • Lag och ordning – fler poliser och hårdare straff.
 • Fler jobb – sänkta arbetsgivaravgifter och lägre inkomstskatter, nej till förmögenhetsskatt och reformera LAS.
 • Ökat bostadsbyggande – sänkt byggmoms och lägre hyresinkomstskatt för ökad lönsamhet vid uthyrning.

”Vi sviker våra soldater i Afghanistan”

Johanne Hildebrandt publicerade igår ett inlägg på Newsmill med rubriken ”Vi sviker våra soldater i Afghanistan”. KDU håller med om att Sverige borde göra mer för våra soldater som strider i utlandstjänst.

”Våra soldater i Afghanistan riskerar sina liv när de försöker göra en insats för världen. Som tack blir de svikna av såväl försvarsmakten som regeringen. Inte heller svenska folket visar dem den respekt de förtjänar.”

Johanne Hildebrandt på Newsmill: Vi sviker våra soldater i Afghanistan 

Värnpliktskongressen

I måndags öppnades Värnpliktskongressen 2009! Kongressen pågår till och med fredag. Dessvärre ser det ut att blir den sista värnpliktskongressen någonsin. Den 1 juli 2010 upphör den allmänna värnplikten. KDU har tidigare varit ute och beklagat detta.

KDU-Wermlands värnpliktige ordförande, Mathias Nordahl, befinner sig just nu i Linköping som representant på värnpliktskongressen. Vi har hållit kontakten under dagen och Mathias har levererat två mycket glada nyheter så här långt!

Första rapporten handlade om att Sveriges värnpliktiga även fortsatt kräver att Försvarsmakten personalförsörjs genom en könsneutral pliktlagsstiftning. KDU och värnpliktsrådet fortsätter att vandra hand i hand när det kommer till att vilja bevara värnplikten!

Värnpliktsrådets valberedning har dessutom föreslagit vilka personer som ska sitta i värnpliktsrådet under nästa år. Mathias Nordahl är glädjande nog en av de föreslagna!  Nu håller vi tummarna för att han också väljs! Oavsett hur det går, stort grattis till nomineringen Mathias!

Dick Erixon diggar KDU:s utrikespolitik

Det är inte bara Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som gillar den egna utrikespolitiken! Den berömde bloggaren och opinionsbildaren Dick Erixon har på sin blogg uppmärksammat det utrikespolitiska tal som Charlie Weimers höll under helgens förbundsråd i Kristianstad.

Erixon skriver bland annat:

”Jag önskar att utrikesminister Carl Bildt någon gång kunde sätta värderingar i fokus på samma sätt. Det är avsaknaden av etos och patos i svensk utrikespolitik som gör den så kall och steril. Bistånd handlar bara om pengar, pengar. Mycket sällan talas om värderingar.”

”Tänk om språkröret Peter Eriksson (MP) kunde läsa Weimers tal. I SVT:s Agenda igår påstod Eriksson att demokratin misslyckats i Afghanistan och att Sverige därför borde ge upp.

Hur kan man ge upp om demokrati?!!! ”

Erixons inlägg: Ofriheten är vår främsta globala utmaning 

Weimers tal: Ofriheten, fattigdomen och terrorismen ska besegras

Förbundsråd 2009 – Utvecklingspolitik

DSC00860
Charlie Weimers talar på KDU:s förbundsråd i Kristianstad

I helgen har jag varit i Kristianstad. Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förbundsledning och distriktsledningarna samlades för förbundsråd. Vi fastställde budget, val- och verksamhetsplan för 2010, lyssnade på intressanta tal och antog en ny utvecklingspolitisk rapport. Charlie Weimers tal om internationell politik var en av helgens höjdpunkter. Läs hela talet: Ofriheten, fattigdomen och terrorismen ska besegras 

Göran Hägglunds talskrivare, Fredrik Haage, föreläste under lördagen om opinonsbildning och Kristdemokraternas integrationspolitiske talesman, Michael Anefur talade om Sveriges integrationsproblem. Det var ett mycket omtyckt tal. Anefur slog för det första fast att våra grundvärderingar inte är förhandlingsbara. Kristdemokraterna står för en öppen och välkomnande attitityd gentemot de som tvingas fly. Han var samtidigt tydlig med att svensk lag gäller alla som bor i Sverige och att en annan kulturell bakgrund inte under några som helst omständigheter ursäktar ett brottsligt beteende. Anefur erkände också att den socialdemokratiska integrationspolitiken varit ett stort misslyckande och att Kristdemokraterna förstår medborgarnas frustration.  

På söndagen var det dags att anta den utvecklingspolitiska rapporten. Deltagarna  verkade mycket nöjda med utfallet. Nedan följer några förslag i punktform hämtat från rapporten:

 • Sveriges biståndspolitik ska vara generös och styras av effektmål.  
 • Sverige måste aktivt verka för att samordna sina biståndsmål med andra länder.
 • En större del av biståndet bör ske genom microkrediter.
 • Sverige måste ha enhetliga och absoluta krav för samarbete med mottagarländer och inget bistånd utöver humanitärt bistånd ska delas ut till länder som inte uppfyller dessa krav.
 • Inför avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer som arbetar med utveckling i fattiga länder.
 • Sjukvård och utbildning ska vara prioriterade områden för den svenska biståndspolitiken.
 • Sverige bör ta initiativ till multilaterala överenskommelser med läkemedelsföretag för indirekta subventioner av läkemedel.
 • Biståndsbudgeten ska vid behov kunna användas för väpnade insatser som stödjer biståndsverksamhet.
 • Ökad frihandel är ett prioriterat mål för svensk utvecklingspolitik.
 • EU:s jordbrukspolitik CAP ska fasas ut.

Populäraste advokaten är kristdemokrat

Sveriges populäraste advokat är kristdemokrat. Det är inte Peter Ahltin om någon trodde det, utan Rolf Åbjörnsson! Rolf satt i riksdagen för (kd) mellan 1994 och 2002.

Klientbarometern 2009 visar att Rolf Åbjörnsson är den affärsadvokat som flest vill anlita. 2,6 % av de svarade uppgav att de ville anlita Rolf Åbjörnsson.

Hägglund borde försöka få Rolf att åter enagagera sig för Kristdemokraterna! En populär jurist på en framträdande position vore värdefullt för partiet, inte minst nu när populariteten för Peter Ahltin väntas sjunka kraftigt framöver.

Peter Ahltin har sedan tidigare valt att svika partiet i frågan om statsskicket och nu har han dessutom föreslagits som ordförande för Republikanska föreningen under valåret 2010!  

Vi är många kristdemokrater som frustreras över att Peter Ahltin gör sig till främsta företrädare för en av våra radikala huvudfiender i svensk politik. Det är onekligen svårt att se hur Peter Ahltin ska kunna vara ledande företrädare för Kristdemokraterna och ordförande för Republikanska föreningen på samma gång. Kristdemokraterna är starka förespråkare av monarkin och det vore olyckligt om väljarna fick en felaktig uppfattning om oss i den frågan. 

Det är visserligen mycket möjligt att Peter Ahltin tar en paus från sina ledande uppdrag i Kristdemokraterna om han väljs till ordförande för Republikanska föreningen. Det vore kanske inte heller helt orimligt.

Om olyckan är framme och Peter Ahltin väljs till ordförande för Republikanska föreningen så skulle Rolf Åbjörnsson bli en perfekt efterträdare som rättspolitisk talesman!

Bomb skadade svenskar i Afghanistan

På onsdagen skadades fem svenska soldater och en afghansk tolk dödades under ett uppdrag i Afghanistan. Soldaterna färdades i en personterrängbil när man körde på en IED väster om Mazar-e-Sharif. 

Två av svenskarna skadades allvarligt av explosionen från sprängladdningen. Soldaterna drabbades av splitterskador, ryggskador, krosskador och brutna ben. En av de övriga soldaterna har lyckligtvis redan kunnat återvända till basen. Resterande soldater vårdas fortfarande på det tyska fältsjukhus i området där även svenska läkare finns på plats.

Det är beklagligt att vi förlorat en av våra tolkar och det känns också fruktansvärt att våra egna soldater skadats så svårt. Våra tankar går till soldaterna i Mazar-e-Sharif och till deras anhöriga som nu svävar i ovisshet och stor oro.

Vi är stolta över våra soldaters insatser för Sverige. Det känns viktigt att visa det i denna svåra stund!

Försvarsmakten: Svenskar skadade under uppdrag i Afghanistan 

Svenska Dagbladet: Svenska soldater svårt skadade

Dagens Nyheter: Svenskar sårade i Afghanistan

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Terrorism på svenska fritidsgårdar

Det är ingen nyhet att unga muslimer i Sverige rekryteras till islamistiska terrororganisationer. I Rinkeby har rekryteringen skett på en av ortens fritidsgårdar. Det hela är en stor skandal. Det är skamligt att människor i vårt land väljer att viga sina liv åt terror. Terrorismen måste bekämpas med full kraft såväl här hemma som utomlands.

Säkerhetspolisen (SÄPO) uppger att antalet personer som är beredda att resa till konfliktområden för att delta i strid eller tränas för terrorism har ökat de senare åren. De beräknar att det finns mellan 25 och 50 svenska terrorister som idag befinner sig utomlands för att delta i strider. Det handlar om terrorister som strider i Somalia, Afghanistan och Pakistan.

Terrorismen måste bekämpas med alla tillgängliga medel och det krävs såväl civila insatser som polisiära- och militära medel.

I grund och botten handlar kampen mot terrorismen om en idéernas kamp. Islamister har valt att göra Sverige och resten av västvärlden till sina fiender av den enkla anledningen att vi inte bekänner oss till den wahabitiska läran om islam. Vårt sätt att leva vår västerländska livsstil är skäl nog för att terroristerna ska bedriva sitt heliga krig mot oss genom blodiga terrorattentat och attacker riktade mot civila. Vi är att betrakta som ”otrogna” i deras ögon.

Den intensiva kampen mot terrorismen är därför ett måste och kampen måste föras på flera fronter. Folkrätten har ändrats efter terrorattackerna på World Trade Centre 2001. Alla länder har rätt till självförsvar mot internationell terrorism och det även med militära medel.

Sveriges insats i Afghanistan är ett exempel på hur Sverige bidrar i kampen mot terrorismen. Den svenska insatsen handlar om att stötta det afghanska folkets utveckling mot demokrati och frihet. Därmed ser vi också till att hindra talibanerna från att återta makten och vi undviker på så vis att landet åter förvandlas till en frizon för islamistisk terrorism. 

Kristdemokraterna har flera skarpa förslag för att intensifiera kampen mot terrorismen. Vi välkomnar en allomfattande FN-konvention mot terrorism och vi vill satsa mer på forskning kring terrorism och terrororganisationer. Vi vill också och se ett ökat polisiärt och militärt samarbete på området och vi vill kriminalisera deltagande i terroristorganisationer. Vi menar att personer som försvarar våld för att främja en religionstolkning eller viss politisk inriktning bör kunna utvisas.

Moderata muslimska företrädare i Sverige har också ett stort ansvar när det gäller att hindra nyrekryteringen till islamistiska terrororganisationer. Dessa företrädare måste fortsätta att ta avstånd ifrån dessa organisationer. Det måste de göra  i såväl offentliga sammanhang som i moskén och mer slutna sällskap. De måttfulla företrädarna för islam är de som har störst chans att få muslimska ungdomar att välja rätt sida i denna idéernas kamp!

Den fria världens kamp mot terrorismen går vidare…

Dagens Nyheter: Fritidsgård centrum för värvning till strider

Svenska Dagbladet: Islamister rekryterade till fritidsgård

Nyhetskanalen: Ökat antal svenska terrorister

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

KDU Bromma fixade 20 nya medlemmar

DSC00856
Christian Carlsson och KDU Brommas ordförande Jakob Albertsson 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) fixade idag 20 nya medlemmar på Bromma gymnasium! Förslagen om fler poliser och hårdare straff gick verkligen hem. Det gjorde även budskapet om familjens rätt att själv få bestämma.

Vi mötte enbart positiva reaktioner på vår kampanj om lag och ordning vilket känns fantastiskt bra! På de två senaste skolkampanjerna har KDU Stockholm Stad värvat 35 medlemmar! 

KDU:s framgångar när det gäller att bedriva rättspolitik kan förhoppningsvis även få moderpartiet att göra rättspolitiken till en av sina stora huvudfrågor inför valet 2010.

KDU tar ett helhetsgrepp på rättspolitiken. Vi talar inte enbart om starkare familjer och förebyggande åtgärder utan också om fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Det har visat sig vara ett framgångsrecept! Kristdemokraterna får mer än gärna inspireras av KDU! 

Läs mer om KDU:s kampanj: Lag och ordning – ska det vara så svårt?