Leona Lewis och Rosa Bandet

Ikväll sändes Cancerfondens Rosa Bandet gala i TV3. Under kvällen samlades 47 miljoner kronor in till stöd för Cancerfonden och forskning kring bröstcancer. Det är fantastiskt att se vilken kraft som finns i det civila samhället! Genorösiteten är stor hos svenska folket.

Under kvällen uppträdde flera artister, bland andra den amerikanska sångerskan Leona Lewis. Det är alltid lika fint att se människor utnyttja sitt kändisskap för att främja välgörande ändamål. Leona Lewis har även i andra sammanhang utnyttjat sitt kändiskap för att sprida information om cancer.

Den som missade Rosa Bandet-galan kan se den på TV3:s hemsida.

Läs tidigare inlägg: Rosa Bandet 2009

Verklighetens folk och vardagsliv

Kristdemokraternas höstkampanj handlar om vardagsliv! Vår politik syftar till att underlätta för vanliga människor i deras vardag. Vi brukar kalla dessa hederliga och strävsamma människor för verklighetens folk.

Vi menar att verklighetens folk har rätt att bli lämnade ifred från politisk klåfingrighet. Familjerna ska själva få styra över vardagslivet i familjen utan att vänsterpolitiker försöker lägga deras liv till rätta genom kvoteringar och tvångsdelning. Som politiker ska vi stödja familjen – inte styra den. Vi stödjer familjen dels genom att möjliggöra mer tid för familjen och dels genom att skapa större ekonomiskt utrymme i familjernas privatekonomi.

Människor ska också ha möjlighet att själva betämma var de ska bo. Många människor drömmer om att själva kunna äga sin bostad medan andra önskar sig ett hyreskontrakt i en större stad. Boendet är något som spelar stor roll i vardagen. Därför vill vi stimulera bostadsbyggandet genom ägarlägenheter. Vi vill göra det billigare att hyra ut lägenheter genom att sänka skatten på hyresinkomster och för att uppmuntra unga att spara till eget boende så vill vi också införa ett avdrag på bosparande för alla som är under 34 år.

Vårt tredje budskap i höst handlar som så många gånger förr om äldre människors rätt att bli bemötta med värdighet och respekt. Vi ser äldre personer som en ovärderlig tillgång. Det handlar om människor som varit med och byggt upp vårt land och som förtjänar respekt. Vi har sänkt skatten för pensionärerna under mandatperioden och fortsätter att sänka den vid årsskiftet och våra kristdemokratiska ministrar har i regeringen sett till att bostadstillägget för pensionärer har stärkts och trygghetsboenden och en värdighetsgaranti har införts.

Vardagslivet underlättas för såväl ung som gammal med Kristdemokraterna! 

Besök kristdemokraternas kampanjsida: Vardagsliv

Nedan följer en intervju med Marcus Birro om vardagsliv:

Alf Svensson (kd) om försvarsindustrin

I dag skriver Kristdemokraternas före detta partiledare och vår nuvarande europaparlamentariker Alf Svensson om den svenska försvarsindustrin. Alf Svensson gör på gemensam sak på DN debatt med Göran Persson (s), Stefan Löfvén (IF Metall) och professor Gunnar Eliasson. De fyra fann varandra möjligtvis på det försvarspolitiska seminarium i riksdagen som jag tidigare skrivit om här på bloggen.

KDU välkomnar debattartikelns uppmärksammande av försvarsindustrin. Sveriges försvarsindustri måste värnas! 

DN: Början till slutet för den svenska försvarsindustrin 

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Fler soldater till Afghanistan

Idag gästbloggar jag på ”Din politiska röst i Sverige”. Bloggen bedrivs av KDU:s Mattias Grängzell. Mattias bad mig skriva ett inlägg om förstärkningen av den svenska insatsen i Afghanistan. Nedan följer mitt inlägg:

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har nyligen presenterat att regeringen tänker föreslå att den svenska insatsen i Afghanistan skall förlängas till den 31 december 2010. Försvarsmakten har meddelat att insatsen kommer att förstärkas med fler soldater. Det är bra att Sverige och regeringen fortsätter att ta ansvar för säkerheten och den allvarliga situationen i Afghanistan medan socialdemokraternas samarbetspartner vänsterpartiet kräver ett svenskt tillbakadragande.

Genom vår närvaro i Afghanistan bidrar vi till att sprida frihet, demokrati och säkerhet till det afghanska folket. Vi hindrar talibanerna från att återta makten i Afghanistan och förhindrar därmed också att landet återfaller i att fungera som en frizon för islamistisk terrorism. 

Talibanerna som tidigare styrde landet understödde inte bara terrorism. Det var en regim som stod för fruktan och förtryck. Flickor hindrades från att gå i skola, tvingades bära burka och kvinnor förbjöds att lämna hemmet. Lärare som erbjöd kvinnor undervisning riskerade dödsstraff och människor avrättades på stora fotbollsarenor. Den svenska insatsen i Afghanistan gör utan tvekan stor skillnad för det afghanska folket.

På senare tid har det säkerhetspolitiska läget i landet förvärrats och några av våra soldater har skadats i strider mot talibanerna. Behovet av de svenska insatserna minskar dessvärre inte bara för att hotbilden förhöjs. Vår insats kommer tvärtom att bli än viktigare framöver och soldaterna förtjänar allt stöd de kan få.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) välkomnar försvarsmaktens beslut att tillfälligt förstärka den svenska insatsen med 50 soldater. Förstärkningen sker blad annat med anledning av den andra valomgången i det afghanska presidentvalet. En tillfällig förstärkning är dock inte tillräcklig.

KDU vill sända fler soldater till Afghanistan. Vi kräver en utökning av den svenska insatsen från de 500 soldater som redan är på gång till 630 soldater. Det skulle innebära en ökning av den svenska insatsen med 25 % vilket också är vad försvarsmakten efterfrågat.

Fler soldater skulle öka tryggheten för de svenska soldaterna på plats och det skulle förstärka de svenska utbildningsinsatserna och samarbetet med de afghanska myndigheterna. Förstärkningen skulle också möjliggöra en utökad svensk underrättelseverksamhet vilket är nödvändigt för att täcka det stora område som Mazar-i-Sharif utgör.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet tycker att det är bra att regeringen visar att den är beredd att ta ansvar för det säkerhetspolitiska läget i Afghanistan. Vi menar därför att regeringen måste vara lyhörd inför försvarsmaktens vädjan och sända fler soldater till Afghanistan.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Afghanistanstyrkan förstärks

KDU har flera gånger den senaste tiden krävt fler soldater till Afghanistan. Igår meddelade försvarsmakten att så också kommer att bli fallet. Det är inte fråga om en sådan ökning av antalet soldater med 25 % som KDU helst hade önskat av regeringen, men KDU välkomnar ändå förstärkningen.

Det handlar om en tillfällig förstärkning om 50 soldater från K3 med anledning av att Afghanistan håller sin andra valomgång i november. Inriktningen är att denna förtstärkning stannar i Afghanistan fram till årsskiftet.

Försvarsmakten hoppas nu kunna se till att det afghanska folkets andra valomgång genomförs på ett än säkrare sätt i det svenska ansvarsområdet.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 

SVD: Styrkan i Afghanistan förstärks

Kristdemokraterna på Berns

Det har hänt att man spenderat fredagar på Berns, men sällan har man varit på plats redan klockan 10.00. Det var jag dock den här morgonen. Kristdemokraterna befann sig på Berns för att hålla partifullmäktige. Vi fattade beslut om valplan, verksamhetsplan, budget och valplattform inför 2010. Partiet antog dessutom ett nytt medicinsk-etiskt program.

Från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet är vi mycket nöjda med partiets valplattform! Vi hade visserligen önskat oss ännu vassare och tydligare formuleringar kring rättspolitiken, men på det stora hela är vi nöjda. Det finns ännu tid för partiet att hinna vässa rättspolitiken inför valet 2010! 

Det ser ljust inför nästa års val om partiet fortsätter på den inslagna vägen och KDU ser fram emot den kommande valkampanjen!

Foto: Holger.Ellgard

FFFF: Agenda för verklighetens folk

I går anordnade den kristdemokratiska förnyelserörelsen FFFF sitt tredje seminarium. Temat den här gången var ”Agenda för verklighetens folk”. Inbjuden talare och gäst var Svenska Dagbladets ledarskribent Johan Wennström.

Wennström gav förslag på fyra frågor som skulle kunna utgöra profilfrågor för kristdemokraterna och som därmed skulle kunna utgöra en agenda för verklighetens folk.

För det första menade Wennström att Kristdemokraterna bör vara partiet för alla som fått nog av att ouppfostrade ungdomar som sätter svenska förorter i brand. KD borde profilera sig i rättspolitiken. Wennström menade att ”Kan ni ta kulturens pyromaner i nackhåren kan ni gott göra samma sak med förorternas.”

För det andra så menade Wennström att Kristdemokraterna bör fortsätta att sänka skatterna och motivera det med att det är moraliskt riktigt. Kristdemokraterna borde vara partiet som strävar efter att verklighetens folk ska få behålla mer av sina pengar efter skatt. Det skulle ge människor större utrymme i sin privatekonomi och som dessutom bidrar till ekonomiskt trygga och stabilare familjer.   

För det tredje så borde Kristdemokraterna som det parti för verklighetens folk vi vill vara se till att medborgarna får valuta för pengarna inom den offentliga verksamheten och för det fjärde talade Wennström om ett brett försvar av trygga familjer fria från statlig styrning som kvotering.

För den som vill läsa hela Johan Wennströms tal kan göra det på SVD:s ledarblogg: Agenda för verklighetens folk  

www.ffff.nu

Svenska soldater stannar i Afghanistan

Utrikesminister Carl Bildt meddelade idag att regeringen tänker föreslå att den afghanistanstyrkans uppdrag förlängs till den 31 december 2010. Det är bra att regeringen fortsätter att ta ansvar för den svåra situationen och den framtida utvecklingen i Afghanistan.

I somras beslutade regeringen att successivt öka det långsiktiga biståndet till landet från 300 miljoner till cirka 500 miljoner kronor inom ett par år. Det var ett bra beslut eftersom striden mot talibanerna endast kan vinnas genom att militära och civila insatser kombineras.     

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) kräver dock att antalet svenska soldater i Afghanistan ska öka. Försvarsmakten har vädjat om att den svenska styrkan behöver utökas från 500 man till 630 man och KDU anser att regeringen måste vara lyhörd inför försvarsmaktens behov.

Försvarsmakten tycks få vänta på ytterligare militära förstärkningar. Positivt är dock att regeringen vill ha möjlighet att tillfälligt kunna förstärka insatsen med både personal och materiel. I nästa vecka kommer Sverige dessutom att lägga fram förslag om en förstärkning av EU:s engagemang i Afghanistan och Pakistan.

Så här skriver Carl Bildt i Dagens Nyheter:  

” Sverige tar internationellt ansvar. Våra samlade diplomatiska och militära insatser och vårt bistånd är olika delar av en sammanhållen politik för att bidra till fred, demokrati och utveckling i Afghanistan och i den vidare regionen. Att fortsatt delta i Isaf är en viktig del av denna ansats och härigenom bidrar Sverige till ökad säkerhet och utveckling för det afghanska folket.” 

Läs Carl Bildts debattartikel i sin helhet: Svenskt EU-initiativ stöttar lokal afghansk förvaltning

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Stockholms vatten och strandbad bättre

Stockholms strandbad lockar till sig allt fler besökare. Det är därför glädjande att vattnet vid och runt Stockholms strandbad blir allt bättre!

Vattnet och strandbaden betyder mycket för stockholmarna, för deras hälsa och välmående. Vattnet är också viktigt för stadsbilden och attraktionskraften i huvudstaden. Kristdemokraternas ambition är att Stockholms vattenkvalité skall höjas ytterligare!

Vi som bor i Stockholm ska även i framtiden kunna njuta av vårt vatten och naturen i närområdet. Vattenfrågorna måste därför även fortsatt prioriteras i stadens miljöarbete.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd