Regeringen rustar rättsväsendet

 

Allians för Sverige fortsätter att stärka rättsväsendet! I går meddelade den borgerliga regeringen att man skjuter till 4 miljarder kronor i år och nästa år för en bättre brottsbekämpning.

Beskedet innebär bland annat att regeringens löfte om 20 000 poliser i Sverige år 2010 kommer att kunna infrias. Beskedet innebär också att kampen mot den organiserade brottsligheten kommer att intensifieras och att resurser kommer skjutas till arbetet med riktade insatser mot unga lagförbrytare.

Alliansregeringen har i och med detta höjt de årliga anslagen till rättsväsendet under mandatperioden med drygt 5 miljarder kr. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder i engångsvisa medel tillförts rättsväsendet . Det är fråga om ett resurstillskott som saknar motstycke i modern tid.

Samtidigt som hela rättskedjan nu förstärks i och med att polis, åklagare, domstolar och kriminalvården får mer resurser, så pågår dessutom ett omfattande arbete med att effektivisera det svenska rättsväsendet!

Kristdemokraterna och Allians för Sverige visar att man tar rättspolitiken på största allvar. I borgerlighetens Sverige skall man kunna känna trygghet. Brott skall straffa sig, polisen ska komma när man ringer och brottsoffret förtjänar upprättelse.

Det är förövrigt roligt att se att regeringen lyssnar på Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). 

Läs om vår senaste kampanj: Lag och ordning – ska det vara så svårt?

Läs också:

(Svenska Dagbladet): Fyra miljarder till polisen 

(Dagens Nyheter): Mer pengar till polisen

Stockholms klimatpakt 2009

Igår hölls årskonferensen med Stockholms klimatpakt. Stockholms klimatpakt är ett nära samarbete mellan Stockholm Stad och näringslivet för ett bättre klimat.

Klimatpakten undertecknades i september 2007 av miljöborgarrådet Ulla Hamilton (m) och idag är hela 70 företag i Stockholmsregionen anslutna till klimatpakten. Tillsammans har de minskat utsläppen motsvarande alla invånare i Sala!

Klimatpakten fungerar dels som en samarbetsform, men den ger också utrymme för kontaktskapande. Syftet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågor.

På konferensen igår deltog över 100 deltagare vilket naturligtvis är glädjande! Det är viktigt att vi fortsätter det nära samarbetet mellan stad och näringsliv i frågor som rör miljön. Stockholmsföretagen vill ta ansvar för miljön precis som den borgerliga majoriteten i Stadshuset.

Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) skriver med anledning av årskonferensen hur miljöarbetet i Stockholm Stad gått framåt under det senaste året:

* Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010.

* Norra Djurgårdsstaden har blivit ett pilotprojekt för Clinton Climate Initiative.

* Stora infrastruktursatsningar är på gång för bättre kommunikation och miljö, inte minst i form av Citybanan.

* Staden har satsat 11 miljarder kronor på energieffektiviserings- och upprustningsåtgärder i miljonprogramsbeståndet.

* Biogasproduktionen har ökat med 30%.

* Miljöbilsförsäljningen i Stockholm ligger forttsatt högt och försäljningen av gasbilar har mer än fördubblats.

* Det gemensamma elbilsprojektet mellan Stockholm och Fortum har gått vidare och fått efterförljare.

* Laddstolpar finns i Lindvreten och vid Norr Mälarstrand. Stockholm Parkering jobbar med att installera i sina garage.

Det händer mycket på miljöområdet i Stockholm Stad. Det är roligt att ingå i majoriteten när miljöarbetet i Stockholm Stad går så starkt framåt!

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Yvonne Ruwaida (mp) – Grön räkmacka?

Yvonne Ruwaida (mp) är inte bara miljöpartistisk politiker. Hon läser juridik vid Stockholms universitet också. Vid en tenta i civilrätt ertappades hon nyligen med en post-it-lapp i lagboken.

På post-it-lappen fanns olovliga anteckningar om Lagen om anställningsskydd (LAS). I vanliga fall är sådana lappar att betrakta som fusk, men inte i fallet Ruwaida. Prefekten anmälde aldrig ärendet och lät Yvonne Ruwaida skriva klart tentan. För detta har han fått hård kritik av sina kollegor.

Disciplinnämndens praxis visar att fusk med hjälp av ”minneslappar” och andra otillåtna anteckningar  resulterat i mellan en och tre månaders avstängning. Studenterna har menat att anteckningarna använts i studiesyfte och att de glömt ta bort dem inför tentan, men disciplinnämnden har i dessa fall ändå bedömt förfarandet som fusk.

Yvonne Ruwaida har förhoppningsvis inte medvetet försökt att fuska. Som juridikstuderande kan man dock ifrågasätta varför inte samma tentamensregler gäller för Yvonne Ruwaida som för andra juriststudenter vid Stockholms universitet?

Gäller andra tentamensregler för alla inom politiken eller är det fråga om en en grön räkmacka genom juridiken?

SSU:s socialistiska kravlista

Sara Skyttedal skriver på sin blogg att hon kommit över ett nummer av SSU:s medlemstidning Frihet. I tidningens nummer står bland annat att läsa om de beslut som antogs på de unga socialdemokraternas kongress tidigare i sommar. SSU:s kravlista hade lika gärna kunnat komma från socialistiska ungdomsförbundet.

Vad sägs om:

 • Förstatliga posten och järnvägarna
 • Gratis kollektivtrafik
 • 6-timmars arbetsdag
 • Avskaffa karensdagen
 • Avskaffa friskolorna
 • Skolplikt från tre års ålder
 • Inga läxor i grundskolan
 • Inga privata aktörer ska få driva välfärdstjänster
 • Globalt skatteutjämningssystem
 • Återuppta arbetet med löntagarfonder
 • Avskaffa köttindustrin
 • Kvoterad föräldraförsäkring
 • Avveckla kärnkraften
 • SSU:s politik ger onekligen kalla kårar. Dagens SSU:are är framtidens socialdemokrater och i värsta fall framtida statsmän. Sverige behöver även fortsatt en borgerlig regering!

  Borgerlig dominans i Stockholm

  Om det vore val till kommunfullmäktige idag skulle de borgerliga partierna i Stockholm Stad få 56,9 procent enligt Synovate. Det är fråga om en borgerlig uppgång på 5,9 procentenheter vilket innebär att moderaterna och folkpartiet skulle kunna bilda egen majoritet i Stockholm efter valet 2010.

  De borgerliga partierna stärker alltså greppet om Stockholm. Samtidigt gör socialdemokraterna sitt sämsta resultat i opinionen sedan den allmänna rösträtten infördes. Socialdemokraterna har tappat 8,8 procentenheter på ett år och är nu nere på rekordlåga 21,6 procent, att jämföra med moderaternas 39,2 procent.

  Vi kristdemokrater ska se till att den borgerliga opinionen i Stockholm stärks ytterligare. Stockholm kan förhoppningsvis få styras av moderater, folkpartister och kristdemokrater även efter valet 2010!

  Dagens Nyheter: Rekordsvagt stöd för (s) i Stockholm

  Vad krävs för hela straffskalan?

  Samtidigt som rättegången mot stureplansprofilerna ägde rum så pågick även ett annat våldtäktsmål vid Stockholms tingsrätt.

  En invandrarkvinna och hennes barn hade då under mer än tio års tid misshandlats med tänger, plankor, brinnande tändstickor och upphettade knivar och saxar. Kvinnan hade våldtagits ett par gånger i veckan och förbjudits att söka vård eftersom hon då skulle kunna komma att behandlas av en manlig läkare. Det hade gått så långt att kvinnan övervägt att ta sitt liv men hon valde livet med hänsyn till barnen.  

  Tio år av misshandel och våldtäkt varje vecka resulterade visserligen i ett åtta år långt fängelsestraff, men det var uppenbarligen inte tillräckligt för att ett tio år långt maxstraff för grov våldtäkt skulle utdömas. Vad krävs egentligen för att våra svenska domstolar skall tillämpa hela straffskalan?

  KDU vill att Högsta domstolen (HD) ges i uppdrag att tala om vad som krävs för att straffskalorna skall tillämpas fullt ut på de områden där det idag saknas en tydlig rättspraxis.

  Inte ens minimistraff för grov våldtäkt?

  En internationellt efterlyst serievåldtäktsman som utretts för en rad brott i Sverige och Belgien har nu dömts för grov våldtäkt och försök till våldtäkt efter att ha överfallit två kvinnor i Spånga.

  Gärningsmannen dömdes till två år och nio månaders fängelse och kommer att utvisas till Belgien där han ställs inför rätta misstänkt för ytterligare våldtäktsbrott . Problemet är bara att minimistraffet för grov våldtäkt är fyra år. Inte nog med att svenska domstolar nästan aldrig väljer att tillämpa den övre delen av straffskalan. I det här fallet når straffmätningen inte ens upp till straffminimum. 

  Varför? Serievåldtäktsmannen var för ung, arton år gammal. Det är inget unikt i svensk eller europeisk rättspraxis att hänsyn tas till gärningsmannens ålder. Däremot känns det förstås helt orimligt att vuxna och myndiga serievåldtäktsman som ägnar sig åt ovanligt brutala överfall kan undgå att ens dömas till minimistraffet med hänvisning till sin ålder. 

  Kvinnan som var på väg hem till sin lägenhet i Spånga överfölls av gärningsmannen i sitt eget trapphus och tvingades in i bostaden. Hon fick motta ett trettiotal knytnävsslag i ansiktet innan hon våldtogs i badrummet i sitt eget hem. Det var utan tvekan fråga om en ovanligt brutal gärning men det räckte alltså inte för att minimistraffet för det aktuella brottet skulle dömas ut.

  Det krävs förändringar av svensk straffmätning. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet vill se att straffen på ett bättre sätt skall stå i proportion till den gärning som brottsoffret utsatts för. Vi vill se hårdare straff för vålds- och sexualbrott . Idag går rättsväsendet och det allmänna rättsmedvetandet i kraftig otakt vilket skadar medborgarnas förtroende för rättsstaten.

  Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF)

  I morse träffade jag Säkerhets- och försvarsföretagen på deras kontor i Kungsträdgården. Det var ett trevligt och mycket intressant möte med SOFF:s informationsdirektör Marinette Ranebo och organisationens vd Peter Lundberg.

  Vi diskuterade bland annat behovet av en svensk försvarindustriell strategi och behovet av en genomtänkt och långsiktig försvars- och säkerhetspolitik. Svensk försvarsindustri kommer givetvis att behöva vara en viktig del i en sådan politik även framöver.  

  Det var ett mycket uppskattat möte både från min och försvarsindustrins sida. Dessutom lovordades Alf Svensson och Mikael Oscarssons debattartikel som nyligen publicerades i Dagens industri vilket naturligtvis var extra trevligt.  

  Det är glädjande att som försvarspolitisk talesman för KDU se att kristdemokraters engagemang i försvarsfrågorna noteras och uppskattas av försvarsindustrin!

  Lag och ordning – Ska det vara så svårt?

  KDU:s rättspolitiska talesman Sara Skyttedal i kampanjvideon om trygghet på stan:

  Den här veckan presenterar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet höstens skolkampanj. Vårt budskap handlar om trygghet i skolan, hemmet och på stan. 

  Unga människor i Sverige förtjänar att känna sig trygga. Därför efterlyser KDU lag och ordning. ”Lag och ordning – Ska det vara så svårt?” är inte bara titeln på KDU:s senaste kampanj utan också en berättigad fråga som vi och många unga ställer oss.

  Så här lyder texten till KDU:s höstkampanj:

  ”Vem blev nedslagen förra helgen? Vem var hon som våldtogs? Vem funderar på en power walk men stannar inne på grund av rädsla för överfall? Vi är många som känner någon som blivit utsatt för brott. Eller så har vi själva blivit det.

  Mammor som förlorar sina barn. Killar som blir handikappade för resten av livet. Tjejer som överfallits och som aldrig kommer att kunna umgås med en man som vanligt igen. Elever som får stå ut med att ”jag ska döda dig” skriks i korridoren utan att någon reagerar.

  Nu får det vara nog. Du och jag har rätt att gå ut på stan utan att behöva känna oss rädda. Du ska kunna gå genom skolan utan att någon tafsar på dig. Du har rätt att förvänta dig att någon säger ifrån när du blir hotad. Polisen ska komma när du ringer. Brotten ska utredas och brottslingar ställas till svars för sina handlingar.

  Det finns de som glömmer bort brottsoffren. De ursäktar brottslingarna och skyller allt på ”samhället”. KDU kan aldrig acceptera det. Alla har vi ett personligt ansvar för det man gör. Det finns saker och ting som kan öka risken för att någon ska begå ett brott, men alla människor har i slutändan ett val. Den som begår ett brott har fattat ett beslut som hon också måste ta konsekvenserna av. Brottsoffret förtjänar upprättelse. Det handlar om rättvisa.

  KDU kräver lag och ordning. Vi tycker inte att det ska behöva vara så svårt. Tycker du som oss? Gå med i KDU.”

  Se KDU Brommas vice ordförande Karl E. Eriksson i kampanjvideon om trygghet i hemmet:

   Se även KDU:s Victoria Altéz i kampanjvideon om trygghet i skolan.

  Läs mer om Kristdemokratiska Ungdomsförbundet på www.kdu.se

  ”Vänstern har urholkat begreppet kultur”

  Igår publicerade Göran Hägglund en debattartikel i Aftonbladet om Kristdemokraternas syn på kultur och politik.

  ”På sjuttiotalet sågs politiken som den stora lösningen på alla slags problem, och för allt i världen inte som ett problem i sig. Men i dag vet vi bättre. I alla fall de flesta av oss.

   Ideologier av allehanda slag har alltid velat lägga samhället till rätta, djupt ned på det privata planet. Och de som inte har velat inordna sig har betraktats som oupplysta, sådana vars referensramar måste vridas om.”

  Men viktigast, förstås, föreställningen att kvalitet är något som faktiskt existerar.”

  ”Konsumismen och politiseringen har följts åt. Det är perspektiv som sällan ryms i den grovt uppställda och ständigt skymmande motsättningen mellan en enögt ekonomistisk höger och en verklighetsfrånvänd och dogmatisk vänster. Så desto viktigare därför att understryka att en framtida kulturpolitik bör bära dem med sig.”

  Göran Hägglund fortsätter att ta striden mot vänsterns kulturetablissemang! Läs hela debattartikeln i Aftonbladet: Våga tala om kvalité