100 unga kristdemokrater

Förra helgen var en fullspäckad KDU-helg. Fredagen började med FS- kickoff  med Charlie för oss som är nya i förbundsstyrelsen. Vi åkte ut till Fjäderholmarna för att diskutera det kommande arbetet och våra individuella mål för verksamhetsåret. Det var en trevlig tur trots lite otur med vädret.

Fredagen fortsatte med förbundsstyrelsemöte kl 18.00 och därefter följde KDU:s ordföranderåd på lördagen och kampanjkickoff för KDU:s kommande höstkampanj på söndagen. Det blir en bra höstkampanj! Mer om den när KDU:s kampanjvecka drar igång.

Något som ordföranderådet arbetade flitigt med var partistyrelsens mål om 100 unga kristdemokrater på valbar plats i valet 2010. Det är ett spännande koncept för föryngring och det är ett välkommet initiativ.  Det var inte några som helst problem för ordföranderådet att finna lämpliga unga kandidater. Det intressanta blir att följa upp hur väl partiets nomineringskommittéer och medlemmarna väljer att leva upp till partistyrelsens ambition.

De norska kristdemokraterna (Krf) har prövat samma koncept tidigare. Där resulterade det hela i att 99 av de 100 unga kristdemokraterna faktiskt valdes in. Vi ska naturligtvis inte vara sämre. Vi ska vara ännu bättre och kunna stoltsera med 100 unga kristdemokrater i riksdag, kommuner och landsting efter valet 2010!

Om de kristdemokratiska nomineringskommittéerna söker inspiration för 100 unga kristdemokrater så får de gärna börja med att spana in mina kollegor i förbundsstyrelsen:

Charlie Weimers, Hammarö
Ebba Busch, Uppsala
Aron Modig, Göteborg
Sara Skyttedal, Haninge
David Högberg, Linköping
Mattias Svensson, Lund
Emma Hellbom, Göteborg
 
(Rebecca Dison, Rebecca Olsson och Jonatan Hedin har ännu inga bloggar.)

Anders Björck – Om (kd) och nya moderaterna

Nya moderaterna håller arbetsstämma i Västerås. Statsminister Fredrik Reinfeldt, ledare för Sveriges nya arbetarparti citerar Erlander och envisas med att flörta med socialdemokrater genom sitt tal om ”Folkhemmet”.

Om detta diskuterades det friskt i morgonens nyhetspanel i SVT:s Gomorron Sverige. I panelen deltog moderaten och förre försvarsministern Anders Björck.

Björck beskrev Fredrik Reinfeldts flört med socialdemokratin som ett stort misstag.

” – Det som förvånar mig mer än någonting annat är ju att de här gamla kulturkonservativa moderaterna inte har gått till KD. Jag förundrar mig varje morgon över att inte Kristdemokraterna lyckats suga upp den opinionen.”

Och på frågan..

” – Skulle det vara aktuellt för dig att gå över till KD då?” 

så svarade Björck…

 ” – Jag har aldrig fått frågan..”.

Varför inte ställa frågan? Flera andra politiker och opinionsbidlare har fått upp ögonen för kristdemokraterna på sistone. Roland Utbult lämnade exempelvis folkpartiet för KD under sommaren. 

Det vore på sin plats att Anders Björck lämnade sitt liberala moderaterna till förmån för Kristdemokraterna. Inte minst efter Göran Hägglunds tal under sommaren. Någon borde kanske ställa frågan?

Bostäder i Norra Stationsområdet

Stockholm växer och fortsätter att växa. Med 200 000 nya stockholmare fram till år 2030 så ställer det onekligen höga krav på nya innovativa bostäder.

Byggandet av Norra Stationsområdet i centrala Stockholm kommer därför att innebära ett stort lyft för Stockholm och stockholmarna. Mark som varit obrukbar förvandlas nu till ett naturligt bostadsområde mitt i en växande huvudstad.

Det är ingen hemlighet att det råder bostadsbrist i Stockholm. Vi behöver fler bostäder. Det kändes bra att miljö-och hälsoskyddsnämnden i sitt remissvar kunde tillstyrka förslaget till detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra stationsonsområdet).

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Stockholm deltar i Cityhush

På dagens sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutades att miljöförvaltningen ska delta i projektet Cityhush. Projektet har som ambition att underlätta för städer och myndigheter att leva upp till EU:s bullerdirektiv.

Stockholmarna har under de senaste åren kunnat se en trend med minskade bullernivåer. Det är positivt. Syftet med vårt deltagande i Cityhush är att på sikt kunna minska ljudnivån ytterligare.

Viktiga inslag i projektet är att vidareutveckla tysta vägbeläggningar, att ta fram bullerkriterier för miljöbilar och att vidareutveckla tysta däck. Genom detta är förhoppningen att kunna skapa tysta zoner. Stockholm Stads miljöbilsstrategi och vision om en innerstad med elbilar är förövrigt väl förenlig med visionen om en tystare huvudstad.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Dubbelt så många stridsfordon 90

Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) har tidigare påpekat att den förändrade hotbilden i Afghanistan ställer nya krav på vilken materiel de svenska trupperna bör förses med. Vi har bland annat efterlyst fler splitterskyddade fordon och bättre materiel.

I dagens SVD står att  läsa att nya fordon till Afghanistan kan vara påväg. Regeringen inväntar ett förslag från försvarsmakten och försvarsministern har tidigare öppnat för att sända ner ytterligare fordon. 

Det svenska antalet stridsfordon 90 kan exempelvis komma att dubblas. Försvarets insatschef generallöjtnant Anders Lindström ska nämligen ha föreslagit att sända ytterligare en pluton om fyra stridsfordon 90 till Afghanistan och arméinspektör Berndt Grundevik är positiv. Frågan bereds nu inom försvarsmakten.

Grundevik delar också KDU:s inställning att Sverige borde sända fler splitterskyddade fordon. I dag finns 22 splitterskyddade fordon av modell Galten och ytterligare 18 anländer i höst. Det totala antalet på plats i Afghanistan uppgår då till 40 st. Grundevik talar om att sända ner ytterligare 40 spliterskyddade fordon under 2010.

Förhoppningen är att de svenska styrkorna i Afghanistan helt ska kunna sluta använda sina civila stadsjeepepar, Toyota landcruisers, till förmån för de betydligt säkrare splitterskyddade fordonen Galten.

Vi får hoppas att försvarsmakten hörsammar insatschefens förslag om nya stridsfordon och att Grundeviks förhoppningar om fler splitterskyddade fordon snart blir verklighet. 

Läs dagens SVD: Afghanstanstyrkans fordon måste bytas ut

KD slår ett slag för svensk försvarsindustri

File:Bofors M1927 76mm AA gun Suomenlinna.JPG

Den som läste Dagens Industri i fredags kunde läsa en försvarspolitisk debattartikel skriven av Alf Svensson och Mikael Oscarsson. Budskapet för debattartikeln var att Sveriges försvarsindustriella kompetens måste bibehållas.

”Ett flexibelt och modernt försvar kräver en försvarsindustriell kompetens inom landet. Det ger vår säkerhetspolitik en trovärdighet som knappast kan vidmakthållas när försvarsindustrin är under avveckling.”

”Om regeringen ändå ser ett värde i att behålla försvarsindustriell kompetens i landet så måste den ersätta det system för anskaffning av försvarsmateriel som vi nu har med en försvarsindustriell politik. En sådan politik saknas enligt vår mening i dag.”

Som försvarspolitisk talesman för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet välkomnar jag mina partikollegors slag för svensk vapenindustri.

Den som vill läsa hela debattartikeln på Dagens industri kan göra det här: Köp inte från hyllan 

Foto: Balcer

Afghansk journalist i Expressen ”Låt svenskarna stanna hos oss”

På torsdag går det afghanska folket till val. Det säkerhetspolitiska läget i Afghanistan har allvarligt förvärrats. NATO-högkvarteret attackerades i lördags och hotbilden mot de svenska soldaterna i Afghanistan har förhöjts.

Sveriges politiska vänster kräver att Sverige drar tillbaka sina trupper från Afghanistan. KDU vill se att de svenska trupperna blir kvar. I dagens Expressen får vi afghanskt medhåll. Den afghanske journalisten och statsvetaren Abbas Daiyar vädjar i en debattartikel: ”Låt svenskarna stanna hos oss” 

Daiyar beskriver de demokratiska framstegen som den internationella närvaron möjliggjort, han beskriver hur befängd jämförelsen med Sovjet-ockupationen är och varför kriget i Afghanistan inte bara spelar roll för afghanerna utan för hela världen.

Vidare  beskriver han den internationella närvarons motståndare, varför det skulle vara ett svek att dra tillbaka trupperna och han minns den hemska tiden under talibanerna.

 ”Natostyrkorna är i Afghanistan på FN-mandat och hjälper till med uppbyggnaden av landet. Den enda grupp som motsätter sig det är talibanerna. Kapitulera inte för dem – låt de svenska soldaterna stanna”

Läs hela debattartikeln: Låt svenskarna stanna hos oss