Blågrön vimpel för Östersjön

Båtsäsongen är här och Stockholms båtägare ges möjlighet att stödja arbetet för ett friskare Östersjön. Världsnaturfonden bedriver en kampanj för att rädda Östersjön med anledning av den allvarliga miljösituationen.

Genom att köpa Världsnaurfondens Östersjövimpel så bidrar du ekonomiskt till miljöarbetet i Östersjön. Genom att hissa blågrön flaggvimpel på din båt  eller genom att bära Östersjövimpeln som rockslagsmärkevisar visar du också andra att du tar situationen i Östersjön på allvar.

Vi kristdemokrater kräver en skärpt övervakning av oljeutsläpp, höjda krav på miljösäkerhet i Östersjön och vill införa ett system av fiskerätter inom EU för att förhindra utfiskning. Vi vill  förbjuda användning av fosfor i tvättmedel och se till så att östersjöländerna följer överenskommelsen om utsläppstak för fosfor och kväve för att hejda övergödningen.

Det internationella miljösamarbetet inom ramen för EU och östersjöländerna måste utökas och forskningen kring miljösituationen i Östersjön måste intensifieras. Vi vill inom ramen för EU förlägga ett marint forskningsinstitut till östersjöområdet. 

För att stödja Världsnaturfondens arbete mot övergödning, utfiskning och farliga utsläpp så har jag som kristdemokrat valt att köpa och bära Östersjövimpeln. Gör det du också! 

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

1 tanke på “Blågrön vimpel för Östersjön

  1. Pingback: Kungliga Svenska Segel Sällskapet « Christian Carlsson (kd)

Kommentarer är stängda.