Charlie Weimers riksmötestal 2009

KDU har publicerat Charlie Weimers riksmötestal från 2009 på youtube. Se hela talet ”Hög tid för det personliga ansvarets återkomst.”