Rösta på Kristdemokraterna på söndag!

På söndag går Sverige och stora delar av Europa till val till europaparlamentet. Det här året har jag för första gången förtidsröstat. På söndag är det din tur! Rösta på Kristdemokraterna.

Om du är osäker på vilken av alla goda kristdemokrater du ska kryssa så har jag tre goda tips utöver Kristdemokraternas toppnamn Ella Bohlin!

nr. 9 Alf Svensson

alfbryssel

Kistdemokraternas förre partiledare Alf Svensson  70 år från Gränna ställer upp i årets val till Europaparlamentet. Alf Svensson är en man integritet och stor pondus och som inte bara är respekterad i Sverige utan också internationellt och i Europa.

Alf Svensson kommer arbeta för ett Europa som även fortsatt skall bygga på en gemensam värdegrund utifrån den kristna- och västerländska etiken. Mänskliga rättigheter, människovärde och freden står i fokus i Alf Svenssons personvalskampanj.

Alf vill att beslut fattas så nära människor som möjligt, prioriterar den fria rörligheten och mer resurser till att bekämpa  internationell brottslighet, människohandel, narkotikasmuggling och terrorism.

Läs om varför du ska rösta på Alf Svensson här.

nr. 15 Ebba Busch

 3314_197143175651_794340651_6685118_625306_n

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets (KDU:s) vice ordförande Ebba Busch, 22 år från Uppsala bedriver personvalskampanj för första gången och hon gör det inför europaparlamentsvalet. Ebba har ett brinnande engagemang för EU och också större erfanhet av unionen än de flesta då hon själv arbetat nere på Bryssel-kontoret hos den nuvarande europaparlamentarikern Lars Wohlin. 

Ebba Busch fokuserar på tre huvudfrågor i sin personvalskampanj. Ebba tänker för det första driva en offensiv men realistisk miljöpolitik med utsläppsmål som är kraftfulla men genomförbara. Hon vill att utsläppsmålen för växthusgaser skall minska med minst 30% innan år 2020.

Ebba vill för det andra att EU ska ta en tydligare roll när det gäller internationell konflikthantering då FN blivit alltmer verkningslöst och hon vill för det tredje minska avståndet mellan Bryssel och medborgarna genom att kräva ökad insyn i EU:s arbete.

Lyssna på en radio-intervju med Ebba Busch här.  

 nr. 19 Charlie Weimers

 Weimers sydeuropa

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förbundsordförande Charlie Weimers 26 år gammal från Hammarö är förövrigt den enda kandidaten till Europaparlamentsvalet som kommer ifrån Värmland. Charlies slogan inför valet på söndag är ”Ett smalare och hederligare Europa”.

Charlie Weimers vill ha ett EU som endast fattar beslut om sånt som de enskilda nationerna inte själva klarar av och han vill se EU-byråkratin bantas och att europaparlamentarikerna skall tvingas redovisa de utgifter som man kräver ersättning för. Så fungerar det inte idag. Weimers lovar att redovisa varenda krona om han kryssas in i Europaparlamentet. 

Charlie är emot Lissabonfördraget. Han vill se vill se ett fördrag som fungerar som ett tak för vad EU ska få syssla med, inte ett golv för vad man minst får syssla med så som Lissabonfördraget anger. Dessutom har Irland röstat nej till Lissabonfördraget och det beslutet måste respekteras av övriga Europa. 

Som europaparlamentariker kommer Weimers att fokusera på att upprätta den fria rörligheten för varor, människor, kapital och tjänster inom Europa. Han kommer också sträva efter att banta den onödiga EU-byråkratin, bekämpa den internationella brottsligheten och värna medborgarnas integritet när skadliga EU-direktiv riskerar att förvandla Europa till ett omfattande övervakningssamhälle.

Läs mer om Charlie Weimers här.

Kom ihåg att rösta kristdemokratiskt den 7 juni!