Regeringsbesked bäddar för bättre luftkvalité

Näringsdepartementet lämnade idag ett glädjande besked om dubbdäck. Regeringen öppnar för att kommuner själva ska få reglera dubbdäcks-användningen på vissa gator samt den generella nationella förkortningen av perioden då dubbdäck är tillåtna .  

Beskedet innebär att vi får ännu ett kommunalt verktyg för att förbättra luften i Stockholms innerstad. Beskedet från regeringen är viktigt och kommer bli mycket betydelsefullt i arbetet för en renare luft. 

Vi vet att dubbdäckansvändning bidrar till försämrad luftkvalité. Dubbdäcken river upp partiklar och damm från våra vägar och därför är det positivt att Stockholm får ett större inflytande över hur dubbdäck bör användas och begränsas  i vår egen stad.  

Kristdemokraterna och alliansen i Stockholm Stad har tidigare verkat för att staden ska leva upp till uppsatta miljömål genom ökad spolning av gator och torg, tidigare vårstädning och dammbinding. Dagens besked bäddar för att vi än snabbare ska nå dessa miljömål om bättre luftkvalité i Stockholm.

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd    

Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS)

KSSS

I skrivande stund och under de närmaste dagarna så anordnar Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) den årliga kappsegeltävlingen Eurocard Gotland runt. Gotland runt är en av världens största havskappseglingar och samlar nära 300 deltagande båtar. På Världsnaturfondens hemsida står att läsa att alla seglare i tävlingen stödjer Världsnaturfondens arbete för ett friskare Östersjön. Gör det du också genom att köpa Östersjövimpeln.

Läs mitt tidigare inlägg om Östersjövimpeln här.

Besök Världsnaturfondens kampanjsida för Östersjön här.

Ja till värnplikt – nej till frivillighet

– Den statliga pliktutredningen har kommit med sitt slutbetänkande. Totalförsvarsplikten blir kvar men värnplikten avvecklas med en möjlighet för regeringen att återinföra den om det säkerhetspolitiska läget förändras.

KDU kräver att värnpliktssystemet i Sverige blir kvar. Istället för att avveckla värnplikten borde fler få chansen att göra den och då inte på bekostnad av kortade utbildningstider utan genom höjda försvarsanslag, säger Christian Carlsson försvarspolitisk talesman för KDU i ett uttalande.

– Förslaget att drastiskt minska antalet månader för militärtjänstgöring till att endast omfatta 3-5 månader är också olyckligt. Det riskerar att skapa en situation inom försvarsmakten där allt fler kan allt mindre och där endast de soldater som valt att förlänga sin militärtjänst med en kontraktsanställning eller officersutbildning blir de som hunnit få en fullgod utbildning.

– Pliktutredningens slutsats att det ska vara en plikt att ingå i totalförsvaret men inte att utbildas för att delta inom försvarsmakten är högst orimlig. För att garantera ett så starkt försvar som möjligt, med bäst lämpade soldat på rätt plats och med bästa tänkbara förutsättningar, så måste försvarsmaktens utbildningssystem även fortsatt bygga på plikt – inte frivillighet.

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för KDU
0768-93 71 55
christian.carlsson@kristdemokraterna.se

Simon Westberg
Förbundssekreterare för KDU
076-527 25 33
simon.westberg@kristdemokraterna.se

Göran Hägglunds rikstingstal – Kulturens värde

Kristdemokraternas partiledare inledde 2009 års riksting med ett öppninganförande. I talet berördes Kristdemokraternas stora framgångar med den så kallade kömiljarden som på bara några månader minskat antalet personer i landets vårdköer med hela 54 000 personer. Det är mer än en halvering av vårdköerna. Vidare nämndes stuationen i Iran och Kristdemokraternas syn på upphovsrätt och intregritet.

En mycket stor del av talet kom dock att handla om kulturen. Det var en kulturkonservativ stämning som Göran Hägglund slog an. Talet innehöll många tänkvärda ord.

Här följer en rad citat och utdrag från talet:  

”Under rekordåren i Sverige revs det besinningslöst i stadskärnorna runt om i landet. Det lilla, det gamla, det vackra, det var sådant som inte kunde hävda sig i den nya tidsandan. Det skulle bort för att ge plats åt det storvulna och massiva. Och utvecklingen kan förstås inte stå stilla. Nytt måste till. Städer måste utvecklas och förnyas. Nya hus byggas. Men utvecklingen måste kunna påverkas.”

”Framåtskridande behöver inte vara synonymt med förfulning. Det är inte säkert att hus från 17- och 1800-talen vid centrala torget måste rivas för att ge plats åt en stor försäkringskassa i betong. Bredvid ett varuhus i kolossalformat. Det är inget tvunget sätt att utveckla en stad. Under några år förstördes enorma mängder svensk kulturhistoria. Och de värsta avarterna av det nya som tog plats väcker fortfarande sorg hos de som minns hur det en gång såg ut.”

”Skönhetsvärden och identitetsvärden går inte att mäta och räkna. Men de går definitivt att känna. Socialdemokraterna var drivande i denna förstörelse. Deras förakt för folkviljan och svensk kulturhistoria var total. Och det har de egentligen aldrig ställts till svars för.”

”I Sverige har vi alltsedan tjugotalet plågats av den akademiskt uppfunna värdenihilismen. Alla värden förklarades vara utan allmängiltighet och bara uttryck för den enskildes tillfälliga tycke. I mångt och mycket har företrädarna för denna moralsyn kommit att vara kristdemokraternas huvudmotståndare ända sedan vårt bildande. Och är det, vill jag påstå, än i dag. Denna sorts konflikt berör grundvalarna för det goda samhället och därför har vi kristdemokrater ställt oss i konfliktens mitt. Och där har vi ofta fått stå ensamma.”

”I vårt arbete för materiell trygghet får vi inte glömma den andra tryggheten. Den som ligger i den historiska förankringen och en kultur som skapar glädje och mening i tillvaron. Ett oroligt och rastlöst samhälle är inte ett gott samhälle, hur små man än lyckas göra mobiltelefonerna.”

”Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den skapar förutsättningar för det goda samhälle som är tryggt i sig självt.”

”Senast nu under våren har vi ju fått flera exempel på vilka slags ideal som har förmedlats till den yngre generationen av konstnärer. Eller vad man nu ska kalla den som tvingar andra människor att ingripa i ett fejkat självmordsförsök. Eller den som vandaliserar en tunnelbanevagn i konstens namn.”

”På många håll inom kulturlivet handlar det inte längre om att skapa det vackra eller originella. I stället är det den som väcker mest anstöt – och förstås uppmärksamhet – som vinner. Provokationen sätts i främsta rummet.

”När kulturen förlorar alla begrepp om kvalitet förlorar den också sin mening och brutaliseras. Det offentliga samtalet brutaliseras. Precis som ett samhälle alltid måste ha en levande diskussion om etik är det uppenbart att vi också måste fråga oss vad som egentligen är kvalitet, eller kultur över huvud taget.”

Se följande klipp från samma tal:

Försvarspolitisk talesman för KDU

Från och med idag till och med på lördag är jag på plats i Västerås för att representera KDU på Kristdemokraternas riksting. Rikstinget har alldeles nyss dragit igång. Det hela inleddes med ett i stora delar lysande tal från vår partiordförande Göran Hägglund. Jag återkommer med utdrag från det talet senare.

För mig och mina kollegor i KDU:s förbundsstyrelse började dock dagen redan kl 09.00. På Kristdemokraterna i Västmanlands distriktskansli höll vi vårt första ordinarie styrelsemöte. Jag är grymt laddad inför det kommande året och vårt första möte var sporrande.

Jag är inte minst väldigt glad över att kunna meddela att jag av förbundsstyrelsen blivit tilldelad ansvarsområdet försvarspolitik. Således är jag numer försvarspolitisk talesman för Kristdemokratiska ungdomsförbundet och det ska bli riktigt intressant att påbörja arbetet med att föra ut förbundets försvarspolitik.

Jag kan också med glädje meddela att jag inom KDU:s förbundsstyrelse fått särskilt ansvar för KDU Jämtland, KDU Västernorrland och mitt gamla hemdistrikt KDU Wermland. Jag ser fram emot ett gott samarbete med respektive distriktsledning och hoppas få komma på fadderbesök både i Värmland och Norrland under det kommande året.

FSmöte
Bild tagen av Sara Skyttedal från FS-mötet i Västerås
Publicerat i KDU

Blågrön vimpel för Östersjön

Båtsäsongen är här och Stockholms båtägare ges möjlighet att stödja arbetet för ett friskare Östersjön. Världsnaturfonden bedriver en kampanj för att rädda Östersjön med anledning av den allvarliga miljösituationen.

Genom att köpa Världsnaurfondens Östersjövimpel så bidrar du ekonomiskt till miljöarbetet i Östersjön. Genom att hissa blågrön flaggvimpel på din båt  eller genom att bära Östersjövimpeln som rockslagsmärkevisar visar du också andra att du tar situationen i Östersjön på allvar.

Vi kristdemokrater kräver en skärpt övervakning av oljeutsläpp, höjda krav på miljösäkerhet i Östersjön och vill införa ett system av fiskerätter inom EU för att förhindra utfiskning. Vi vill  förbjuda användning av fosfor i tvättmedel och se till så att östersjöländerna följer överenskommelsen om utsläppstak för fosfor och kväve för att hejda övergödningen.

Det internationella miljösamarbetet inom ramen för EU och östersjöländerna måste utökas och forskningen kring miljösituationen i Östersjön måste intensifieras. Vi vill inom ramen för EU förlägga ett marint forskningsinstitut till östersjöområdet. 

För att stödja Världsnaturfondens arbete mot övergödning, utfiskning och farliga utsläpp så har jag som kristdemokrat valt att köpa och bära Östersjövimpeln. Gör det du också! 

Christian Carlsson (kd)
ers. Stockholm Stads miljö- och hälsoskyddsnämnd

Midsommarhälsning

P6230009

Som kristdemokrat så uppskattar man midsommar och andra högtider då familjer och vänner kommer samman och ägnar tid för varandra. Vi kristdemokrater är övertygade om att goda traditioner stärker samhällsgemenskapen och för människor närmre varandra.

Det är dessvärre inte alla som håller med. När många av oss idag dukar fram sill, färskpotatis, jordgubbar och nubbe för att fira den svenska sommaren så muttrar förmodligen socialdemokraternas Mona Sahlin att midsommar och andra svenska traditioner bara är en ”töntig sak”. 

Så här sa Mona Sahlin i ett tal inför turiska ungdomsförbundets Euroturk: 

”Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

 I kristdemokraternas Sverige är svenska traditioner inte något som hör till ”töntiga saker”. Goda svenska traditioner är någonting som binder ihop och något som är av värde. Därför vill jag passa på att önska alla läsare en riktigt trevlig midsommar!

Europaparlamentsvalet 2009

Det är dags att summera Europaparlamentsvalet 2009. Om vi börjar här hemma i Sverige med mitt eget parti så kunde vi dessvärre konstatera att kristdemokraterna gick tillbaka med en procentenhet till 4,7%. Det var ett dåligt valresultat, partiets sämsta på mer än 10 år, men vi behåller trots det vårt mandat i Bryssel.

Det är hur som helst glädjande att Kristdemokraternas representant i Bryssel under de kommande fem åren kommer att vara Alf Svensson. Alf Svensson har den erfarenhet, de kontakter och den tyngd som krävs för att man som europaparlamentariker ska kunna göra verklig skillnad. Jag ser fram emot att få följa Alfs arbete i Bryssel för fred, frihet och människovärde och mot internationell brottslighet och terrorism.

EPP ED

 Det stora glädjeämnet när det gäller valresultatet från Sverige handlade dock om att de borgerliga partierna totalt sett lyckades vinna fler mandat än vad vänsterpartierna klarade av. Vänsterpartiet minskade exempelvis med hela 7,1 procentenheter! 

Anmärkningsvärt och oroande är förståss att enfrågepartiet piratpartiet erövrade en lika stor andel av rösterna som vänsterpartiet förlorade och intressant att junilistan faller ut ur från parlamentet med sina 3,6% av rösterna. I förra valet fick junilistan hela 14,5%.

Det är också anmärkningsvärt och intressant att socialdemokraterna gör ett så dåligt val, inte minst i Stockholm. I Stockholm utgör miljöpartiet den borgerliga alliansens huvudmotståndare inför valet 2010 om man får tro siffrorna från Europaparlamentsvalet. Miljöpartiet i Stockholm fick  16,9% och Socialdemokraternas 15,05%. Socialdemokraterna blir stadens fjärde största parti efter Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. 

Valresultatet i riket som helhet med förändringen från 2004 inom parantes:

Moderaterna 18,8 % (+0,6)
Centerpartiet 5,5 % (-0,8)
Folkpartiet 13,6 % (+3,8)
Kristdemokraterna 4,7 % (-1,0)
Socialdemokraterna 24,6 % (+-0)
Miljöpartiet 10,9 % (+5,0)
Vänsterpartiet 5,6 % (-7,1)
Piratpartiet 7,1 %

Europa

Kristdemokraterna i Sveriges resultat i valet 2009 blev något av en lättnad, de borgerliga partiernas sammanlagda seger över vänstern ett glädjeämne och en framgång. Det sammanlagda resultatet för Europa som helhet blev en fulkomlig succé!

Våra kristdemokratiska och konservativa vänner ute i Europa sopade banan med socialdemokratin som tydligt tappat mark. De europeiska vänstervindarna som kunde anas för några år sedan har vänt. Europa röstar numera höger och det är vi som har vind i seglen. Kristdemokrater och konservativa går framåt i nästan hela Europa och EPP ED förblir den största partigruppen i parlamentet.

Kristdemokraterna CDU i Tyskland med Angela Merkel i spetsen fick exempelvis 30,7% av rösterna att jämföra med socialdemoratiska SPD som endast fick 20,8% . I Storbritannien körde Conservatives och David Cameron fullkomligt över Gordon Brown och Labour. Conservatives fick 27,5% av rösterna medan Labour backade med 6,8 procentenheter till blotta 15,8 %.  Nicholas Sarkozys UMP i Frankrike vann en lika förkrossande seger med sina nära 28% mot socialisternas 16,8%. .

Resultaten ingjuter stort hopp för Europa. Ett stort grattis till Alf Svensson och våra vänner ute i Europa!

Rösta på Kristdemokraterna på söndag!

På söndag går Sverige och stora delar av Europa till val till europaparlamentet. Det här året har jag för första gången förtidsröstat. På söndag är det din tur! Rösta på Kristdemokraterna.

Om du är osäker på vilken av alla goda kristdemokrater du ska kryssa så har jag tre goda tips utöver Kristdemokraternas toppnamn Ella Bohlin!

nr. 9 Alf Svensson

alfbryssel

Kistdemokraternas förre partiledare Alf Svensson  70 år från Gränna ställer upp i årets val till Europaparlamentet. Alf Svensson är en man integritet och stor pondus och som inte bara är respekterad i Sverige utan också internationellt och i Europa.

Alf Svensson kommer arbeta för ett Europa som även fortsatt skall bygga på en gemensam värdegrund utifrån den kristna- och västerländska etiken. Mänskliga rättigheter, människovärde och freden står i fokus i Alf Svenssons personvalskampanj.

Alf vill att beslut fattas så nära människor som möjligt, prioriterar den fria rörligheten och mer resurser till att bekämpa  internationell brottslighet, människohandel, narkotikasmuggling och terrorism.

Läs om varför du ska rösta på Alf Svensson här.

nr. 15 Ebba Busch

 3314_197143175651_794340651_6685118_625306_n

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets (KDU:s) vice ordförande Ebba Busch, 22 år från Uppsala bedriver personvalskampanj för första gången och hon gör det inför europaparlamentsvalet. Ebba har ett brinnande engagemang för EU och också större erfanhet av unionen än de flesta då hon själv arbetat nere på Bryssel-kontoret hos den nuvarande europaparlamentarikern Lars Wohlin. 

Ebba Busch fokuserar på tre huvudfrågor i sin personvalskampanj. Ebba tänker för det första driva en offensiv men realistisk miljöpolitik med utsläppsmål som är kraftfulla men genomförbara. Hon vill att utsläppsmålen för växthusgaser skall minska med minst 30% innan år 2020.

Ebba vill för det andra att EU ska ta en tydligare roll när det gäller internationell konflikthantering då FN blivit alltmer verkningslöst och hon vill för det tredje minska avståndet mellan Bryssel och medborgarna genom att kräva ökad insyn i EU:s arbete.

Lyssna på en radio-intervju med Ebba Busch här.  

 nr. 19 Charlie Weimers

 Weimers sydeuropa

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förbundsordförande Charlie Weimers 26 år gammal från Hammarö är förövrigt den enda kandidaten till Europaparlamentsvalet som kommer ifrån Värmland. Charlies slogan inför valet på söndag är ”Ett smalare och hederligare Europa”.

Charlie Weimers vill ha ett EU som endast fattar beslut om sånt som de enskilda nationerna inte själva klarar av och han vill se EU-byråkratin bantas och att europaparlamentarikerna skall tvingas redovisa de utgifter som man kräver ersättning för. Så fungerar det inte idag. Weimers lovar att redovisa varenda krona om han kryssas in i Europaparlamentet. 

Charlie är emot Lissabonfördraget. Han vill se vill se ett fördrag som fungerar som ett tak för vad EU ska få syssla med, inte ett golv för vad man minst får syssla med så som Lissabonfördraget anger. Dessutom har Irland röstat nej till Lissabonfördraget och det beslutet måste respekteras av övriga Europa. 

Som europaparlamentariker kommer Weimers att fokusera på att upprätta den fria rörligheten för varor, människor, kapital och tjänster inom Europa. Han kommer också sträva efter att banta den onödiga EU-byråkratin, bekämpa den internationella brottsligheten och värna medborgarnas integritet när skadliga EU-direktiv riskerar att förvandla Europa till ett omfattande övervakningssamhälle.

Läs mer om Charlie Weimers här.

Kom ihåg att rösta kristdemokratiskt den 7 juni!