Vårdköerna kortare i Alliansens Sverige

Svenska Dagbladet skriver idag att operationsköerna fortsätter att minska i den svenska sjukvården. Det är nu nio landsting som klarar av de statliga reglerna för vårdgarantin. I Stockholm har vi ännu inte nått dit men sedan Allians för Sverige tog över Stockholms läns landsting 2006 så har vårdköerna minskat och vi har gått från att ha varit tredje sämst i landet med långa vårdköer till att placera oss på en niondeplats.

Vårdköerna blir kortare i Alliansens Sverige. Kristdemokraterna och Göran Hägglunds arbete ger resultat!