Fixa ungdomsarbetslösheten

Allians för Sverige har gjort mycket för att förbättra sysselsättningen i vårt land. Regeringen har lyckats återetablera arbetslinjen och fått fler människor i arbete. Den världsomfattande finanskrisen lämnar dock ingen oberört, särskilt inte ett exportberoende land som Sverige. Trots att arbetslösheten till en början av mandatperioden minskade kraftfullt så har finanskrisen lett till en arbetslöshet på 6 % som spås stiga till hela 12 % om bara två år. Det skulle innebära att en halv miljon svenskar skulle stå utan jobb år 2011. Det vi nu ser är den värsta nedgången i svensk ekonomi sedan 1930-talet.

Redan idag står var fjärde ung svensk utan arbete. Sverige har näst högst ungdomsarbetslöshet i Europa. Samtidigt vet vi att det är unga som drabbas hårdast när företag tvingas säga upp personal på grund av den otidsenliga principen om ”Sist in först ut” i lagen om anställningsskydd (LAS). KDU kräver en reformering av LAS. Idag får en arbetsgivare göra två undantag från den nyss nämnda principen. KDU kräver att man ska få göra undantag för minst tio anställda. Om man är ung och betydelsefull på sin arbetsplats så är det orimligt att man skall tvingas gå enbart på grund av att man hör till dem som senast anställts. Regeringen måste ta ansvar för Sveriges unga.

Läs Charlie Weimers debattartikel: Sluta fega om LAS

Niklas Wykman i MUF försöker också få regeringen att fixa arbetslösheten. Eftersom regeringen inte lyssnat tidigare så har han tagit till det nya greppet med webbfilm. Klippet framstår mest som ett sätt för Wykman att få utagera sin frustration och samtidigt slänga en känga åt LO:s Wanja Lundby Wedin efter bonusskandalen.

Det är hur som  helst bra att fler i ungdomsalliansen upprörs över LAS!