Definitionen av äktenskapet avskaffad

Idag tog Sveriges riksdag beslut om att avskaffa den juridiska definitionen av äktenskap så som mellan man och kvinna. Det är ett olyckligt beslut. Det förelåg inte någon diskriminering mellan det traditionella äktenskapet och partnerskapslagen. Båda samlevnadsformerna gav samma juridiska skydd och rättigheter.

Det finns däremot en traditionell definition av äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna som jag även fortsatt hade velat bevara. Som samlevnadsform har äktenskapet förtjänat en särställning inom svensk rätt eftersom den på ett naturligt sätt syftat till och främjat familjebildning. Partnerskapslagstiftningen kom till för att skapa en juridisk samlevnadsform som gav samma juridiska skydd och rättigheter för homosexuella par. Både det traditionella äktenskapet och partnerskapet har därför varit goda samlevnadsformer som tjänat sina syften väl och förtjänat erkännanden i sin egen rätt.

Det traditionella äktenskapet har idag ersatts av könsneutrala sådana. Det traditionella äktenskapet saknar därmed särskilt juridiskt erkännande.

Det är nu bara en tidsfråga innan socilister och liberaler även lyfter kravet på månggifte. SSU och CUF har redan tagit ställning för ett sådant förslag. Vi som är traditionellt sinnade gör klokt i att förbereda oss inför nästa strid. Den kommer att komma, var så säker.

Läs mitt tidigare inlägg: Försvara och bevara äktenskapet