Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd

stockholms_stad

Det har blivit dags för mig att göra personlig comeback i kommunpolitiken. Det är inte Karlstad som det gäller den här gången utan politiken i Stockholm Stadshus. Stockholm Stads kommunfullmäktige har valt mig att företräda Kristdemokraterna i Stockholm miljö- och hälsoskyddsnmämnd.

Det känns kul att ta sig an kommunpolitiken pånytt. Det var ett tag sen jag lämnade Karlstads-Hammarö gymnasienämnd för flytt till Stockholm så det ska bli skönt att komma igång med det kommunpolitiska igen. Stort tack till Kristdemokraterna i Stockholm Stad för förtroendet.

Västvärlden stod upp mot Ahmadinejad

Västvärlden stod upp när Irans president bjöd på skandal under FN mötet mot rasism. Under mötet i Genéve sa Mahmoud Ahmadinejad bland annat att ”Västvärlden har hjälpt den mest rasistiska regeringen till makten” och syftade på Israel. Så sent som i Söndags kallade han Israel för rasismens fanbärare. Tidigare har Ahmadinejad talat om att Israel måste utplånas från kartan och ifrågasatt förintelsen. 

När Ahmadinejad  passerat gränsen för förtal av Isael och väst så reste sig flera representanter från västländerna och lämnade mötet i protest. Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe valde att stanna kvar på konferensen men även han reagerade kraftfullt. Han anklagade Ahmadinejad för att ”uppvigla till hat” genom sina uttalanden om Israel. 

Västvärlden stod upp mot Ahmadinejad. De gjorde det enda rätta. 

Ordning och arbetsro i skolan

Regeringen vill införa nya disciplinära åtgärder för att skapa ordning och arbetsro i skolan. Ett system med skriftliga varningar för den som missköter sig och rätt för rektorn att stänga av stökiga elever  är två förslag för ökad trygghet och studiero i grundskolan. Idag finns endast ett sånt system på gymnasienivå.

Den som upprepade gånger missköter sig ska få en markering i form av en skriftlig varning från rektorn som påvisar att skolan kan komma att vidta strängare åtgärder om inte beteendet upphör. Om det därefter med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero är nödvändigt så ska det vara möjligt att stänga av den varnade eleven. En högst rimlig ordning kan tyckas.

Avsstängningen ska endast kunna pågå under den tid som krävs för att skolan ska hinna utreda vilka andra åtgärder som bör sättas in för att åstadkomma någn förändring och i förslaget fastslås att ingen ska kunna portas från skolan längre tid än en vecka.

Sedan tidigare har Allians för Sverige infört rätt för lärare att beslagta störande föremål, visa ut stökiga elever från klassrummet, dela ut kvarsittning samt att tvinga bråkiga elever att byta skola. Det visar att den borgerliga regeringen tar ordning och reda i skolan på allvar och att man med kraft är beredd att motverka av mobbing.

Jag välkomnar förslagen om disciplinära åtgärder och jag hoppas att det blir en del av den nya skollagen som presenteras av utbildningsministern före sommaren.  Sanktioner krävs för att skapa ordning och reda i skolan . Det är en uppfattning som jag även stärktes i under de sex månader jag själv arbetade som lärarvikarie på en högstadieskola.

Den orimliga situationen beskrivs på ett bra sätt av utbildningsminister Jan Björklund i dagens SVD:

” Skyddsombudet på en skola får, med stöd av arbetsmiljölagen, skicka hem alla elever vid bråk, men rektor får inte skicka hem dem som bråkar” 

En sådan ordning känns onekligen som en rest från socialdemokratins flumskola som vi gärna kan göra oss av med!

Förslag till förbundsstyrelse för KDU

Idag presenterade valberedningen för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet sitt förslag till ny förbundsstyrelse. Det känns riktigt roligt att få finnas med i valberedningens förslag som en av de elva föreslagna. Jag kommer vara grymt laddad inför uppgiften. Nu är det bara att hoppas att jag även får medlemmarnas stöd på riksmötet i maj.

Så här ser valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse ut:

Ordförande: Charlie Weimers
Vice ordförande: Ebba Busch
Andre vice ordförande: Aron Modig
Ledamöter:
Rebecca Dison
David Högberg
Emma Hellbom
Mattias Svensson
Sara Skyttedal
Jonas Hillerström
Rebecca Ohlsson
Christian Carlsson

Ett stort tack till alla medlemmar och distrikt som nominerat mig och till valberedningen för ert förtroende!

Publicerat i KDU

Allians för Sverige större än oppositionen

reinfeldt1

Allians för Sverige leder nu äntligen opinionen, vi är större än oppositionen. Alliansen får 50 % av väljarnas stöd och leder över den rödgröna vänstern med nära fem procentenheter enligt Demoskop. Moderaterna är Sveriges största parti med 35,5 % och kan notera en uppgång med hela nio procentenheter.

Samtidigt tappar socialdemokraterna 8,6 procentenheter. Inte sedan oktober 2006 har Alliansen varit i ledning. Nu hoppas vi att trenden håller i sig och att den bekräftas i kommande mätningar!  Stödet för oss kristdemokrater ökar något men är fortfarande alldeles för lågt.

Det är roligt att tillhöra Allians för Sverige en dag som denna!

Vårdköerna kortare i Alliansens Sverige

Svenska Dagbladet skriver idag att operationsköerna fortsätter att minska i den svenska sjukvården. Det är nu nio landsting som klarar av de statliga reglerna för vårdgarantin. I Stockholm har vi ännu inte nått dit men sedan Allians för Sverige tog över Stockholms läns landsting 2006 så har vårdköerna minskat och vi har gått från att ha varit tredje sämst i landet med långa vårdköer till att placera oss på en niondeplats.

Vårdköerna blir kortare i Alliansens Sverige. Kristdemokraterna och Göran Hägglunds arbete ger resultat!