ÖB Göranson tveksam till avskaffad värnplikt

Det är inte bara KDU, värnpliktsrådet och svenska folket som är kritiska mot regeringens planer på att avskaffa värnplikten. Sveriges nye ÖB Sverker Göranson har också gått ut och uttalat sin tveksamhet inför ett snabbt avskaffande av värnplikten.

Göranson tror att försvaret kan få svårt att värva de 4000 unga frivilliga som ska ersätta dagens värnpliktiga. Det gäller inte enbart att fylla platserna utan det måste också göras med ett kompetent soldatmaterial. ÖB anser att man bör överväga en mjukare övergång i frågan. KDU får också medhåll från nye ÖB i fråga om att Sverige bör införa en könsneutral mönstringsplikt.

Nye ÖB tvekar inför ett anställt försvar