Kristdemokraterna i Stockholm Stad kräver höjda försvarsanslag

Kristdemokraterna i Stockholm Stad kräver höjda anslag till försvarsmakten! Det beslutades på Kristdemokraterna i Stockholm Stads distriktsstämma i lördags. Beslutet antogs med anledning av en motion skriven av KDU Östermalms Joakim Oldmark och efter yrkande från mig själv. Bra att ett tungt partidistrikt som Stockholm nu sätter ner foten i försvarsfrågan och visar partiledningen vad man vill.

Partiledningen har mandat att agera med kraft och tydlighet för att stärka det svenska försvaret.