Staten ska inte besluta om kortare öppettider

I går presenterade alkohollagsutredningen sitt förslag till en ny alkohollag.  Sverige behöver utan tvekan en lagstiftning som motverkar alkoholens skadeverkningar och som kan förebygga att människor fastnar i alkoholmissbruk. Det är dock med blandade känslor som jag tar del av alkoholutredningens förslag. Utredningen innehåller både bra och dåliga förslag.

Det är särskilt ett förslag som jag reagerar emot. Utredningen föreslår att staten skall förbjuda kommunala tilståndsmyndigeter att bevilja serveringstillstånd till längre än kl 01.00 eller efter särskild prövning till kl. 03.00. Förslaget kommer i praktiken att innebära kortare öppettider för landets krogar och nattklubbar. Precis som vd:n för Sveriges Hotell- och restaurangföretagare befarar på dagens SVD debatt, så kommer förslaget endast att utgöra ett slag i luften för den som vill minska alkoholkonsumtionen. Däremot kommer förslaget om kortare öppettider att fungera som ett knytnävslag i magen på de näringsidkare som bidrar till Sveriges aktiva uteliv.

Förslaget är utmärkt för den som vill se alkoholkonsumtionen flyttas från nattklubbar till privata efterfester. Det är också ett utmärkt förslag om man gärna slipper bartendern som hindrar den som är för full från att dricka mer eller vakterna som kan gripa in om det blir bråk. Ur ett samhälleligt perspektiv borde det dock vara en självklarhet att föredra att drickandet sker under ordnade former på Sveriges nattklubbar.

Den som på allvar tror att kortare öppettider på krogen kommer att minska alkoholkonsumtionen är naiv. I dag sker cikra 90 % av alkoholkonsumtionen utanför de av alkohollagen reglerade och av myndigheterna kontrollerade restaurangmiljöerna. På de ställen där nattklubbarna stänger tidigt fortsätter festen på annat håll. Det finns inte heller några belägg för att alkoholkonsumtionen skulle öka vid längre öppettider. Det konstaterar till och med utredningen själv!

Trots detta föreslås staten av alkohollagsutredningen att sätta käppar i hjulen för Sveriges näringsidkare och krögare. Förslaget att inte låta kommunala myndigheter pröva frågan om alkoholtillståndets längd i varje enskilt fall är högst orimligt.

Staten ska inte besluta om kortare öppettider!

Läs den statliga utredningen om en ny alkohollag: SOU 2009:22.

Läs också debattartikeln av Mats Hulth, vd för Sveriges Hotell- och resaturangägare: Stryp inte restaurangnäringen