ÖB Göranson tveksam till avskaffad värnplikt

Det är inte bara KDU, värnpliktsrådet och svenska folket som är kritiska mot regeringens planer på att avskaffa värnplikten. Sveriges nye ÖB Sverker Göranson har också gått ut och uttalat sin tveksamhet inför ett snabbt avskaffande av värnplikten.

Göranson tror att försvaret kan få svårt att värva de 4000 unga frivilliga som ska ersätta dagens värnpliktiga. Det gäller inte enbart att fylla platserna utan det måste också göras med ett kompetent soldatmaterial. ÖB anser att man bör överväga en mjukare övergång i frågan. KDU får också medhåll från nye ÖB i fråga om att Sverige bör införa en könsneutral mönstringsplikt.

Nye ÖB tvekar inför ett anställt försvar

(S)traffbeskattning av höginkomsttagare

Det progressiva skattesystemet i Sverige gör att landets höginkomsttagare inte bara bidrar med mer resurser till det gemensamma utan också att höginkomsttagarna bidrar med en långt mycket högre andel av det man tjänar i lön. De höga marginalskatterna för medel- och höginkomsttagare har lett till ett skattetryck på långt över 50%. Det minskar onekligen drivkraften för arbete i vårt land. Därför är det bra att alliansregeringen gör upp med myten om att det skulle vara fult att tjäna pengar i vårt land eller att framgång är något som vi bör skämmas över. Det är bra att regeringen sett till att minska marginalskatterna sedan maktövertagandet 2006.

Socialdemokraterna fortsätter däremot att bekämpa flit, framgång och rikedom. Man har tidigare föreslagit återinförd förmögenhetsskatt. Det riskerar att avhålla svenska investerare från att flytta hem sina pengar till den inhemska marknaden nu när det som allra mest kulle behövas. Socialdemokraterna motsatte sig dessutom det senaste jobbskatteavdraget som regeringen införde i år för att göra det mer lönsamt att arbeta. Om socialdemokraterna vinner valet  2010 skulle bara det innebära en skattechock för alla svenskar som arbetar på 15 miljarder kronor.

Det senaste i raden av dåliga utspel från socialdemokraterna var när Tomas Östros för några dagar sedan gick ut och lovade skattehöjningar för landets höginkomsttagare. I en kommentar i samband utspelet så intygade han att höjda skatter för landets välbeställda är ett självändamål. Det förvånar inte att socialdemokrater ser det som ett självändamål att de som har det bra ekonomiskt ska straffbeskattas enbart på grund av detta, men att sossarna envisas med att bekämpa rikedom känns minst sagt förlegat.

Kristdemokraterna bekämpar fattigdom, inte rikedom. Rikedom och framgång i såväl arbetet som inom familjen bör istället uppmuntras. Vi vill ha ett samhälle där fler medborgare klarar att stå på egna ben och och färre människor och familjer är beroende av staten.

KDU och svenskarna vill behålla värnplikten

Sedan försvarsministern, pacifisten och vapenvägraren Sten Tolgfors gjorde entré i svensk försvarspolitik har mycket kommit att förändras till det sämre. Nu skall värnplikten avskaffas till förmån för en blott tre månader lång frivillig soldatutbildning. Försvaret skall därefterbestå av frivilligt kontrakterade heltidsanställda soldater och ytterligare kontrakterade soldater som kan kallas in vid behov.

Sedan 1901 har det varit varje svensk mans plikt att försvara Sverige. Snart kommer det inte längre att vara så. Det kommer inte längre vara en plikt att försvara frihet, demokrati eller människovärde. Det kommer inte längre vara en lagstadgad självklarhet att om man lever som medborgare i Sverige och tar del av den frihet och de rättigheter som vårt land har att erbjuda, så har man också en skyldighet att stå upp för och skydda vårt samhälle i händelse av krig. Istället blir det en frivillighet att ställa upp för att försvara dessa värden. Det är högst beklagligt.  

Som medborgare har man inte enbart har att kräva sina rättigheter, det finns också plikter och skyldigheter i samhället att leva upp till.  Den grundinställningen och samhällssynen gör att tanken på ett frivilligt försvar rent principiellt får mig att rygga tillbaka. Tanken att man ska kunna avstå från att försvara det gemensamma och samtidigt ta del av de förmåner och rättigheter som andra riskerar livet för att skydda, gör mig illa till mods.

Visserligen påstås det att pliktsystemet endast förklaras vilande i fredstid och att den inte helt skall avskaffas. När kriget kommer och det inte längre råder fred är det dock för sent att börja massutbilda enligt en pliktlagstiftning. Vad tjänar det till att att återinföra plikten då fienden redan är här och Sverige är förlorat?  

Det finns fler argument för att behålla värnplikten förutom de rent principiella och etiska. Värnpliktssystemet garanterar exempelvis försvarsmaktens folkliga förankring och bredd. Den har visat sig högst betydelsefull och användbar när Sverige tidigare deltagit i internationella insatser. Svenska soldater har i många avseenden klarat sig betydligt bättre tack vare denna bredd än soldater från länder som saknar värnplikt.

Det svenska försvaret skall dessutom ha möjlighet att välja ut de som är bäst lämpade att försvara landet. Rätt man på rätt plats inom försvaret borde vara en självklarhet. Värnpliktsystemet strikt tillämpat är en garanti för detta.    

Det talas om att 50 000 soldater skall kunna sättas in inom en vecka när den nya organisationen är uppbyggd. Det är betydligt bättre än idag. Det finns dock inte någon motsättning i att behålla en allmän mönstrings- och värnplikt för att plocka ut de bäst lämpade till militärtjänst att utgöra ett brett och folkligt förankrat försvar. Vi kan därutöver ha kontraktsanställda soldater i beredskap som en typ av nationella snabbinsatsstyrkor vid sidan av de soldater som kontrakteras för utlandstjänst.

Fler borde göra värnplikt men med det nya systemet med tre månaders utbildning riskerar vi att hamna i en stuation där allt fler soldater kan allt mindre då frivilligutbildningen avses göras alldeles för kort.

KDU är emot att avskaffa värnplikten. Vi har värnpliktsrådet och det svenska folket på vår sida.  Svenskarnagår emot den rådande försvarspolitiken och hela 63 procent vill behålla värnplikten.Vi hoppas att företrädarna för riksdagspartierna inser vikten av folklig förankring i en så viktig fråga och att man är beredd att lyssna. I dagsläget har inte ett enda riksdagsparti sina väljare med sig när det gäller att avskaffa värnpliktssystemet. KDU och svenskarna vill behålla värnplikten.

Frihet, Familj, Flit och Företagsamhet – för ett förändrat KD

ffff_small

I torsdags skapade Jessica Nyberg och Erik Sjöberg en facebook om KD:s framtid. Gruppen heter Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet (FFFF) och har redan samlat 120 kristdemokratiska facebookanvändare.

FFFF har kommit till med anledning av den senaste debatt om kristdemokraternas framtid och jag har själv valt att gå med i gruppen. Precis som Erik Sjöstedt tydliggjort så är det inte fråga om en missnöjesrörelse. Vi brinner för kristdemokraterna men vi tar samtidigt framtidsdiskussionen om vårt parti på stort allvar och hoppas bli en gemensam kraft att räkna med i debatten om KD:s framtid.

Så här beskriver sig FFFF på facebook:

 

” En grupp för alla som vill arbeta för ett förändrat kristdemokratiskt parti, med en genomtänkt borgerlig samhällssyn, som inte strävar efter att trängas i den socialliberala mittenfåran eller att ”egga gamla kds:are”.”

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers har skrivit ett mycket läsvärt inlägg där han utvecklar sin framtidsvision för Kristdemokraterna.

Charlie Weimers: En ny kristdemokrati – Bakgrund och skiss 

Läs fler inlägg om KD:s framitd:

PJ Anders Linder: Med KD för frihet eller förmynderi?

Jessica Nyberg: Trångt i mittens rike

Erik Sjöstedt: Hjälp till självhjälp

Charlie Weimers: Gå direkt till folket utan att passera Marieberg

Roland Poirier Martinsson: Kd:s experiment har nått vägs ände

Putin, Stalin och Tingeling

Utvecklingen i Ryssland har minst sagt varit orande. Putin och Medvedev styr Ryssland i ett allt fastare grepp, pressfriheten har rullats tillbaka och kriget i Georgien tillsammans med Ryssland rustningspolitik har fått omvärlden att fundera på vad Ryssland egentligen strävar efter. 

Under Putins tid vid makten har man börjat ompröva historiebeskrivningen av Josef Stalin. Stalin beskrivs numer i ryska skolböcker i positiva ordalag för sina ”heroiska” insatser under andra världskriget och för hans positiva betydelse  för unionens modernisering.

För bara några månader sedan gjorde dessutom den ryska säkerhetstjänsten SFB ett skrämmande tillslag mot människorättsorganisationen Memorial  då man beslagtog 20 års arbete och dokumentation om övergeppen som skedde i Sovjet under Stalintiden. Man beräknar att 20 miljoner människor dödades i den sovjetiska förtryckarregimens namn under ”Den stora terrorn”  mellan 1920 och 1953. Vad är syftet med denna historierevision? Varför skall dokumenten beslagtas och övergeppen döljas? Endast den gamle KGB-agenten Putin sitter förmodligen inne med det fulla svaret.

Ryssland förvandlas till ett alltmer ofritt land och man drar sig inte för att visa upp dikataturfasoner.

Ett komiskt exempel:

Ryska ambassadens kraftfulla protester mot pausunderhållningen i den svenska melodifestivalen. Snacka om brist på självdistans bland de ryska makthavarna.

Rysk vrede mot SVT:s Tingeling

CBN News: Om Sverige och radikal islam

Det är intressant att se hur mediebilden av Sverige skiljer sig utomlands jämfört med hemma i Sverige. Det är en skrämmande bild som CBN News målar upp om hur radikal islam får allt starkare fotfäste i vårt land. Det är ett inslag som förhoppningsvis får några av oss att tänka till. Inslaget visar inte minst hur vänstern och de radikala islamisterna spelar rakt i händerna på Sverigedemokraterna. Inslaget är med andra ord skrämmande på flera sätt.

Alf Svensson: ”Tolgfors försvarspolitik orimlig”

Kristdemokraternas förre partiledare Alf Svensson lyfter upp försvarsfrågan till debatt i Dagens Nyheter. Alf Svensson skriver tillsammans med kristdemokraten Mikael Oscarsson att försvarsminister Sten Tolgfors ”driver fram en orimlig försvarspolitik”. Det orimliga som avses den här gången är att moderaternas Sten Tolgfors håller på att frånhända sig förmågan att med flyg försvara Sveriges huvudstad. Ärna föreslås läggas ned som militär flygplats. I och med nedläggningarna av Uppsala Garnison står Sveriges huvudstad och ca 3 miljoner svenskar inom kort utan flygförsvar. Det är skrämmande. Som tur är finns det kristdemokrater som vågar ryta ifrån! 

” I debatten tycks det ibland som om historien skulle ha tagit slut. Såsom det är nu – så kommer det alltid att vara. Men vi har inga garantier för att den stabilitet vi nu upplever i vårt närområde för evigt ska bestå. Stora och dramatiska förändringar har till exempel redan skett i Ryssland.

Vi har visserligen inte något emot nyheten att några av Försvarets stridsvagnar nu stationeras på Gotland. Som många andra var vi förvånade när Gotland tidigare lämnades utan egen, tillräcklig försvarskapacitet. Men detta är inte en ursäkt för att nu lämna huvudstaden utan flygförsvar.”

Läs hela Alf Svenssons och Mikael Oscarsson debattartikel: Tolgfors driver fram en orimlig försvarspolitik

Värdeorienterat, modernt och borgerligt

”Ett värdeorienterat, modernt och borgerligt parti”. Så beskrev Charlie Weimers sin framtidsvision för Kristdemokraterna i Sveriges Radio Studio ett tidigare idag. Kristdemokraterna behöver bli tuffare och tydligare för att nå ut med sin politik. Vi är många som delar Charlies framtidsvision.

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers anser att Kristdemokraterna ska vara:

Värdeorienterat – men icke konfessionellt
Modernt – men inte socialliberalt
Borgerligt – men inte allmänborgerligt 

Lyssna på Sveriges Radio: Om Kristdemokraterna

Läs Charlie Weimers blogg

Brinn i helvetet, borgarsvin, kvinnohatare…

dsc001772
Så här såg Kristdemokraternas och KDU:s partikansli ut imorse.   

Om kristdemokratisk politik gör oss till borgarsvin i ungsocialisternas ögon så är det förmodligen att betrakta som något positivt. I såna fall är vi stolta över att få vara borgarsvin. Tack för komplimangen! Uppmaningen ”Brinn i helvetet” känns betydligt mindre smickrande men även det går möjligtvis att betrakta som något positivt i den extrema vänsterns förvridna världsbild.

Det känns dock ironiskt att vänstern valde att skriva ordet ”KVINNOHATARE” på fönstret till Kristdemokratiska kvinnoförbundet. På självaste internationella kvinnodagen dessutom. Hur tänkte man där?

Det vore bra om den unga vänstern kunde sluta skriva ord som ”kvinnohatare” och ”borgarsvin” på annans egendom. Det skulle ge polisen  möjlighet att utreda allvarligare brott som kvinnomisshandel, våldtäkter och hedersrelaterat våld istället för att jaga ouppfostrade socialister som ägnar sig åt skadegörelse.

Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet hoppas att den dagen kommer då socialister låter polisen ägna sig åt att sätta dit män som hatar kvinnor istället för att själva uppta polisens all tid och resurser.

KDU fortsätter att stå upp för våra frihetliga och traditionella värderingar!

Kristdemokraterna i Stockholm Stad kräver höjda försvarsanslag

Kristdemokraterna i Stockholm Stad kräver höjda anslag till försvarsmakten! Det beslutades på Kristdemokraterna i Stockholm Stads distriktsstämma i lördags. Beslutet antogs med anledning av en motion skriven av KDU Östermalms Joakim Oldmark och efter yrkande från mig själv. Bra att ett tungt partidistrikt som Stockholm nu sätter ner foten i försvarsfrågan och visar partiledningen vad man vill.

Partiledningen har mandat att agera med kraft och tydlighet för att stärka det svenska försvaret.