Grattis MUF Stockholm 100 år!

tina-ghasemi

Tina Ghasemi (muf) och Christian Carlsson (kdu)

I helgen höll Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm distriktsstämma. Ordförandeval stod i fokus men framförallt så firade MUF 100 år av verksamhet i Stockholm. Igår besökte jag därför förbundets högtidsbankett för att gratulera och överlämna en present till MUF:s distriktsordförande Tina Ghasemi. Som ordförande för KDU Stockholm Stad riktade jag ett stort grattis till Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm för dess 100 års jubileum men också till Tina för distriktets omval av henne som ordförande.

Det är onekligen mycket som skiljer dagens moderata ungdomsförbund från 1908 års Ungsvenska förbundet och andra föregångare som Ungsvenskarna och Högerns ungdomsförbund. Som ung kristdemokrat önskar man att dagens MUF stått fast vid fler av de profilfrågor som man ansåg vara viktiga i förbundets ungdom.

Då tillskillnad från nu talades exempelvis om gemensamma värderingar, religionens, familjens och gemenskapers betydelse. Värnandet av monarkin och försvaret var självklarheter. Det vore fel att påstå att MUF:s ordförande Niklas Wykman driver dessa frågor med samma intensitet som sina föregångare.

Moderata Ungdomsförbundet har dock förblivit en stark försvarare av enskild äganderätt och företagsamhet. Förbundet har också alltid fört en hård kampen mot socialism och kommunism och det har man gjort sedan långt innan vårt fantastiska KDU ens var bildat. Detta hedrar moderata ungdomsförbundet och det kändes därför naturligt för mig som ordförande för Stockholms viktigaste ungdomsförbund att uppmärksamma mina allianskollegor i MUF Stockholm på högtidsdagen.   

Stort tack till Tina och MUF Stockholm för det varma mottagandet och för att KDU Stockholm Stad fick möjlighet att delta i festligheterna. Vi ser fram emot ett gott samarbete inför de kommande valen.

Christian Carlsson, Ordförande KDU Stockholm Stad