Uppmaning till statsministern

KDU Stockholm Stads distriktsstämma som hölls torsdagen den 19 februri beslutade att rikta en uppmaning till Sveriges statsminister.

Sveriges försvar står inför stora utmaningar. Ett problem är att många av de viktiga beslut ska fattas, och har under lång tid fattats, av oansvariga politiker utan någon som helst förankring eller erfarenhet från försvaret. Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors (m) är vapenvägrare och vår tidigare försvarsminister Leni Björklund (s) ska ha haft som främsta mål för sin försvarspolitik att lägga ned det svenska försvaret. Det är inget annat än ett hån mot det svenska försvaret, vår yttersta garant för frihet, demokrati och människovärde.

Att ha en försvarsminister utan förståelse för försvaret fungerar inte. Försvarsfrågan är alltför viktig för att statsministrar ska kunna spela roulette med oerfarna politiker. Därför beslutade KDU Stockholm Stads distriktsstämma att rikta en uppmaning till Sverige statsminister Fredrik Reinfeldt att utse en försvarsminister med förankring och erfarenhet från försvaret så snart tillfälle ges.