Stödinsatser efter utlandstjänst

Sveriges försvar ska ha såväl en nationell som internationell karaktär. En av försvarsmaktens uppgifter är sprida och bevara fred runtom i världen. Det innebär att svenska soldater kastas in i krisområden där man tvingas ta risker med livet som insats varje dag.

Vi möter nu ökade krav på fredsframtvingande insatser bland annat i Darfur och Kongo. Regeringens ambitioner när det gäller internationella operationer har dessutom ökat. Det innebär att svenska soldater framöver kan väntas strida mot fiender som har tillgång till flygvapen, artilleri och avancerad teknik. KDU Stockholm Stad ställer sig frågan om det svenska samhället är redo att ta hand om konsekvenserna av den typen av missioner? Hur står vårt samhälle berett när soldater kommer hem i blågula kistor och andra blivit fysiskt och psykiskt handikappade för livet. Kan vi ta hand om våra hemkomna soldater på ett värdigt sätt? Garanterar vi idag att soldaterna ges psykisk hjälp, fysisk rehabilitering och en hållbar framtid när det enda vi får höra om försvaret är om alla oansvariga nedskärningar?

Utlandstjänst ger soldaterna problem. Redan idag får en av åtta soldater i utlandstjänst psykiska och fysiska problem och då består de svenska insatserna idag mestadels av patrullering och bevakning.  Så många som 25 % av de utlandsplacerade har rapporterat in sådana problem. Det handlar om problem med anpassning, depression, ångest och personlighetsstörningar och fysiska skador i rygg, nacke, axlar och knän.

Om Sverige skickar stridande förband utomlands så måste vi förbereda oss på hjältebegravningar, social utslagning, kidnappning och diplomatiska kriser. Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa våra medmänniskor i omvärlden, men det vore oansvarigt att skicka trupper i strid om vi inte klarar att ta konsekvenserna av detta.

Krig utkämpas av människor. Det är människor som skickas ut i strid. När de kommer hem måste vi därför se till att våra soldater får det stöd de behöver och den värdighet de förtjänar. KDU Stockholm Stad anser därför att Sverige måste mobilisera nödvändiga resurser och stödinsatser för att ta hand om soldaterna vid och efter hemkomsten från utlandstjänst. De nya uppdrag som ålagts försvaret måste dessutom innebära att extra finansiella medel skjuts till det svenska försvaret. 

kopia-av-carlsson1

Christian Carlsson, ordförande KDU Stockholm Stad

Andreas Braw, ledamot KDU Östermalm