KDU Stockholm Stads distriktsstämma 2009

KDU Stockholm Stad har haft distriktsstämma. Igår valdes ny distriktsstyrelse, motioner behandlades och distriktets toppkandidater inför valet 2010 utsågs.  Det blev en trevlig kväll med många nya medlemmar, flera motioner och en stämmomiddag som guldkantades av flera hedersutmärkelser till särskilt betydande medlemmar för distriktet! Inte minst så valde distriktsstämman att rikta en uppmaning till Sveriges statsminister!

Stämman startade kl 17.00 med semlor och mingel på KDU-kontoret i Gamla Stan. Därefter följde ett anförande av KDU:s vice ordförande Ebba Busch ifrån Uppsala som fanns på plats för att tala om hennes kandidatur till Europaparlamentsvalet. Ebba satt också som mötesordförande under kvällen och skötte den uppgiften galant!

KDU Stockholm Stad beslutade att verka för en upprustning av nationens psykvård och en nollvision för hemlöshet. Vi tog ställning för att inga svenska trupper avsiktligt skall sändas i strid utomlands innan Sverige mobiliserat tillräckliga resurser för att ta hand om soldaterna vid och efter hemkomsten. Dessutom vill distriktet verka för ett starkt skydd av den personliga integriteten och utreda myndigheters skyldighet att lämna ut uppgifter i allmän handling i form av massutlämnande till privatpersoner.   

Det känns jättekul att ha fått fortsatt förtroende att leda KDU Stockholm Stad som ordförande även under nästa verksamhetsår. Jag är stolt över vad distriktet presterat under det gångna året. Vi utgör ett starkt team som delar ett gemensamt mål, en vision om att KDU skall betraktas som det sjävklara alternativet för borgerliga ungdomar i Stockholm. Distriktet har dessutom som ambition att inom kort vara Sveriges största KDU-distrikt. Det är bara en tidsfråga.

Vid min sida i distriktets presium har jag under det här verksamhetsåret vice ordförande Madeleine Stjernstöm och andre vice ordförande Oscar Natt och Dag. Det är en konstellation som jag tor stenhårt på och jag ser fram emot arbetet tillsammans med dem och resten av den nyvalda styrelsen. Till ordinarie ledamöter i den nya distriktssttrelsen valdes, Emil Svensson, Jacob Albertsson, Joy Dison, Erik Antilla, Karl E. Eriksson och Arash Asadi.

Den nya styrelsen är ung och mycket lovande. Den består av massor av politiska talanger som är grymt taggade att föra ut kristdemokratisk politik om personlig frihet, starka familjer, trygghet och säkerhet samt det okränkbara människovärdet. KDU Stockholm Stad har alla förutsättningar att överträffa det goda arbete som gjordes inom distriktet under föregående verksamhetsår. 

Distriktet valde dessutom att nominera ett komplett förslag till KDU:s förbundsstyrelse 2009.  Av distriktets egna förmågor nominerades Rebecca Dison, Andreas Braw  och jag själv. Stämman utsåg också toppkandidater inför den kommande nomineringsprocessen med Kristdemokraterna inför valen 2010. Distriktsstämman utsåg mig som KDU Stockholm Stads förstanamn i kommun- och riksdagsvalet och organisationssekreterare Madeleine Blom som förstanamn i landstingsvalet. Det känns riktigt inspirerande att få ett så starkt stöd från distriktet. Nu är det bara att hoppas att partiet fortsätter trenden med att våga satsa ungt. Vi i KDU är beredda att jobba hårt! 

Efter förhandlingarna så väntade stämmomiddag och festligheter på Restaurang Drottninggatan i Stockholm där flera hedersutnämningar delades ut till särskilt betydelsefulla personer för distriktet. Utmärkelsen ”Årets Rookie 2008” tilldelades KDU-Östermalms nuvarande ordförande Emil Svensson, ”KDU Stockholm Stads organisatör 2008” tilldelades Madeleine Stjernström och den högt ärofyllda titeln ”Årets KDU Stockholm Stadare” gick till ingen mindre än Andreas Braw.

Andreas startade under året inte bara upp KDU Östermalm utan fick också snabbt lokalavdelningen att växa och bli beryktad över hela KDU Sverige. Dessutom har Andreas bidragit med ett stort mått av idealitet i distriktets arbete genom stora uppoffringar och ekonomiska bidrag till distriktets arbete och aktiviteter.

En alldeles speciell utmärkelse delades också ut till Sebastian Hillerström som efter 10 år i distriktsstyrelsen nu väljer att lämna densamma. Sebastian har varit medlem i KDU Stockholm Stad i drygt ett decennium och för hans betydelsefulla insatser och för att han i mångt och mycket kommit att personifiera KDU Stockholm Stad så tilldelades Sebastian utmärkelsen ”Mr. KDU Stockholm Stad”. En evig titel att bära med stor stolthet!

Ett stort tack till alla medlemmar som valde att dyka upp på distriktsstämman och för den trevliga kväll som vi hade tillsammans!