Högberg om den förvridna konsten

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers kritiserade för några dagar sedan konstfackstudenten Anna Odells klandervärda beteende då hon  i konstens namn lurade vårdpersonalen på Sankt Görans sjukhus genom att iscensätta ett fiktivt självmordsförsök. Hon upptog sjukvårdens tid med enda syfte att väcka debatt och få kalla det konst.

Skandalerna på konstfack fortsätter att rullas upp och KDU fortsätter kampen mot den flummiga kulturradikalismen. Den här gången är det KDU:s kulturpolitiske talesman David Högberg som skriver:

”Lagom till att det börjar lugna sig lite kring Anna Odell-fallet så läser jag om ännu ett “konstverk” från Konstfack. Artikeln i DN handlar om att kulturministern har blivit rasande över en film som ställts ut som videokonst på mässan Market. Filmen i fråga visar hur en Konstfackelev sprejar stora mängder graffiti i en tunnelbanevagn samt krossar en av vagnens rutor. “Verket” var elevens examensprojekt från sin femåriga utbildning.”

”Att någon begår lagbrott blir inte konst bara för att det förekommer i samhället. Och statliga institutioner (Konstfack) ska inte understödja och uppmuntra grov skadegörelse om så personen har sysslat med det sedan denne var två år.

Graffiti är en konstart, men det innebär på intet sätt att det är ett konstverk att förstöra en tunnelbanevagn.”

Läs David Högbergs: Kejsarens förargelseväckande beteende blev påpekat