Regeringen tar ansvar för Sveriges framtid

energiuppgorelse

Kristdemokraterna har banat väg för en historisk energiuppgörelse. Göran Hägglunds utsepel förra fredagen om att öppna upp för nya kärnkraftverk i Sverige ledde fram till att ett enat Allians för Sverige idag kunde visa svenska folket att man är beredd att ta ansvar för Sveriges framtid.

Efter 30 år av borgerlig oenighet i kärnkraftsfrågan och centerpartistiskt motstånd så har nu de fyra borgerliga partierna kommit överens. Avvecklingslagen för kärnkraft avskaffas och förbudet för byggande av nya kärnkraftsverk tas bort. Regeringen öppnar upp för svensk industri att bygga tio nya reaktorer i takt med att de gamla fasas ut.

Dagens beslut ger långsiktiga förutsättningar för svensk industri vilket onekligen varit efterfrågat. Det är ett beslut som är nödvändigt för den elintensiva industrin, för jobben i vårt land och inte minst så har det förutsättningar att påverka människors privatekonomi i positiv riktning.

Dessutom innebär uppgörelsen att man tar ansvar för klimatet och miljön. Regeringen väljer att kraftigt satsa på en utbyggnad av vindkraftverk för att påskynda processen att öka andelen förnybar energi.

Den energimix som presenterades idag bestående av kärnkraft, vatten och vind är framtidsinriktad och ansvarsfull.