KDU presenterade rättspolitik

I helgen presenterade KDU:s rättspolitiska talesman Sara Skyttedal en rättspolitisk rapport under Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar. Rapporten är att betrakta som ett inspel i debatten när det gäller Kristdemokraternas arbete med att ta fram en ny rättspolitik.

KDU:s rättspolitik sätter brottsoffret i centrum, den ser skipande av rättvisa som ett självändamål och den vill att brotsoffrets perspektiv ska spela in vid utdömandet av straff. KDU vill se dubbelt så många poliser år 2020 än vad vi har idag, hårdare straff, starkare vittnesskydd och en statlig garanti för skadestånd till brottsoffer. 

Läs hela Sara Skyttedals rapport: Fokus på brottsoffrets perspektiv