Kristdemokraterna satsar på kärnkraft

20081128_234711_0

Kristdemokraterna och Göran Hägglund satsar nu på kärnkraften för att trygga Sveriges framtida energibehov!  Bra initiativ. Göran Hägglund skrev på DN-debatt i fredags om kd:s nya energipaket. Det handlar bland annat om att avskaffa förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige.

Ny kärnkraft behövs i Sverige och besluten om nya kärnkraftverk måste tas redan de närmsta åren om byggandet ska hinnas färdigt innan nuvarande reaktorer börjar stängas ned, om ca 20 år. I energipaketet finns för övrigt en fortsatt ambition om att satsa på förnyelsebar energi. Det är positivt.

Kristdemokraterna tar tydligt ansvar för landets framtida energiförsörjning.

Läs mer på DN- debatt: Ny kärnkraft behövs för Sveriges elbehov