General om försvarsbantningen: Oansvarigt

Oansvarig, orealistik och osolidarisk. Så skrev generallöjtnant Johan Kihl, Per Egon Johansson och Dag Sundström om den kommande bantningen av försvaret på SVD Brännpunkt. Det är en mycket läsvärd debattartikel som kritiserar Sveriges sätt att överlåta det säkerhetspolitiska ansvaret åt våra nordiska grannar. 

Läs debattartikeln: General: ”Oansvarigt”