Weimers: Sluta fega om LAS

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers riktar en uppmaning till Kristdemokraterna på Newsmill. ”Sluta fega om LAS” lyder uppmaningen. Det är även namnet på artikeln.

En reformerad lag om anställningsskydd (LAS) och dess turordningsregler skulle innebära att färre företag  tvingades säga upp nyanställd personal som är särskilt viktig, bara för att LAS föreskriver det. En reformering skulle tillsammans med fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter dessutom kunna leda till ett definitivt slut på den arbetsmarknadspolitik som under lång tid av socialdemokratiskt styre stängt ute de som saknat jobb och snabbt kastat ut de som försökt ta sig in på arbetsmarknaden.

Unga människor är särskilt drabbade av regleringerna i LAS. Dessutom behöver Sverige bli företagsammare och för det behöver vi ett mer gynnsamt småföretagarklimat. Ytterligare en aspekt är att dagens LAS får många mäniskor att stanna kvar på sina arbetsplatser trots att de vantrivs bara för att de vet att turordningreglerna riskerar att hålla dem utanför arbetsmarknaden om de en gång lämnat sin arbetsplats. Det bidrar förutom att människor mår dåligt till en osund cementering som motverkar den flexibilitet på arbetsmarknaden som Sverige skulle behöva. 

KDU efterfterlyser fler undantag i lagens turordningsregler. Det är därför som Weimers uppmaning till Kristdemokraterna är att sluta fega om LAS. Kristdemokraterna har fantastiskt många bra förslag för att skapa ett bättre företagsklimat. En reformering av LAS skulle inte bara bra utan också tydligt och kraftfullt. Det skulle sända helt rätt signaler till landets småföretagre, om partiet bara vågar..

Läs Charlie Weimers på Newsmill: Sluta fega om LAS

På Newsmill: En riktig rojalist ifrågasätter inte Kronprinssessans val

victoria_danielfoto: Kungliga Hovstaterna

Idag publicerade jag en debattartikel på nyhetssajten Newsmill om det svenska kungahuset och monarkin med anledning av Kronprinssessans förlovning. Debattartikeln är ett svar på Dag Elfströms artikel ”Westling är slutet för ätten Bernadotte”.

Läs debattartikeln: ”En riktig rojalist ifrågasätter inte Kronprinssessans val”.

”I går var en stor dag för Sverige. En kunglig förlovning ägde rum i Konungariket. Sveriges blivande drottning valde sin blivande make. Hon har fått Konungens och regeringens medgivande. Kronprinssessan Victoria ska gifta sig. En sådan glädjande nyhet har fått svenska folket att hurra, och det med rätta!

Igår var en glädjens dag. Som rojalist av hela mitt hjärta och in i själen så gläds jag med det nyförlovade paret. Jag hyser största respekt och förtroende för Kronprinssessan och därmed respekterar jag också hennes val av gemål. Det finns de rojalister som känner en oro för att det svenska kungahuset ska komma att bli alltför ”folkligt” när en man utan börd tillåts gifta sig med Kronprinssessan av Sverige. Olyckskorpar har till och med talat om ”Slutet för ätten Bernadotte”. En av dessa är min kristdemokratiske kollega Dag Elfström.

Olyckskorparna kraxar, men de har fel. Daniel Westling innebär långt ifrån slutet för ätten Bernadotte, tvärtom. Det stämmer visserligen att vi tidigare inom svensk monarki haft en tradition av att den kungliga ätten endast kunnat föras vidare av män. Från och med 1980 års ändring av successionsordningen så tillkommer dock successionsrätten den äldsta manliga eller kvinnliga efterkommande till Karl XIV Johans avkomling i rakt nedstigande led, Carl XVI Gustaf. Detta måste naturligtvis också få konsekvenser för hur ätten ska kunna föras vidare.

I och med förändringen i successionsordningen måste ätten Bernadotte låtas föras vidare av både manliga och kvinnliga tronföljare. Att efter förändringen av successionsordningen och övergången till en fullt kognatisk tronföljd hävda ett strikt upprätthållande av det agnatiska släktbegreppet för ätten Bernadotte faller på sin egen orimlighet. Det var knappast vad lagstiftaren avsåg med lagändringen, att vår blivande Drottning av Sverige skulle förvägras rätten att föra ätten Bernadotte vidare.

Dag Elfströms befarade ”Dynasti Westling” förminskas därmed till en illusion. Med full kognatisk tronföljd kommer den blivande drottningens barn att tillhöra ätten Bernadotte och det är inom ätten Bernadotte som tronen även fortsatt kommer att ärvas.

Jag försvarar inte på vilket sätt som prins Carl Philip retroaktivt berövades sin titel som Sveriges tronarvinge. Den nuvarande ordningen med full kognatisk tronföljd är dock här för att stanna och det är den ordningen som bör bestå.

Dag Elfström uttrycker också en oro för ett alltför ”folkligt” och vardagligt kungahus. Oron i sig är befogad. Ett vardagligt kungahus skulle vara olyckligt för Sverige. Monarkins förträffliga styrka ligger i att den står över parlamentarism och den grå vardagen. Styrkan i monarkin ligger i att den är en enande kraft och symbol för hela nationen, en institution att samlas kring och sluta upp bakom i svåra tider. Carl XVI Gustafs insatser under Tsunamikatastrofen och den enande kraft som det svenska kungahuset då visade att man utgör är bara ett exempel på monarkins förtäfflighet. En sådan kraft och överhet kan naturligtvis inte falla in i en alltför hög grad av folklighet eller vardaglighet utan att tappa sin förenande styrka.

Den kraxande korpen har dock fel när han hävdar att Kronprinssessans val av Daniel Westling automatiskt kommer att leda till ett förfolkligande av Kungahuset. Monarkins framtid avgörs inte av om Kronprinssessan väljer en man av börd eller en man av folket. Det avgörs utifrån hur representanterna för kungahuset uppträder och framförallt i vilka sammanhang de uppträder. Det handlar också om vilka ceremoniella befogenheter som riksdagen är beredd att ge kungahuset och möjligtvis också om vilka befogenheter som riksdagen är beredd att ge tillbaka.

Graden av folklighet avgörs inte minst utifrån vilka värderingar som kungahuset förmedlar. Hellre en man av folket med de rätta värderingarna att på ett traditionellt sätt företräda Sverige, än någon av börd som saknar dessa. Elfström tycks glömma bort att Westling genomgått en lång prövning och att han nu fått Carl XVI Gustafs godkännande att gifta sig med Kronprinssessan. Elfstöm bör sätta större tilltro till Kronprinssessans omdöme att välja make.

Det svenska kungahuset skall naturligtvis vara traditionellt. Det mår den svenska monarkin bra av och det är bra för Sverige. Däremot har jag svårt att förstå de rojalister som på den stora dagen ifrågasatte Kronprinssessans val av gemål istället för att framföra sina gratulationer och fira hennes förlovningsdag. Det känns för mig som ett ovärdigt beteende gentemot Kronprinssessan.

Kronprinssessan Victoria har nu valt sin blivande make. Kungen har välkomnat Daniel Westling in i familjen Bernadotte. Svenska folket ser fram emot att förhoppningsvis se en framtida regent födas inom det stundande äktenskapet mellan Kronprinssessan och Westling. Det är en stor dag för svensk monarki som jag tillsammans med viktorianska rojalister firat och fortsätter fira. Det är beklagligt att monarkister som Dag Elfström inte väljer att delta i vårt firande eller visar Kronprinssessan sin lojalitet.” 

Christian Carlsson
Ordförande KDU Stockholm Stad
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Grattis MUF Stockholm 100 år!

tina-ghasemi

Tina Ghasemi (muf) och Christian Carlsson (kdu)

I helgen höll Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm distriktsstämma. Ordförandeval stod i fokus men framförallt så firade MUF 100 år av verksamhet i Stockholm. Igår besökte jag därför förbundets högtidsbankett för att gratulera och överlämna en present till MUF:s distriktsordförande Tina Ghasemi. Som ordförande för KDU Stockholm Stad riktade jag ett stort grattis till Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm för dess 100 års jubileum men också till Tina för distriktets omval av henne som ordförande.

Det är onekligen mycket som skiljer dagens moderata ungdomsförbund från 1908 års Ungsvenska förbundet och andra föregångare som Ungsvenskarna och Högerns ungdomsförbund. Som ung kristdemokrat önskar man att dagens MUF stått fast vid fler av de profilfrågor som man ansåg vara viktiga i förbundets ungdom.

Då tillskillnad från nu talades exempelvis om gemensamma värderingar, religionens, familjens och gemenskapers betydelse. Värnandet av monarkin och försvaret var självklarheter. Det vore fel att påstå att MUF:s ordförande Niklas Wykman driver dessa frågor med samma intensitet som sina föregångare.

Moderata Ungdomsförbundet har dock förblivit en stark försvarare av enskild äganderätt och företagsamhet. Förbundet har också alltid fört en hård kampen mot socialism och kommunism och det har man gjort sedan långt innan vårt fantastiska KDU ens var bildat. Detta hedrar moderata ungdomsförbundet och det kändes därför naturligt för mig som ordförande för Stockholms viktigaste ungdomsförbund att uppmärksamma mina allianskollegor i MUF Stockholm på högtidsdagen.   

Stort tack till Tina och MUF Stockholm för det varma mottagandet och för att KDU Stockholm Stad fick möjlighet att delta i festligheterna. Vi ser fram emot ett gott samarbete inför de kommande valen.

Christian Carlsson, Ordförande KDU Stockholm Stad

Uppmaning till statsministern

KDU Stockholm Stads distriktsstämma som hölls torsdagen den 19 februri beslutade att rikta en uppmaning till Sveriges statsminister.

Sveriges försvar står inför stora utmaningar. Ett problem är att många av de viktiga beslut ska fattas, och har under lång tid fattats, av oansvariga politiker utan någon som helst förankring eller erfarenhet från försvaret. Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors (m) är vapenvägrare och vår tidigare försvarsminister Leni Björklund (s) ska ha haft som främsta mål för sin försvarspolitik att lägga ned det svenska försvaret. Det är inget annat än ett hån mot det svenska försvaret, vår yttersta garant för frihet, demokrati och människovärde.

Att ha en försvarsminister utan förståelse för försvaret fungerar inte. Försvarsfrågan är alltför viktig för att statsministrar ska kunna spela roulette med oerfarna politiker. Därför beslutade KDU Stockholm Stads distriktsstämma att rikta en uppmaning till Sverige statsminister Fredrik Reinfeldt att utse en försvarsminister med förankring och erfarenhet från försvaret så snart tillfälle ges.

Stödinsatser efter utlandstjänst

Sveriges försvar ska ha såväl en nationell som internationell karaktär. En av försvarsmaktens uppgifter är sprida och bevara fred runtom i världen. Det innebär att svenska soldater kastas in i krisområden där man tvingas ta risker med livet som insats varje dag.

Vi möter nu ökade krav på fredsframtvingande insatser bland annat i Darfur och Kongo. Regeringens ambitioner när det gäller internationella operationer har dessutom ökat. Det innebär att svenska soldater framöver kan väntas strida mot fiender som har tillgång till flygvapen, artilleri och avancerad teknik. KDU Stockholm Stad ställer sig frågan om det svenska samhället är redo att ta hand om konsekvenserna av den typen av missioner? Hur står vårt samhälle berett när soldater kommer hem i blågula kistor och andra blivit fysiskt och psykiskt handikappade för livet. Kan vi ta hand om våra hemkomna soldater på ett värdigt sätt? Garanterar vi idag att soldaterna ges psykisk hjälp, fysisk rehabilitering och en hållbar framtid när det enda vi får höra om försvaret är om alla oansvariga nedskärningar?

Utlandstjänst ger soldaterna problem. Redan idag får en av åtta soldater i utlandstjänst psykiska och fysiska problem och då består de svenska insatserna idag mestadels av patrullering och bevakning.  Så många som 25 % av de utlandsplacerade har rapporterat in sådana problem. Det handlar om problem med anpassning, depression, ångest och personlighetsstörningar och fysiska skador i rygg, nacke, axlar och knän.

Om Sverige skickar stridande förband utomlands så måste vi förbereda oss på hjältebegravningar, social utslagning, kidnappning och diplomatiska kriser. Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa våra medmänniskor i omvärlden, men det vore oansvarigt att skicka trupper i strid om vi inte klarar att ta konsekvenserna av detta.

Krig utkämpas av människor. Det är människor som skickas ut i strid. När de kommer hem måste vi därför se till att våra soldater får det stöd de behöver och den värdighet de förtjänar. KDU Stockholm Stad anser därför att Sverige måste mobilisera nödvändiga resurser och stödinsatser för att ta hand om soldaterna vid och efter hemkomsten från utlandstjänst. De nya uppdrag som ålagts försvaret måste dessutom innebära att extra finansiella medel skjuts till det svenska försvaret. 

kopia-av-carlsson1

Christian Carlsson, ordförande KDU Stockholm Stad

Andreas Braw, ledamot KDU Östermalm

KDU Stockholm Stads distriktsstämma 2009

KDU Stockholm Stad har haft distriktsstämma. Igår valdes ny distriktsstyrelse, motioner behandlades och distriktets toppkandidater inför valet 2010 utsågs.  Det blev en trevlig kväll med många nya medlemmar, flera motioner och en stämmomiddag som guldkantades av flera hedersutmärkelser till särskilt betydande medlemmar för distriktet! Inte minst så valde distriktsstämman att rikta en uppmaning till Sveriges statsminister!

Stämman startade kl 17.00 med semlor och mingel på KDU-kontoret i Gamla Stan. Därefter följde ett anförande av KDU:s vice ordförande Ebba Busch ifrån Uppsala som fanns på plats för att tala om hennes kandidatur till Europaparlamentsvalet. Ebba satt också som mötesordförande under kvällen och skötte den uppgiften galant!

KDU Stockholm Stad beslutade att verka för en upprustning av nationens psykvård och en nollvision för hemlöshet. Vi tog ställning för att inga svenska trupper avsiktligt skall sändas i strid utomlands innan Sverige mobiliserat tillräckliga resurser för att ta hand om soldaterna vid och efter hemkomsten. Dessutom vill distriktet verka för ett starkt skydd av den personliga integriteten och utreda myndigheters skyldighet att lämna ut uppgifter i allmän handling i form av massutlämnande till privatpersoner.   

Det känns jättekul att ha fått fortsatt förtroende att leda KDU Stockholm Stad som ordförande även under nästa verksamhetsår. Jag är stolt över vad distriktet presterat under det gångna året. Vi utgör ett starkt team som delar ett gemensamt mål, en vision om att KDU skall betraktas som det sjävklara alternativet för borgerliga ungdomar i Stockholm. Distriktet har dessutom som ambition att inom kort vara Sveriges största KDU-distrikt. Det är bara en tidsfråga.

Vid min sida i distriktets presium har jag under det här verksamhetsåret vice ordförande Madeleine Stjernstöm och andre vice ordförande Oscar Natt och Dag. Det är en konstellation som jag tor stenhårt på och jag ser fram emot arbetet tillsammans med dem och resten av den nyvalda styrelsen. Till ordinarie ledamöter i den nya distriktssttrelsen valdes, Emil Svensson, Jacob Albertsson, Joy Dison, Erik Antilla, Karl E. Eriksson och Arash Asadi.

Den nya styrelsen är ung och mycket lovande. Den består av massor av politiska talanger som är grymt taggade att föra ut kristdemokratisk politik om personlig frihet, starka familjer, trygghet och säkerhet samt det okränkbara människovärdet. KDU Stockholm Stad har alla förutsättningar att överträffa det goda arbete som gjordes inom distriktet under föregående verksamhetsår. 

Distriktet valde dessutom att nominera ett komplett förslag till KDU:s förbundsstyrelse 2009.  Av distriktets egna förmågor nominerades Rebecca Dison, Andreas Braw  och jag själv. Stämman utsåg också toppkandidater inför den kommande nomineringsprocessen med Kristdemokraterna inför valen 2010. Distriktsstämman utsåg mig som KDU Stockholm Stads förstanamn i kommun- och riksdagsvalet och organisationssekreterare Madeleine Blom som förstanamn i landstingsvalet. Det känns riktigt inspirerande att få ett så starkt stöd från distriktet. Nu är det bara att hoppas att partiet fortsätter trenden med att våga satsa ungt. Vi i KDU är beredda att jobba hårt! 

Efter förhandlingarna så väntade stämmomiddag och festligheter på Restaurang Drottninggatan i Stockholm där flera hedersutnämningar delades ut till särskilt betydelsefulla personer för distriktet. Utmärkelsen ”Årets Rookie 2008” tilldelades KDU-Östermalms nuvarande ordförande Emil Svensson, ”KDU Stockholm Stads organisatör 2008” tilldelades Madeleine Stjernström och den högt ärofyllda titeln ”Årets KDU Stockholm Stadare” gick till ingen mindre än Andreas Braw.

Andreas startade under året inte bara upp KDU Östermalm utan fick också snabbt lokalavdelningen att växa och bli beryktad över hela KDU Sverige. Dessutom har Andreas bidragit med ett stort mått av idealitet i distriktets arbete genom stora uppoffringar och ekonomiska bidrag till distriktets arbete och aktiviteter.

En alldeles speciell utmärkelse delades också ut till Sebastian Hillerström som efter 10 år i distriktsstyrelsen nu väljer att lämna densamma. Sebastian har varit medlem i KDU Stockholm Stad i drygt ett decennium och för hans betydelsefulla insatser och för att han i mångt och mycket kommit att personifiera KDU Stockholm Stad så tilldelades Sebastian utmärkelsen ”Mr. KDU Stockholm Stad”. En evig titel att bära med stor stolthet!

Ett stort tack till alla medlemmar som valde att dyka upp på distriktsstämman och för den trevliga kväll som vi hade tillsammans!

Publicerat i KDU

Stoppa stenkastarna

Svenska Dagbladet rapporterar idag om hur stenkastande ungdomar under gårdagen gjort upplopp och anlagt bränder i Stockholmsförorten Tensta. Mellan 40 och 50 ungdomar ska ha härjat, bränt bänkar och kastat brinnande föremål. När räddningstjänsten anlände till skadeplatserna möttes man av stenkast. Först efter någon timme lyckades polisen åter skapa ordning. Våldsamheterna var planerade. Polisen hittade exempelvis ett lager med stenar på en gångbro vilket man betraktar som förberedelse till grov misshandel.  

Vad det är som fått ungdomarna att kasta sten är oklart. Oavsett vad så är deras agerande förkastligt och helt oförsvarligt. Vare sig arbetslöshet, drogmissbruk, trasiga familjeförhållanden eller missnöje med den förda integrationspolitiken skulle någonsin kunna berättiga ett så klandervärt beteende. 

Det är dessvärre inte första gången förortsungdomar beter sig på liknande sätt. Brandkårs- och ambulanspersonal har även tidigare mötts av stenkastande ungdomar på olika platser i vårt land. För en tid sedan besköts tunelbanestationen i Rinkeby med fyrverkeriraketer.

Stoppa stenkastarna! Våldsverkarna måste mötas med rättsordningens fulla kraft. Förbrytarna skall gripas och dömas till ansvar. Att upprätthålla lag och ordning är en av statens absolut mest grundläggande uppgifter och behovet av fler poliser och mer resurser till åklagarväsendet är tydligt. Det är dags att visa beslutsamhet för att upprätthålla ordningen i Stockholms förorter.

 kopia-av-carlsson1

Christian Carlsson, Ordförande KDU Stockholm Stad

Högberg om den förvridna konsten

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers kritiserade för några dagar sedan konstfackstudenten Anna Odells klandervärda beteende då hon  i konstens namn lurade vårdpersonalen på Sankt Görans sjukhus genom att iscensätta ett fiktivt självmordsförsök. Hon upptog sjukvårdens tid med enda syfte att väcka debatt och få kalla det konst.

Skandalerna på konstfack fortsätter att rullas upp och KDU fortsätter kampen mot den flummiga kulturradikalismen. Den här gången är det KDU:s kulturpolitiske talesman David Högberg som skriver:

”Lagom till att det börjar lugna sig lite kring Anna Odell-fallet så läser jag om ännu ett “konstverk” från Konstfack. Artikeln i DN handlar om att kulturministern har blivit rasande över en film som ställts ut som videokonst på mässan Market. Filmen i fråga visar hur en Konstfackelev sprejar stora mängder graffiti i en tunnelbanevagn samt krossar en av vagnens rutor. “Verket” var elevens examensprojekt från sin femåriga utbildning.”

”Att någon begår lagbrott blir inte konst bara för att det förekommer i samhället. Och statliga institutioner (Konstfack) ska inte understödja och uppmuntra grov skadegörelse om så personen har sysslat med det sedan denne var två år.

Graffiti är en konstart, men det innebär på intet sätt att det är ett konstverk att förstöra en tunnelbanevagn.”

Läs David Högbergs: Kejsarens förargelseväckande beteende blev påpekat