Weimers: Sluta fega om LAS

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers riktar en uppmaning till Kristdemokraterna på Newsmill. ”Sluta fega om LAS” lyder uppmaningen. Det är även namnet på artikeln.

En reformerad lag om anställningsskydd (LAS) och dess turordningsregler skulle innebära att färre företag  tvingades säga upp nyanställd personal som är särskilt viktig, bara för att LAS föreskriver det. En reformering skulle tillsammans med fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter dessutom kunna leda till ett definitivt slut på den arbetsmarknadspolitik som under lång tid av socialdemokratiskt styre stängt ute de som saknat jobb och snabbt kastat ut de som försökt ta sig in på arbetsmarknaden.

Unga människor är särskilt drabbade av regleringerna i LAS. Dessutom behöver Sverige bli företagsammare och för det behöver vi ett mer gynnsamt småföretagarklimat. Ytterligare en aspekt är att dagens LAS får många mäniskor att stanna kvar på sina arbetsplatser trots att de vantrivs bara för att de vet att turordningreglerna riskerar att hålla dem utanför arbetsmarknaden om de en gång lämnat sin arbetsplats. Det bidrar förutom att människor mår dåligt till en osund cementering som motverkar den flexibilitet på arbetsmarknaden som Sverige skulle behöva. 

KDU efterfterlyser fler undantag i lagens turordningsregler. Det är därför som Weimers uppmaning till Kristdemokraterna är att sluta fega om LAS. Kristdemokraterna har fantastiskt många bra förslag för att skapa ett bättre företagsklimat. En reformering av LAS skulle inte bara bra utan också tydligt och kraftfullt. Det skulle sända helt rätt signaler till landets småföretagre, om partiet bara vågar..

Läs Charlie Weimers på Newsmill: Sluta fega om LAS

På Newsmill: En riktig rojalist ifrågasätter inte Kronprinssessans val

victoria_danielfoto: Kungliga Hovstaterna

Idag publicerade jag en debattartikel på nyhetssajten Newsmill om det svenska kungahuset och monarkin med anledning av Kronprinssessans förlovning. Debattartikeln är ett svar på Dag Elfströms artikel ”Westling är slutet för ätten Bernadotte”.

Läs debattartikeln: ”En riktig rojalist ifrågasätter inte Kronprinssessans val”.

”I går var en stor dag för Sverige. En kunglig förlovning ägde rum i Konungariket. Sveriges blivande drottning valde sin blivande make. Hon har fått Konungens och regeringens medgivande. Kronprinssessan Victoria ska gifta sig. En sådan glädjande nyhet har fått svenska folket att hurra, och det med rätta!

Igår var en glädjens dag. Som rojalist av hela mitt hjärta och in i själen så gläds jag med det nyförlovade paret. Jag hyser största respekt och förtroende för Kronprinssessan och därmed respekterar jag också hennes val av gemål. Det finns de rojalister som känner en oro för att det svenska kungahuset ska komma att bli alltför ”folkligt” när en man utan börd tillåts gifta sig med Kronprinssessan av Sverige. Olyckskorpar har till och med talat om ”Slutet för ätten Bernadotte”. En av dessa är min kristdemokratiske kollega Dag Elfström.

Olyckskorparna kraxar, men de har fel. Daniel Westling innebär långt ifrån slutet för ätten Bernadotte, tvärtom. Det stämmer visserligen att vi tidigare inom svensk monarki haft en tradition av att den kungliga ätten endast kunnat föras vidare av män. Från och med 1980 års ändring av successionsordningen så tillkommer dock successionsrätten den äldsta manliga eller kvinnliga efterkommande till Karl XIV Johans avkomling i rakt nedstigande led, Carl XVI Gustaf. Detta måste naturligtvis också få konsekvenser för hur ätten ska kunna föras vidare.

I och med förändringen i successionsordningen måste ätten Bernadotte låtas föras vidare av både manliga och kvinnliga tronföljare. Att efter förändringen av successionsordningen och övergången till en fullt kognatisk tronföljd hävda ett strikt upprätthållande av det agnatiska släktbegreppet för ätten Bernadotte faller på sin egen orimlighet. Det var knappast vad lagstiftaren avsåg med lagändringen, att vår blivande Drottning av Sverige skulle förvägras rätten att föra ätten Bernadotte vidare.

Dag Elfströms befarade ”Dynasti Westling” förminskas därmed till en illusion. Med full kognatisk tronföljd kommer den blivande drottningens barn att tillhöra ätten Bernadotte och det är inom ätten Bernadotte som tronen även fortsatt kommer att ärvas.

Jag försvarar inte på vilket sätt som prins Carl Philip retroaktivt berövades sin titel som Sveriges tronarvinge. Den nuvarande ordningen med full kognatisk tronföljd är dock här för att stanna och det är den ordningen som bör bestå.

Dag Elfström uttrycker också en oro för ett alltför ”folkligt” och vardagligt kungahus. Oron i sig är befogad. Ett vardagligt kungahus skulle vara olyckligt för Sverige. Monarkins förträffliga styrka ligger i att den står över parlamentarism och den grå vardagen. Styrkan i monarkin ligger i att den är en enande kraft och symbol för hela nationen, en institution att samlas kring och sluta upp bakom i svåra tider. Carl XVI Gustafs insatser under Tsunamikatastrofen och den enande kraft som det svenska kungahuset då visade att man utgör är bara ett exempel på monarkins förtäfflighet. En sådan kraft och överhet kan naturligtvis inte falla in i en alltför hög grad av folklighet eller vardaglighet utan att tappa sin förenande styrka.

Den kraxande korpen har dock fel när han hävdar att Kronprinssessans val av Daniel Westling automatiskt kommer att leda till ett förfolkligande av Kungahuset. Monarkins framtid avgörs inte av om Kronprinssessan väljer en man av börd eller en man av folket. Det avgörs utifrån hur representanterna för kungahuset uppträder och framförallt i vilka sammanhang de uppträder. Det handlar också om vilka ceremoniella befogenheter som riksdagen är beredd att ge kungahuset och möjligtvis också om vilka befogenheter som riksdagen är beredd att ge tillbaka.

Graden av folklighet avgörs inte minst utifrån vilka värderingar som kungahuset förmedlar. Hellre en man av folket med de rätta värderingarna att på ett traditionellt sätt företräda Sverige, än någon av börd som saknar dessa. Elfström tycks glömma bort att Westling genomgått en lång prövning och att han nu fått Carl XVI Gustafs godkännande att gifta sig med Kronprinssessan. Elfstöm bör sätta större tilltro till Kronprinssessans omdöme att välja make.

Det svenska kungahuset skall naturligtvis vara traditionellt. Det mår den svenska monarkin bra av och det är bra för Sverige. Däremot har jag svårt att förstå de rojalister som på den stora dagen ifrågasatte Kronprinssessans val av gemål istället för att framföra sina gratulationer och fira hennes förlovningsdag. Det känns för mig som ett ovärdigt beteende gentemot Kronprinssessan.

Kronprinssessan Victoria har nu valt sin blivande make. Kungen har välkomnat Daniel Westling in i familjen Bernadotte. Svenska folket ser fram emot att förhoppningsvis se en framtida regent födas inom det stundande äktenskapet mellan Kronprinssessan och Westling. Det är en stor dag för svensk monarki som jag tillsammans med viktorianska rojalister firat och fortsätter fira. Det är beklagligt att monarkister som Dag Elfström inte väljer att delta i vårt firande eller visar Kronprinssessan sin lojalitet.” 

Christian Carlsson
Ordförande KDU Stockholm Stad
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Grattis MUF Stockholm 100 år!

tina-ghasemi

Tina Ghasemi (muf) och Christian Carlsson (kdu)

I helgen höll Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm distriktsstämma. Ordförandeval stod i fokus men framförallt så firade MUF 100 år av verksamhet i Stockholm. Igår besökte jag därför förbundets högtidsbankett för att gratulera och överlämna en present till MUF:s distriktsordförande Tina Ghasemi. Som ordförande för KDU Stockholm Stad riktade jag ett stort grattis till Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm för dess 100 års jubileum men också till Tina för distriktets omval av henne som ordförande.

Det är onekligen mycket som skiljer dagens moderata ungdomsförbund från 1908 års Ungsvenska förbundet och andra föregångare som Ungsvenskarna och Högerns ungdomsförbund. Som ung kristdemokrat önskar man att dagens MUF stått fast vid fler av de profilfrågor som man ansåg vara viktiga i förbundets ungdom.

Då tillskillnad från nu talades exempelvis om gemensamma värderingar, religionens, familjens och gemenskapers betydelse. Värnandet av monarkin och försvaret var självklarheter. Det vore fel att påstå att MUF:s ordförande Niklas Wykman driver dessa frågor med samma intensitet som sina föregångare.

Moderata Ungdomsförbundet har dock förblivit en stark försvarare av enskild äganderätt och företagsamhet. Förbundet har också alltid fört en hård kampen mot socialism och kommunism och det har man gjort sedan långt innan vårt fantastiska KDU ens var bildat. Detta hedrar moderata ungdomsförbundet och det kändes därför naturligt för mig som ordförande för Stockholms viktigaste ungdomsförbund att uppmärksamma mina allianskollegor i MUF Stockholm på högtidsdagen.   

Stort tack till Tina och MUF Stockholm för det varma mottagandet och för att KDU Stockholm Stad fick möjlighet att delta i festligheterna. Vi ser fram emot ett gott samarbete inför de kommande valen.

Christian Carlsson, Ordförande KDU Stockholm Stad

Uppmaning till statsministern

KDU Stockholm Stads distriktsstämma som hölls torsdagen den 19 februri beslutade att rikta en uppmaning till Sveriges statsminister.

Sveriges försvar står inför stora utmaningar. Ett problem är att många av de viktiga beslut ska fattas, och har under lång tid fattats, av oansvariga politiker utan någon som helst förankring eller erfarenhet från försvaret. Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors (m) är vapenvägrare och vår tidigare försvarsminister Leni Björklund (s) ska ha haft som främsta mål för sin försvarspolitik att lägga ned det svenska försvaret. Det är inget annat än ett hån mot det svenska försvaret, vår yttersta garant för frihet, demokrati och människovärde.

Att ha en försvarsminister utan förståelse för försvaret fungerar inte. Försvarsfrågan är alltför viktig för att statsministrar ska kunna spela roulette med oerfarna politiker. Därför beslutade KDU Stockholm Stads distriktsstämma att rikta en uppmaning till Sverige statsminister Fredrik Reinfeldt att utse en försvarsminister med förankring och erfarenhet från försvaret så snart tillfälle ges.

Stödinsatser efter utlandstjänst

Sveriges försvar ska ha såväl en nationell som internationell karaktär. En av försvarsmaktens uppgifter är sprida och bevara fred runtom i världen. Det innebär att svenska soldater kastas in i krisområden där man tvingas ta risker med livet som insats varje dag.

Vi möter nu ökade krav på fredsframtvingande insatser bland annat i Darfur och Kongo. Regeringens ambitioner när det gäller internationella operationer har dessutom ökat. Det innebär att svenska soldater framöver kan väntas strida mot fiender som har tillgång till flygvapen, artilleri och avancerad teknik. KDU Stockholm Stad ställer sig frågan om det svenska samhället är redo att ta hand om konsekvenserna av den typen av missioner? Hur står vårt samhälle berett när soldater kommer hem i blågula kistor och andra blivit fysiskt och psykiskt handikappade för livet. Kan vi ta hand om våra hemkomna soldater på ett värdigt sätt? Garanterar vi idag att soldaterna ges psykisk hjälp, fysisk rehabilitering och en hållbar framtid när det enda vi får höra om försvaret är om alla oansvariga nedskärningar?

Utlandstjänst ger soldaterna problem. Redan idag får en av åtta soldater i utlandstjänst psykiska och fysiska problem och då består de svenska insatserna idag mestadels av patrullering och bevakning.  Så många som 25 % av de utlandsplacerade har rapporterat in sådana problem. Det handlar om problem med anpassning, depression, ångest och personlighetsstörningar och fysiska skador i rygg, nacke, axlar och knän.

Om Sverige skickar stridande förband utomlands så måste vi förbereda oss på hjältebegravningar, social utslagning, kidnappning och diplomatiska kriser. Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa våra medmänniskor i omvärlden, men det vore oansvarigt att skicka trupper i strid om vi inte klarar att ta konsekvenserna av detta.

Krig utkämpas av människor. Det är människor som skickas ut i strid. När de kommer hem måste vi därför se till att våra soldater får det stöd de behöver och den värdighet de förtjänar. KDU Stockholm Stad anser därför att Sverige måste mobilisera nödvändiga resurser och stödinsatser för att ta hand om soldaterna vid och efter hemkomsten från utlandstjänst. De nya uppdrag som ålagts försvaret måste dessutom innebära att extra finansiella medel skjuts till det svenska försvaret. 

kopia-av-carlsson1

Christian Carlsson, ordförande KDU Stockholm Stad

Andreas Braw, ledamot KDU Östermalm