Göran Hägglund om försvaret

Göran Hägglund förtjänar en stor eloge för att han valt att lyfta försvarsfrågan! Han visade på ett mycket tydligt sätt under riksdagens partiledardebatt att han på ett föredömligt sätt kan verka som en försvarsmaktens beskyddare. Såna beskyddare behövs det fler av. Efter Görans inlägg i partiledardebatten tycks nu lyckligtvis även folkpartiets ledare Jan Björklund ha vaknat till liv. Björklund ropade på ett starkare försvar häromdagen. Det är strålande anser KDU. Fortsätt med det!

Hägglund och Björklund borde göra gemensam sak i förhandlingarna med Tolgfors och moderaterna. Tillsammans borde man kräva ett starkare försvar och inte minst att försvarsbudgeten anpassas efter de uppgifter som försvaret har att lösa. Se hur Göran Hägglund (kd) går till angrepp mot den rödgröna nedskärningspolitik som väntar försvaret om vänsterpartierna får styra Sverige efter valet 2010.