Överbefälhavare Syrén

Under tisdagen träffade jag och KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers överbefälhavare Håkan Syrén för ett möte vid Högkvaret om situationen inom det svenska försvaret. Mötet var en introduktion inför Folk och försvars årliga rikskonferens som inleddes i Sälen idag. 

ÖB inledde med att ge en tillbakablick och påminde om den stora inverkan på försvaret som 2004 års försvarsbeslut medförde, då 10 av 30 enheter lades ner och 20-25 % av personalen inom försvaret tvingades gå. Dessa nedskärningar tillsammans med den stora omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar har utan tvekan präglat försvaret under senare år.

I och med att försvaret ställt om så har driftskostnaderna ökat med mellan en och en och halv miljard kronor. Det är betydligt dyrare att ha en soldat i tjänst i Afghanistan än i beredskap hemma i Sverige. Som KDU:are är det bara att beklaga att försvarsbudgeten inte i tillräckligt hög grad anpassats efter detta.

Planeringsanvisningarna som regeringen nu ställt till försvaret efterfrågar än mer av internationella åtaganden och insatser. Man vill att Sverige ska kunna dubbla antalet personer som befinner sig i internationell tjänst. Inte ens i det läget är man dock beredd att satsa mer pengar på försvaret. Inga förändringar i budgeten står att finna. Trots att försvarets köpkraft minskar så förväntar sig politikerna att kapaciteten inom försvaret ska öka. Det är en ekvation som blir svår att få ihop, en tuff utmaning för försvarsmakten. 

Under tisdagens möte gav Håkan Syrén en redogörelse om situationen för de svenska utlandsstyrkorna i Afghanistan och Kosovo, om den nyss hemkomna styrkan från Tchad och om den sjöstyrka som håller på att sättas samman för att kunna skickas ner till Somalias kuster för att bekämpa pirater.

Han talade också om de förändringar i personalförsörjningssystemet som föreslagits, om pliktutredningen som ännu ej slutrapporterats och om det ökade nordiska försvarssamarbetet som är i antågande. Det ökade nordiska försvarssamarbetet framstår allt mer som en förutsättning för att det svenska försvaret ska kunna lösa sina uppgifter på ett fullgott sätt i framtiden.

Det var ett spännande möte med överbefälhavare Syrén och det ska bli intressant att se vad som kommer ut av den fyra dagar långa rikskonferensen som just nu anordnas av Folk och försvar i Sälen.

KDU:s försvarsvänliga intressen bevakas på plats i Sälen av Charlie Weimers och förbundets försvarspolitiske talesman Christopher Dywik.