Charlie Weimers om kd:s framtid

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers skriver på sin hemsida om kristdemokraternas framtid med anledning av Roland Poirer Martinssons ledare som tidigare omnämnts här på bloggen.

Charlie Weimers skriver exempelvis:

Kort och gott kan Rolands position sammanfattas i följande: Strunta i de som aldrig ändå kommer att gilla er. Bli inte ännu ett ljummet mittenparti. Kör hårt och erbjud väljarna ett klassiskt borgerligt alternativ.”

” Personligen anser jag att det ligger en del i det Roland lyfter fram. Det finns en snällism i mitt parti som inte alltid är bra för partiet.”

”Det går att agera moraliskt rätt utan att vara snällist, och det är vad partiet måste göra.”

”Jag är inte intresserad av att kristdemokraterna ska bli en del av en socialliberal allians. Vill de övriga partierna bilda en sådan kan de göra det utan oss. Vi ska som det kristdemokratiska alternativet vara väjarnas garanti för att alliansen inte blir socialliberal utan förblir borgerlig.”

” I en borgerlig politik ingår visserligen en hel del av den politik som regeringen redan idag driver, såsom exempelvis sunda statsfinanser, en kunskapsskola och mer valfrihet. Men där ingår också ett kluster av värderingar till stöd för familjen, klassisk bildning, ett nationellt försvar, etiska perspektiv och personligt ansvarstagande som inte finns bland socialliberaler.”

”Jag håller med Roland Poirier Martinsson om den väg framåt han skissar för kristdemokraterna. Men partiets vägval handlar för mig inte främst om strategi. Jag håller med honom för att jag vill se en modern borgerlig kristdemokrati och för att jag är en del av just det kluster han pekar på.”

Läs hela Charlie Weimers läsvärda inlägg här.